Skip to main content

Het opstellen, actualiseren en toetsen van de RI&E met PvA

Een RI&E brengt de risico’s van een bedrijf in kaart op het gebied van gezondheid en veiligheid. De inhoud van de RI&E is per bedrijf verschillend en afhankelijk van de aard en risico’s van de werkzaamheden in het bedrijf. Voor verschillende branches is een specifieke RI&E beschikbaar. Een RI&E is verplicht vanuit de Arbowet en moet altijd actueel zijn. En niet zonder reden: je wilt niet onnodig het risico lopen dat jouw medewerkers iets overkomt.

Weet je niet waar je moet beginnen met het opstellen van een RI&E en het PvA, of moet jouw RI&E geactualiseerd of getoetst worden? Vitacon Luteijn is als gecertificeerde arbodienst én HR-specialist de aangewezen partij om jouw RI&E scherp te stellen!

De RI&E is niet voor niets voor de meeste werkgevers verplicht

Als ondernemer met personeel heb je een grote verantwoordelijkheid. Namelijk zorgdragen voor de veiligheid en gezondheid (fysiek en psychisch) van jouw medewerkers als zij voor jou aan het werk zijn. Als je de risicofactoren niet goed in kaart hebt, is het onmogelijk daar adequaat op te reageren. Met alle gevolgen van dien. 

Om er zeker van te zijn dat je de risico’s goed inschat, is het opstellen van een RI&E noodzakelijk en verplicht volgens de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). En dat is dus niet voor niets.  

Wat is een RI&E?

RI&E staat voor risico-inventarisatie & evaluatie. Een RI&E geeft inzicht in de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen jouw organisatie. Door goed in kaart te brengen wat de risico’s zijn en welke preventieve maatregelen je kunt nemen, werk je aan een gezond en veilig werkklimaat.  

Met een RI&E breng je dus de verschillende arbeidsrisico’s in kaart en bepaal je de grootte van het risico. Welke dit zijn en hoe de RI&E eruitziet, verschilt per organisatie. In een fabriek waar medewerkers met chemische stoffen of machines werken zijn er andere risicofactoren dan bij leraren die werkzaam zijn op een basisschool. Bij de ene onderneming vormen fysieke risico’s een groter risico en bij de ander psychische risico’s, zoals een hoge werkdruk of ongewenst gedrag. 

Met het in kaart brengen van de risico’s ben je er nog niet. Je wilt ook de risico’s voorkomen. Dat doe je met een Plan van Aanpak (PVA). Daarin leg je beheers- en verbeteringsmaatregelen vast. Je kunt niet alle risico’s elimineren, maar met de juiste maatregelen zorg je er wel voor dat ze minimaal zijn. Zo voorkom je ongevallen en uitval van personeel. 

Hoe het opstellen of actualiseren van een RI&E in zijn werk gaat

Kies je voor het opstellen van een RI&E met Vitacon Luteijn, dan gaan wij er samen voor zorgen dat jij precies weet waar de risico’s liggen binnen jouw organisatie. Zo maken we een plan, waarin helder omschreven is hoe jouw medewerkers gezond en veilig kunnen blijven werken. 

In het geval van sommige kleinere organisaties is het toetsen van de RI&E niet altijd verplicht. Maar wij adviseren dit wel altijd te doen. Duidelijk inzicht hebben in waar risico’s liggen binnen jouw organisatie is niet alleen ontzettend waardevol, je voorkomt ook discussie met verzekeraars als er onverhoopt toch iets mis gaat. Verzekeraars betalen doorgaans niet uit als er niet voldaan is aan veiligheids- en overheidsvoorschriften. Het niet hebben van een getoetste en actuele RI&E is een veel gebruikt argument.  

We beginnen met inventariseren en evalueren van de risico’s. Denk hierbij aan het inventariseren van de psychosociale arbeidsbelasting van alle medewerkers. Hoe ervaren zij de werkdruk en zijn er eventuele ongewenste omgangsvormen? Vitacon Luteijn heeft hiervoor een doeltreffende vragenlijst ontwikkeld die in meerdere talen beschikbaar is.  

Ook de risico’s op de werkplek worden geïnventariseerd. Dit kan uiteraard ook op een bouw- of andere locatie zijn. Afhankelijk van de branche waarin je onderneemt en de omvang en aard van de processen, kunnen er specifieke regels gelden. De RI&E-specialisten van Vitacon Luteijn hebben veel ervaring en kennis in verschillende branches. Ze weten daardoor risico’s goed te herkennen.  

Heeft jouw onderneming al een RI&E, maar moet je deze updaten? Ook daar kunnen wij bij helpen. We bekijken de bestaande RI&E en beoordelen welke risico’s nog steeds relevant zijn, en of er nog aanvullende risico’s aan toegevoegd moeten worden. Als het nodig is, voeren we een aanvullend onderzoek uit.  

Na het inventariseren van de risico’s beoordelen we de ernst van de verschillende risico’s. De belangrijkste risico’s voor de veiligheid en gezondheid van jouw medewerkers leggen we schriftelijk vast in de RI&E. We maken onderscheid tussen de volgende risico’s: 

  1. Risico’s die verbonden zijn aan het gevoerde bedrijfsbeleid 
  2. Risico’s die voortkomen uit de inrichting van de werkruimten en de werkzaamheden 
  3. Risico’s op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting 

Na ons bezoek aan jouw organisatie en het in kaart brengen van de risico’s en de ernst van deze risico’s, gaan we aan de slag met het opstellen van een basis RI&E-rapportage. In deze basis RI&E-rapportage leggen we de bevindingen schriftelijk vast.  

Ook het PvA is onderdeel van de basisrapportage. Het PvA vul je zelf in, uiteraard geholpen door een van onze specialisten. Samen vormen deze documenten een overzicht van risico’s en de te nemen maatregelen om de situatie te verbeteren. Ook geven we inzicht in de prioriteit van de uit te voeren acties.

Met het opstellen of actualiseren van jouw RI&E en PvA leg je een solide basis voor een veilige en gezonde werkplek voor jouw medewerkers. Om jouw RI&E altijd up-to-date te houden kan onze specialist jaarlijks langskomen om jullie RI&E met PvA te actualiseren. Hiervoor kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden. 

In de meeste gevallen ben je verplicht te beschikken over een actuele RI&E. De RI&E moet aangepast worden als wijzigingen in de organisatie zijn. Denk aan verbouwingen of aanpassingen in de productie.  Maar ook regelgeving voor jouw branche of vanuit de overheid kan zijn veranderd. Om ervoor te zorgen dat de RI&E niet ondergesneeuwd raakt, attenderen wij je op vervolgstappen en -afspraken. Zo ben jij altijd verzekerd van een actuele en getoetste RI&E.  

De voordelen van onze RI&E aanpak op een rij

  • Altijd een actuele, getoetste RI&E
  • Inzicht in de risico’s van de arbeidsomstandigheden in jouw bedrijf
  • Duidelijkheid over de investering
  • Jaarlijks een gesprek met jouw adviseur
  • De mensgerichte aanpak van Vitacon Luteijn

Waarom kiezen voor RI&E support van Vitacon Luteijn?

Voor het opstellen van de RI&E is kennis nodig van branchespecifieke regels. Vitacon Luteijn heeft meerdere deskundigen die RI&Es uitvoeren en toetsen. Daarmee hebben wij de benodigde kennis en ervaring ook jouw branche in huis. 

Als werkgever ben je verplicht je aan te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts. De arbodienst van Vitacon Luteijn is een gecertificeerde arbodienst. Wij hechten veel waarde aan ons management en kwaliteitssysteem in het kader van de certificering. We waarborgen altijd de kwaliteit van de dienstverlening en voldoen aan de AVG en privacy regelingen. 

Ben je aangesloten bij de arbodienst van Vitacon Luteijn, dan krijg je een eigen contactpersoon. Daar kun je altijd bij terecht. Persoonlijk contact vinden wij heel belangrijk. Heb je een vraag, dan krijg je meestal binnen 1 werkdag antwoord. De lijnen bij ons zijn kort. 

Vitacon Luteijn is sterk in Oost-Nederland met bezoeklocaties in Doetinchem, Zevenaar en Wijchen. Wij spreken de taal van de bedrijven in deze regio. Uiteraard zijn ook bedrijven van buiten deze regio welkom. 

Vitacon Luteijn biedt naast een Arbodienst-basiscontract Arbodienst verschillende abonnementen voor de verzuimbegeleiding. Hierdoor kun je de arbodienstverlening kiezen die het beste bij je organisatie past.

Vitacon Luteijn is dé arbodienstverlener van de regio. Het maakt niet uit of er 300 medewerkers in dienst zijn, of dat je net een eerste medewerker hebt aangenomen. Ook de branche maakt niet uit. Wij hebben kennis van alle branches en staan voor je klaar bij alle arbo-gerelateerde zaken. 

Is de inzet van andere specialismen nodig? Grote kans dat we die ook in huis hebben. Onze specialisten zetten zich graag samen voor je in. 

Aan de slag met jouw RI&E

Loop geen onnodig risico met de gezondheid van jouw medewerkers en ga aan de slag met de RI&E en stel en goed PvA op. Neem contact op en de Vitacon Luteijn-specialisten helpen je aan een actuele en getoetste RI&E, die voldoet aan alle wet- en regelgeving.