Skip to main content

Verzuimpreventie

Verzuim, als werkgever wil je dat beperken. Niet alleen omdat je graag een goede werkgever wilt zijn en jouw medewerkers veel geluk en gezondheid gunt. Ziekteverzuim kan een grote druk leggen op jouw organisatie. Financieel kun je er een zware dobber aan hebben en de bedrijfsvoering kan in gevaar komen.

Vitacon Luteijn helpt verzuim voorkomen. Want voorkomen is nog altijd beter (en voordeliger) dan genezen. Neem contact met ons op om te bespreken welke middelen jij het beste in kunt zetten om verzuim te voorkomen.

Verzuimpreventie krijgt steeds meer de nadruk

Al een aantal jaren loopt het verzuimpercentage in Nederland steeds verder op. De oorzaak hiervan is de snelle toename van het aantal mensen met psychische klachten. Ook de coronacrisis heeft zijn weerslag op de mentale druk van medewerkers. Cijfers tonen aan dat ongeveer 1 op de 5 medewerkers kampt met burn-out klachten. Verzuimpreventie is daarom enorm belangrijk geworden. Als werkgever zie je dat wel in natuurlijk, maar wat kun je doen?

Verzuimpreventie begint met weten wat er speelt

Om preventief verzuim tegen te gaan, moet je weten wat er speelt bij medewerkers. Met maar enkele mensen in dienst gaat dat meestal van nature. Bij grotere bedrijven is dit lastiger. Ook het vele thuiswerken creëert afstand.

Verzuimpreventie begint bij het maken van een analyse. Cijfers over de huidige mate van verzuim en op welke afdelingen dit verzuim plaatsvindt, geven al een goede indicatie van waar het slim is om aandacht op te vestigen om verder verzuim te voorkomen.

Ook een analyse van het personeelsbestand vertelt veel over mogelijk te nemen preventieve maatregelen. Zijn er bijvoorbeeld veel mensen met overgewicht in dienst? Hebben veel medewerkers jonge kinderen? Spelen er scheidingen? Of wordt loonbeslag gelegd bij een of meerdere medewerkers?

Tot slot is ook de tevredenheid van medewerkers over de organisatie een goede pijler. Wie met veel plezier naar zijn werk gaat, zal zich minder snel ziek melden.

Wat kun je doen ter bevordering van verzuimpreventie?

Er zijn meerdere mogelijkheden als het gaat om maatregelen die je preventief kunt inzetten tegen verzuim. We noemen er vier:

Met een preventief medisch onderzoek (PMO) maken we inzichtelijk wat de knelpunten zijn bij medewerkers. Deelname aan een PMO is altijd vrijwillig. Daarom is het aangeven van het belang van het onderzoek vaak noodzakelijk om medewerkers deel te laten nemen.

Vanaf 15 medewerkers of meer kan het PMO ook uitgevoerd worden als groep. Veel bedrijven die kiezen voor de afname van een PMO in groepen, doen dat in verband met de privacy van medewerkers. De resultaten zijn dan niet meer te herleiden naar personen.

Op basis van de analyses kun je als werkgever gericht middelen inzetten die verzuim helpen voorkomen.

Heb je aanwijzingen dat individuele medewerkers wel wat ondersteuning kunnen gebruiken? Ga het gesprek aan en kijk hoe je deze medewerkers kunt helpen.

Lukt het niet het gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld omdat zaken gevoelig liggen? Denk aan onvrede over het bedrijf, salaris, functiebekwaamheid of seksuele intimidatie, dan kun je de medewerker doorsturen naar een vertrouwenspersoon. Dit kan iemand binnen jouw organisatie zijn, maar ook een externe vertrouwenspersoon kan helpen.

Zijn er medewerkers die te maken hebben met veel stressklachten? Die overspannen zijn of daar tegenaan hikken? Dan kan de inzet van een bedrijfsmaatschappelijk werker het verschil maken. De bedrijfsmaatschappelijk werker voorkomt langdurig verzuim door psychische klachten. Vaak zijn dat stressklachten die direct in relatie staan tot het werk. Maar ook stressklachten als gevolg van verlies, scheiding of andere oorzaken die in de privésfeer liggen.

In bepaalde branches en functies is de fysieke belasting hoog. Maar ook kantoorwerk en lang achter een beeldscherm zitten, kunnen klachten opleveren die een goede uitvoer van werkzaamheden belemmeren.

Preventie van verzuim is het meest effectief als je het kunt aanpakken bij de oorsprong. Een werkplekonderzoek is een heel krachtig middel. Bij een werkplekonderzoek is aandacht voor de werkplek en wat daaraan verbeterd kan worden om de belasting te verlagen en veiligheid te vergroten.

Verzuimpreventie als onderdeel van verzuimbeleid

In het verzuimbeleid staat omschreven wat je als organisatie doet bij verzuim én wat je doet om verzuim te voorkomen. In het verleden lag de nadruk daarbij op het omgaan met verzuim. Tegenwoordig ligt steeds meer de nadruk op preventie.

Door preventieve maatregelen op te nemen in het verzuimbeleid, worden de verbeteringen een structureel onderdeel van de bedrijfsvoering.

Verzuimpreventie met Vitacon Luteijn

Als werkgever kun je je machteloos voelen over het ziekteverzuim binnen de organisatie. Natuurlijk is iedereen wel eens ziek, maar er zijn genoeg dingen die je als werkgever kunt doen om verzuim te voorkomen.

De arbo-specialisten van Vitacon Luteijn kunnen je helpen bij het terugdringen van het ziekteverzuim. We hebben net al enkele mogelijkheden aangestipt:

Er zijn veel manieren waarop we jou kunnen ondersteunen het verzuim aan te pakken. Neem contact op met een van onze arbo-specialisten.

Waarom verzuimpreventie met Vitacon Luteijn?

Als werkgever ben je verplicht je aan te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts. De arbodienst van Vitacon Luteijn is een gecertificeerde arbodienst. Wij hechten veel waarde aan ons management en kwaliteitssysteem in het kader van de certificering. We waarborgen altijd de kwaliteit van de dienstverlening en voldoen aan de AVG en privacy regelingen.

Ben je aangesloten bij de arbodienst van Vitacon Luteijn, dan krijg je een eigen contactpersoon. Daar kun je altijd bij terecht. Persoonlijk contact vinden wij heel belangrijk. Heb je een vraag, dan krijg je meestal binnen één werkdag antwoord. De lijnen bij ons zijn kort.

Vitacon Luteijn is sterk in de regio Achterhoek, Liemers, Arnhem, Zutphen en Nijmegen. Wij spreken de taal van de bedrijven in deze regio. Uiteraard zijn ook bedrijven van buiten deze regio welkom.

Vitacon Luteijn is dé arbodienstverlener van de regio. Het maakt niet uit of er 300 medewerkers in dienst zijn, of dat je net een eerste medewerker hebt aangenomen. Ook de branche maakt niet uit. Wij hebben kennis van alle branches en staan voor je klaar bij alle arbo-gerelateerde zaken.

Is de inzet van andere specialismen nodig? Grote kans dat we die ook in huis hebben. Onze specialisten zetten zich graag samen voor je in.

Verzuim verminderen en voorkomen met verzuimpreventie van Vitacon Luteijn

Voorkomen is beter dan genezen. Laten we samen ontdekken wat je in jouw organisatie kunt doen om te werken aan verzuimpreventie. Bel of mail ons. We helpen je graag.