Skip to main content

Veel gestelde vragen op een rij

Je geeft jouw ziekmelding door bij jouw werkgever volgens de richtlijnen van jouw organisatie. Jouw werkgever zal de melding via het online programma VerzuimSignaal aan ons doorgeven. Afhankelijk van de afspraken met jouw werkgever belt een casemanager van Vitacon Luteijn meestal de volgende dag en start daarmee de verzuimbegeleiding.

De casemanager bewaakt de termijnen die voorgeschreven staan in de Wet verbetering poortwachter. De casemanager is de regisseur in het verzuimproces. Ook denkt de casemanager met jou, jouw werkgever en soms ook met de bedrijfsarts mee over mogelijkheden en acties tijdens de verzuimperiode. Afhankelijk van de afspraken met jouw werkgever en het verloop van jouw verzuimperiode zal de casemanager telefonisch contact met jou en jouw werkgever onderhouden over de voortgang van de re-integratie naar jouw werk.

De Wet verbetering poortwachter schrijft voor dat jij rond de zesde week gezien moet zijn door de bedrijfsarts. Vitacon Luteijn probeert bij het inplannen van een afspraak rekening te houden met jouw situatie. Zo is het soms zinvoller om een eerste afspraak in een vroeg stadium in te plannen of soms juist wat later. Het is ook mogelijk dat jij helemaal niet naar de bedrijfsarts hoeft, ook al duurt jouw arbeidsongeschiktheid langer dan zes weken.

De bedrijfsarts beoordeelt en geeft aan de hand van jouw medische situatie advies over jouw mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van werken. De bedrijfsarts adviseert bijvoorbeeld over tijdelijke aanpassingen in werktijden of werkzaamheden. Mocht je medische informatie hebben van eventuele andere behandelaren, zoals huisarts of specialist, dan mag je deze informatie altijd meenemen naar het gesprek met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts verwerkt deze medische informatie vertrouwelijk in het medisch dossier. Na afloop van het gesprek stelt de bedrijfsarts een gespreksverslag op, zonder medische gegevens. Jij en jouw werkgever ontvangen via de casemanager een kopie hiervan. De bedrijfsarts kan jou en jouw werkgever ook adviseren vanuit preventief oogpunt. Je kunt altijd een preventief gesprek aanvragen met de bedrijfsarts.

Als je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts, dan dan willen wij dit uiteraard van jou vernemen. De casemanager zal in eerste instantie samen met jou en de bedrijfsarts de situatie bespreken. Mocht dit voor jou niet het gewenste resultaat hebben, dan kun je bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Ook jouw werkgever heeft hiertoe de mogelijkheid. De kosten van een deskundigenoordeel betaal je zelf.

Ben je ontevreden over de dienstverlening van Vitacon Luteijn of heb je een opmerking of klacht over de bedrijfsarts of de casemanager? Dan willen wij dit uiteraard van jou vernemen. Wij vinden het belangrijk hierover met jou in gesprek te gaan, omdat wij streven naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Wil je een officiële klacht indienen, dan verwijzen wij jou naar ons klachtenreglement.

Ja dat kan. In de nieuwe Arbowet (van kracht per 1 juli 2017) is geregeld dat jij – eventueel anoniem – vrij toegang moet kunnen hebben tot het spreekuur van de bedrijfsarts. Dit wordt ook wel het arbeidsomstandighedenspreekuur genoemd. Dus zonder toestemming van jouw werkgever kun je een afspraak maken met de bedrijfsarts. Dit is ook geregeld in het basiscontract tussen Vitacon Luteijn en jouw werkgever. Indien je een afspraak wilt maken kun je telefonisch contact met ons opnemen.

Je twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts of je hebt behoefte aan meer informatie van een andere bedrijfsarts? Je kunt een gratis second opinion aanvragen. Jij hebt hier recht op. De bedrijfsarts kan alleen met zwaarwegende argumenten weigeren mee te werken. Je dient jouw wens rondom een second opinion wel met de eerst betrokken bedrijfsarts te bespreken en voldoende te motiveren. In overleg met jou, de bedrijfsarts en jouw werkgever en/of volgens de richtlijnen van jouw werkgever zorgen wij dat een externe onafhankelijke bedrijfsarts wordt ingeschakeld.

Arbeidsongeschikte medewerkers hebben recht op privacy. Vitacon Luteijn is een gecertificeerde arbodienst en is daarmee gehouden aan de privacywetgeving. Alleen de bedrijfsarts mag jouw medische gegevens verwerken. Voor de bescherming van jouw privacy hebben wij een privacyreglement.