Skip to main content

Voorkom verzuim met een preventief medisch onderzoek

Verzuim is voor iedereen vervelend: uiteraard voor de medewerker die niet in staat is om te werken, maar ook voor de collega’s die extra werk moeten opvangen en voor de organisatie vanwege mogelijk kwaliteitsverlies en extra kosten. Gezonde en vitale medewerkers zijn belangrijk voor je organisatie.

Een preventief medisch onderzoek (PMO) geeft de medewerker inzicht in zijn/haar gezondheid en vitaliteit. Daarnaast krijg je een beeld van de gezondheid en inzetbaarheid van groepen werknemers binnen een afdeling of een vestiging. Dit inzicht geeft je de kans om tijdig in actie te komen en het arbeidsomstandighedenbeleid hierop aan te passen. Verzeker jezelf en je medewerkers van een gezonde organisatie en werkomgeving. Zo kun je verzuim voorkomen.

Wil je periodiek PMO integreren in je beleid en aanbieden aan je medewerkers? Neem contact op met een van onze specialisten.

Voor wie is een PMO bedoeld?

Een PMO is bedoeld voor zowel de werkgever als de medewerker. Naast de wettelijke verplichting om dit aan te bieden aan je medewerkers is het een goed en betrouwbaar instrument ter verbetering van het arbeidsomstandighedenbeleid.

Jouw medewerker krijgt inzicht in zijn of haar gezondheid en vitaliteit in relatie tot het werk. Voor de medewerker zijn hier geen kosten aan verbonden. Het preventief medisch onderzoek brengt de gezondheid, klachten in relatie tot werkzaamheden, werkdruk, vitaliteit en levensstijl in beeld. Is zijn of haar gezondheid en belastbaarheid in evenwicht met de huidige arbeidsbelasting?

Vaak komen eventuele problemen door een PMO vroegtijdig aan het licht. Deze mogelijke problemen bespreekt onze deskundige met de medewerker. Daarbij geven we ook advies over hoe de medewerker om kan gaan met deze problemen. Hierdoor krijgt de medewerker de kans om aan verbetering van de gezondheid en vitaliteit te werken, zo kunnen we klachten en mogelijk verzuim voorkomen.

De gegevens van de medewerken vallen onder de privacyregelgeving en zijn vertrouwelijk. We delen de gegevens niet met de werkgever.

Als werkgever wil je het belangrijkste kapitaal van je organisatie beschermen: je medewerkers. Door periodiek een PMO uit te laten voeren kun je grip houden op de gezondheidssituatie van jouw medewerkers in relatie tot het werk. Zo weet je zeker dat het werk hen niet overbelast en voorkom je verzuim vanwege beroepsziekten en arbeidsgerelateerde aandoeningen.

Bij voldoende deelname (minimaal 15) kunnen de onderzoeksgegevens samengevoegd worden in een groepsrapportage. Deze gegevens verwerken we anoniem. De groepsrapportage geeft aan welke klachten vaak voorkomen en op welke afdeling. Deze gegevens kunnen nuttig zijn om veranderingsprocessen binnen de arbeidsomgeving toe te passen. Bij het volgende PMO kijken we of de veranderingen tot het gewenste resultaat hebben geleid. Ook kunnen de gegevens vergeleken worden met de resultaten uit de branche.

Waarom investeren in een PMO?

Langdurig ziekteverzuim kan heel kostbaar worden. Met een PMO heb je beter inzicht in de risico’s die jouw werknemers lopen. Zo voorkom je onnodig hoge kosten.

Een preventief medisch onderzoek levert veel waardevolle informatie op en geeft goed inzicht in de gezondheid van je medewerkers in relatie tot het werk dat ze uitvoeren. Door te investeren in de gezondheid van je medewerkers draag je ertoe bij dat ze goed en gezond hun werk kunnen blijven doen. En dit is weer ten gunste van de organisatie.

De belangrijkste voordelen en inzichten op een rij:

 • Een preventief medisch onderzoek zorgt voor preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde aandoeningen
 • Een preventief medisch onderzoek laat zien hoe je de gezondheid van medewerkers in relatie tot de werkzaamheden kunt verbeteren en bewaken
 • Een preventief medisch onderzoek zorgt voor verbetering en bewaking van de inzetbaarheid en het functioneren van de medewerkers en je geeft ook positieve aandacht aan je medewerkers
 • Met een preventief medisch onderzoek kun je onnodig hoge kosten vanwege verzuim voorkomen door op tijd in te spelen op de risico’s die jouw werknemers lopen

Hoe gaat een preventief medisch onderzoek in zijn werk

Hoe een PMO eruit ziet verschilt per organisatie. De inhoud wordt mede bepaald door de informatie die in de Risico Inventarisatie & Evaluatie van je bedrijf staat en het advies van de bedrijfsarts. We maken het onderzoek voor de organisatie samen met jou op maat. Ook betrekken we de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging bij de inhoud.

Bij het onderzoek maken we gebruik van verschillende methoden:

 • Signalerende vragenlijsten op het gebied van gezondheid, fysieke belasting, longen en ademhaling, eczeem en huidklachten, werkdruk en stress, ongewenste intimiteiten en gedrag, leefstijl
 • Gehoortesten bij medewerkers die regelmatig in lawaai werken
 • Oogtesten voor medewerkers die lang met een beeldscherm werken
 • Eventueel aangevuld met onderzoeken naar longen, bloed, bloeddruk et cetera

Iedere deelnemer ontvangt een profiel met de scores. Deze uitkomsten bespreekt de Arbodeskundige met hem of haar. Ook voorzien we de werknemer van advies.

Wil je graag weten hoe een preventief medisch onderzoek voor jouw organisatie eruit kan zien? Of wil je weten of wij iets specifieks kunnen meenemen in een preventief medisch onderzoek? Neem contact met ons op en we beantwoorden al je vragen.

Waarom een PMO laten uitvoeren door een specialist van Vitacon Luteijn?

Met een specialist van Vitacon Luteijn zorg je ervoor dat je kennis en expertise van Arbo en verzuimpreventie binnen handbereik hebt.

 • Wij zijn op de hoogte van branche specifieke regels en eisen op het gebeid van Arbo en wet en regelgeving
 • Altijd persoonlijk contact met een van onze deskundigen
 • Vitacon Luteijn is totaalaanbieder op het gebied van HR en onderdeel van Stolwijk Kennisnetwerk

Een preventief medisch onderzoek laten uitvoeren door Vitacon Luteijn

Meer inzicht in gezondheid en vitaliteit van medewerkers? Laten we samen kijken naar mogelijkheden voor jouw organisatie. Neem vandaag nog vrijblijvend contact op.