Verantwoordelijkheid, kwestie van geven en nemen

Tristan van Uum (24) en Peter Eskes (30) verschillen slechts 6 jaar in leeftijd. Jonge professionals met ieder een andere staat van dienst. Tristan staat aan het begin van zijn carrière, terwijl Peter zijn extra jaren gebruikte om sprongen te maken.

Lees interview

Eigen verantwoordelijkheid

Vertrouwen speelt een belangrijke rol binnen SKN. De laatste drie jaar wordt steeds meer toegewerkt naar een model van zelforganisatie, waarbij verantwoordelijkheden binnen de verschillende teams belegd worden. Zelforganisatie is geen doel op zich. Dat geldt wel voor het faciliteren en ontwikkelen van klant- en marktgericht samenwerken.

SKN medewerkers delen, in figuurlijke zin, een gemeenschappelijk DNA. Een verzameling van eigenschappen die aan de basis staan voor samen kwaliteit leveren én beleven. Aan de basis hiervan staan onze kernwaarden, te weten:

  • kwetsbaarheid
  • diepgang
  • ondernemend
  • samen

Onze organisatiecultuur wordt gevormd door het geheel van deze eigenschappen en bepaalt in sterke mate hoe onze klanten de samenwerking met SKN ervaren. Het in stand houden van onze cultuur en het laten groeien van de onderscheidende merkwaarden die aan de basis staan van onze klantbeloften is voor ons een belangrijk speerpunt. Dit kunnen wij uitsluitend bereiken door onze medewerkers de juiste faciliteiten te bieden. Hieronder lichten wij er hiervan twee toe.

Talentmanagement

Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer ieder zijn eigen talent kan inbrengen in het team, de teamprestaties een exponentiële groei zullen doormaken. Om een beeld te krijgen van ieders talenten, maakt elke SKN medewerker de Me4all talentscan.

Om medewerkers te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van hun talenten spreken wij jaarlijks persoonlijke doelen met elkaar af. Voor de langere termijn maken wij afspraken middels het persoonlijke ontwikkelplan. Daarnaast onderzoeken wij welke waarde cloud pakketten zoals iTalent en Daywize kunnen toevoegen aan dit proces.

Onze medewerkers geven, vanuit eigen verantwoordelijkheid, zelf aan welke ondersteuning zij nodig hebben bij talentontwikkeling. Hierbij valt de denken aan opleiding, (on-the-job) training en coaching. Deze laatste, persoonlijke vorm van ondersteuning wint al sinds geruime tijd aan populariteit binnen SKN. Het is mogelijk zowel interne als externe persoonlijke coaching te krijgen. Sinds 2019 spelen mentoren binnen de teams een steeds prominentere rol. 

SKN academy

Sinds 2016 bieden wij onze young professionals een speciaal ontwikkelprogramma, gericht op het verkrijgen van kennis en inzicht rondom professionele vaardigheden. Dit programma leidt ertoe dat jonge medewerkers beter in staat zijn om op de juiste wijze en momenten hun mening en verfrissende ideeën naar voren te brengen. Dit helpt hen eerder van toegevoegde waarde te zijn voor onze klanten.

Het ontwikkelprogramma voor young professionals gaat momenteel in op de volgende aandachtsgebieden:

  • assertiviteit op de werkplek
  • timemanagement
  • effectieve gesprekstechnieken en
  • klantgericht handelen

We zien nu dat er overlap ontstaat met de verplichte modules die onderdeel zijn geworden van de praktijkstage van de accountant-in-spé. In samenspraak met onze externe opleider bekijken wij hoe wij het programma meer passend kunnen maken voor deze doelgroep.

Uitbreiding, ook voor externe doelgroepen

SKN academy is er uiteraard niet alleen voor young professionals. Het is de bedoeling dat we de academy verder uitbreiden en geschikt maken ter ondersteuning van de loopbaanontwikkeling van alle SKN medewerkers en zelfs externe doelgroepen. In dit kader voegden wij in 2019 de in eigen huis ontwikkelde trainingen ‘Bewust Slimmer Werken’ en ‘De Vertrouwde Adviseur’ toe.

Kernwaarden aan de basis van onze cultuur

% van onze medewerkers bieden wij de Me4all Talentscan aan

Thema's (ook interessant)

Specialisten én generalisten

Stolwijk Kennisnetwerk besteedt veel aandacht aan ontwikkeling. Bijvoorbeeld aan persoonlijke – en talentontwikkeling, ...

Lees meer

Mensbenadering

Stolwijk Kennisnetwerk staat bekend als organisatie met een mensgerichte cultuur. Dit komt tot uiting in zowel ons personeelsbeleid, ...

Lees meer

Procesbeheersing / Innovatie

Pionieren en innoveren vormen in onze branche – waar wet- & regelgeving en taakgerichtheid belemmerende factoren ...

Lees meer

Arbeidsmarkt

Samen vérder Onze medewerkers beantwoorden de vraag ‘wat waardeer je het meest aan SKN?’ met: “Het ...

Lees meer