Skip to main content

Twijfel je of jouw verzuimdossier voldoet?

Als werkgever doe je er natuurlijk alles aan om je zieke medewerker te helpen. Maar daarbij moet je rekening houden met allerlei regels. Het bijhouden van een volledig én correct verzuimdossier, bijvoorbeeld. Twijfel je of binnen jouw organisatie alles rondom verzuim en re-integratie soepel verloopt? Neem vrijblijvend contact op en laten we samen kijken of jouw verzuimdossier toetsing nodig heeft en we zo sancties kunnen voorkomen.

Waarom zou ik mijn verzuimdossier(s) willen laten toetsen?

Het hoeft natuurlijk niet: je verzuimdossiers laten toetsen. Maar twijfel je of het proces rondom verzuim en re-integratie in je organisatie goed verloopt? Wil je gewoon even extra controleren of alles klopt en of je zeker voldoet aan alle wet- en regelgeving? Dan biedt een controle uitkomst. Zo weet je zeker dat je doet wat je moet doen, en voorkom je mogelijke boetes vanuit het UWV.

Waaraan moet je verzuimdossier voldoen?

Heb je te maken met langdurig verzuim, dan moet je als werkgever ook zorgen dat je dossier(s) voldoen aan de criteria van de Wet verbetering poortwachter. Het UWV hanteert hiervoor complexe regels. Ga je hiermee de fout in, dan kan dat leiden tot (financiële) sancties op de korte én lange termijn.

Wie bepaalt of het verzuimdossier aan alle eisen voldoet?

Het UWV heeft eisen opgesteld op basis van de Wet verbetering poortwachter. In het verzuimdossier moet je als werkgever in detail afspraken noteren over de re-integratie van een zieke werknemer, bijvoorbeeld over arbeidsomstandigheden, -voorwaarden en -verhoudingen. Het UWV beoordeelt of alle stappen voldoende zijn geregistreerd.

Wie kan je helpen met je verzuimdossier?

Wil je laten beoordelen of je voldoet aan je re-integratieverplichtingen als werkgever, dan kunnen wij je dossier beoordelen. Zo’n toetsing vraagt vaak om snel handelen. Daarom kun je bij ons op hele korte termijn terecht bij een deskundige.

Wij kiezen voor een multidisciplinaire aanpak: we kijken naar de problemen en matchen je met een specialist die je hier het beste bij kan helpen. Zo laten we ook een arbeidsdeskundige, een organisatiepsycholoog of een bedrijfsarts direct meekijken.

Voor onze specialisten ben je geen nummer: ze kennen je. Met persoonlijk contact, een vast aanspreekpunt en korte lijnen zorgen we voor snel en adequaat advies.

Hoe werkt het toetsen van een verzuimdossier?

Als we je verzuimdossier toetsen, kijken we als eerste naar het proces: zijn de wettelijke regels goed gevolgd en de juiste stappen genomen? Als het nodig is, betrekken we ook de vakspecialisten bij dit oordeel. We letten in onze toetsing onder andere op:

  • Heb je overal juist verslag van gedaan?
  • Welke stappen voor re-integratie heb je al gezet?
  • Zijn dat de juiste stappen en hebben deze effect?
  • Hoe gaat het op dit moment met je medewerker?
  • Is er mogelijkheid van vervangende werkzaamheden, bij de werkgever of ergens anders?
  • Zijn eerste of tweede spoor integratie ingezet en had dat het gewenste effect?
  • Is de Wet verbetering poortwachter gevolgd?

Wat gebeurt er na de controle van mijn dossier?

We controleren niet alleen of het verzuimdossier en het ingezette plan voldoen aan de eisen vanuit de wet. Mocht blijken dat het plan niet voldoende is, geven we ook advies hoe dit weer vlot te trekken. Zo voldoe je weer snel aan de geldende wetgeving en voorkom je sancties vanuit het UWV.

Wil je (snel) zekerheid over de inhoud van jouw verzuimdossier?

Ontdek wat een persoonlijke casemanager van Vitacon Luteijn voor jou kan betekenen. Neem vrijblijvend contact op. We helpen je graag.