Skip to main content

Mediation

Bij mediation denk je al snel aan een conflictsituatie. Maar mediation kun je juist ook inzetten om geruzie te voorkomen. Heb je te maken met conflicten op de werkvloer? Een verstoorde arbeidsrelatie met een medewerker? Of dreig je met jouw medewerker in een conflictsituatie terecht te komen? Het inzetten van mediation via Vitacon Luteijn kan veel problemen en hoge kosten voorkomen. Soms is één gesprek al voldoende om weer samen verder te kunnen.

Arbeidsconflicten leiden regelmatig tot verzuim. Soms lijkt wegblijven voor medewerkers de enige uitweg bij een conflict. Een mediator is bij uitstek de aangewezen persoon om verzuim als gevolg van een uit de hand lopend of dreigend conflict te voorkomen.

Heb jij te maken met een situatie waarbij mediation kan helpen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Waarom mediation inzetten bij een arbeidsconflict

Ruim 25% van alle ziekmeldingen komt voort uit een arbeidsconflict of een arbeidsgeschil. Een arbeidsconflict is geen legitieme reden voor een ziekmelding, omdat er op het moment van ziekmelden geen sprake is van ziekte. Een conflict kan daarentegen wel de oorzaak zijn van ziekte en op die manier toch leiden tot legitiem ziekteverzuim.

Ziekteverzuim heeft nadelige gevolgen voor de medewerker, de werkgever en de organisatie. Kostbare tijd gaat verloren of de productiviteit neemt af. Een arbeidsconflict kost veel geld, tijd en negatieve energie. Het zorgt voor veel stress bij zowel de werkgever als de medewerker. Het conflict wil je graag zo snel mogelijk oplossen. Maar een weg banen door verwijten, negatieve energie en vervelende ervaringen kan moeilijk zijn zonder hulp van buitenaf.

Waarom het zo moeilijk is een arbeidsconflict op te lossen zonder mediation

Slechte communicatie is veelal het grootste obstakel bij het vinden van een gezamenlijke oplossing voor een arbeidsconflict. Er zijn vaak emoties in het spel bij beide partijen, waardoor het moeilijk kan zijn een weg naar elkaar toe te vinden. Door alles goed uit te praten, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, ontstaat wederzijds begrip. Dat is nodig om samen verder te kunnen en de arbeidsrelatie te herstellen.

Het doel van een gesprek met een bemiddelaar of mediator is het creëren van een win-win situatie. Geen van de partijen wordt in het gelijk gesteld, zoals bij een rechtszaak. Het gaat er juist om dat werkgever en medewerker samen tot een oplossing komen.

Het komt ook voor dat de werkgever en medewerker na een aantal gesprekken tot de conclusie komen dat het geen zin heeft om samen verder te gaan. De bemiddelaar of mediator helpt dan de voorwaarden op te stellen waarop partijen uit elkaar gaan.

In dit geval kun je ervoor kiezen een vaststellingsovereenkomst op te stellen die beide partijen kunnen ondertekenen. Dit moet ertoe leiden dat werkgever en medewerker op een nette manier uit elkaar gaan, zonder dat de gang naar de kantonrechter nodig is.

Hoe werkt bemiddeling en mediation?

Bemiddelaars van Vitacon Luteijn ondersteunen bij een gesprek tussen werkgever en medewerker. De bemiddelaar is een neutrale en onafhankelijke derde partij die zich niet met de inhoud van het conflict bemoeit, maar de partijen begeleidt in het proces. Dit kan bijvoorbeeld een coach of bedrijfsmaatschappelijk werker zijn.

Soms kan een gesprek vooraf, met partijen apart, nodig zijn om in te schatten waar er ruimte is. Vervolgens wordt het conflict via één of meerdere gezamenlijke gesprekken snel opgelost.

De bemiddelaars waar Vitacon Luteijn mee samenwerkt zijn ervaren en zorgen voor een korte doorlooptijd. Zo weten alle partijen snel waar zij aan toe zijn en hoe ze verder moeten.

Als een conflict al verder geëscaleerd is en er juridische stappen worden overwogen, dan zet Vitacon Luteijn een door de Mediatorsfederatie Nederland gecertificeerde (MfN) mediator in. Hiervoor werken wij samen met partnerorganisatie Professionele Mediators

Waarom kiezen voor een specialist van Vitacon Luteijn?

  • Diepgang, kwaliteit en een persoonlijke benadering staan centraal in onze aanpak
  • We zijn een gecertificeerde arbodienst  én  HR-specialist
  • Wij zijn op de hoogte van branche specifieke regels en eisen
  • Altijd persoonlijk contact met een van onze deskundigen
  • Vitacon Luteijn is totaalaanbieder op het gebied van HR en onderdeel van Stolwijk Kennisnetwerk

Schakel de hulp in van een mediator van Vitacon Luteijn

Wil jij ook hulp met het oplossen van een arbeidsconflict of een uit de hand lopende situatie? Schakel de hulp in van een mediator van Vitacon Luteijn. Neem vandaag nog vrijblijvend contact op.