Skip to main content

Casemanagement

Er komt een heleboel kijken bij het goed begeleiden van een zieke medewerker. In het bijzonder als het gaat om langdurig verzuim. Jouw medewerker verdient de beste begeleiding en zorg, maar hoe regel je dat? En hoe weet je zeker dat je aan je verplichtingen als werkgever voldoet? Want het laatste waar je op zit te wachten is dat er iets wettelijk niet klopt aan je verzuimdossier of -beleid. Dat kan je namelijk duur komen te staan.

Als je de begeleiding van jouw zieke medewerker overdraagt aan een specialist, dan heb je hier geen zorgen meer om. Zo weet je zeker dat jouw medewerker de juiste begeleiding krijgt én dat jouw dossier aan alle eisen van het UWV voldoet als het tot een WIA-aanvraag komt.

Direct aan de slag? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wat doet een casemanager

De casemanager houdt overzicht over het verzuim- en re-integratieproces van jouw medewerker. Hij begeleidt jouw zieke medewerker tijdens de gehele verzuimperiode. De casemanager bewaakt het proces en voert de regie. Het doel is jouw medewerker te re-integreren in een passende arbeidssituatie. Ook kan een casemanager de bedrijfsarts ondersteunen. De bedrijfsarts kan procesmatige taken delegeren naar de casemanager.

Bij Vitacon Luteijn hebben wij altijd een casemanager voor jou beschikbaar. Onze casemanagers zijn registercasemanagers, opgeleid en aangesloten bij de beroepsvereniging RNVC. Ze zijn gespecialiseerd in de professionele begeleiding van jouw zieke medewerker en kennen alle actuele regelgeving.

Voor wie is de casemanager

De casemanager is er voor jouw medewerker. Hij is het eerste aanspreekpunt voor jouw medewerker bij vragen over ziekteverzuim.

Maar de casemanager is er ook voor jou als werkgever en voor de organisatie. Hij geeft jou én jouw medewerker advies en voorlichting over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, mocht het daartoe komen.

De casemanager coördineert en houdt contact met alle partijen zoals bedrijfsartsen, leidinggevenden, behandelaars en verzekeraars. Hij regisseert het verzuimproces zo, dat de re-integratie aan de wettelijke verplichtingen voldoet en jouw medewerker weer aan het werk kan zodra dit mogelijk is.

Met een casemanager van Vitacon Luteijn voldoe jij aan je wettelijke verplichtingen

In het geval van langdurig verzuim of arbeidsongeschiktheid ben jij als werkgever wettelijk verplicht te onderzoeken hoe jouw medewerker naar vermogen kan blijven werken. De casemanager kan een arbeidsdeskundige aanwijzen om dit onderzoek te verrichten.

Wordt casemanagement voor jouw organisatie niet goed uitgevoerd, dan brengt dit grote risico’s met zich mee. Je bent wettelijk verplicht alles rond de re-integratie van jouw medewerker in een dossier vast te leggen. De casemanager zorgt ervoor dat dit zorgvuldig gebeurt, zodat er geen problemen kunnen ontstaan tijdens het proces.

Het uitgangspunt is voorkomen dat jouw medewerker in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) komt. Als er toch een WIA-beoordeling volgt en het dossier blijkt niet compleet, of het re-integratieverslag schiet inhoudelijk tekort, dan heeft dit grote financiële gevolgen.

Het UWV kan in dit geval niet met zekerheid zeggen dat jij als werkgever aan je plicht hebt voldaan om een passende arbeidssituatie te vinden voor jouw medewerker. In dit geval kunnen ze een loonsanctie opleggen. Dit houdt in dat je na de verplichte 104 weken doorbetaling van loon aan je zieke medewerker nóg maximaal 52 weken door moet betalen.

Omdat de casemanagers van Vitacon Luteijn specialisten zijn hoef je je geen zorgen te maken of het verzuimdossier wel aan alle eisen van het UWV voldoet.

Waarom kiezen voor een casemanager van Vitacon Luteijn?

De casemanagers van Vitacon Luteijn zijn specialisten op het gebied van verzuimmanagement. Ze zijn registercasemanagers, opgeleid en aangesloten bij de beroepsvereniging RNVC. Verder kun je van Vitacon Luteijn verwachten:

  • Diepgang, kwaliteit en een persoonlijke benadering staan centraal in onze aanpak
  • We zijn een gecertificeerde arbodienst én HR-specialist
  • Wij zijn op de hoogte van branche specifieke regels en eisen
  • Altijd persoonlijk contact met een van onze deskundigen
  • Vitacon Luteijn is totaalaanbieder op het gebied van HR en onderdeel van Stolwijk Kennisnetwerk

Goede begeleiding en zekerheid met een casemanager van Vitacon Luteijn

Overzicht krijgen en houden in een verzuim- en re-integratieproces? Zekerheid dat je aan wet- en regelgeving voldoet? Onze casemanagers helpen je graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.