Skip to main content

Psychosociale begeleiding door de bedrijfsmaatschappelijk werker

 • Heb je te maken met overbelasting als gevolg van (te) hoge werkdruk?
 • Loop je op jouw werk tegen zaken aan die spanningsklachten veroorzaken; bijvoorbeeld door een ongeval op het werk, conflicten met collega’s of leidinggevende of onzekerheid over jouw baan?

Je kunt dan terecht bij de bedrijfsmaatschappelijk werker van Vitacon Luteijn.

Ook wanneer privéproblemen jouw functioneren op het werk beïnvloeden, kan de bedrijfsmaatschappelijk werker jou ondersteuning bieden. Soms is er bijvoorbeeld sprake van een combinatie van factoren, zowel in het werk als ook in de privésituatie. De bedrijfsmaatschappelijk werker brengt samen met jou de problemen in kaart en helpt je hierop weer grip te krijgen.

Bel of mail ons. We zijn er voor je.

Hoe werkt een bedrijfsmaatschappelijk werker?

In een aantal gesprekken begeleidt de bedrijfsmaatschappelijk werker jou. Je leert op een andere manier met jouw situatie om te gaan. Soms kan ook een enkel gesprek voldoende zijn om weer vooruit te kunnen.

De bedrijfsmaatschappelijk werker kan ook praktische hulp bieden of voor jou bemiddelen, zowel binnen als buiten de organisatie waarvoor je werkt. Eventueel zal de bedrijfsmaatschappelijk werker, in overleg met de bedrijfsarts, jou doorverwijzen naar een specifieke instantie of een externe deskundige.

Vertrouwelijk

De bedrijfsmaatschappelijk werker werkt samen met de bedrijfsartsen van Vitacon Luteijn. De begeleiding is er mede op gericht uitval in jouw werk te voorkomen of te verkorten, maar het verbeteren van jouw welzijn staat voorop. De bedrijfsmaatschappelijk werker heeft een geheimhoudingsplicht volgens de beroepscode van maatschappelijk werkers. Niets zal zonder jouw toestemming met jouw werkgever of derden besproken worden.

Wat kost de hulp van de bedrijfsmaatschappelijk werker?

Als jouw werkgever een overeenkomst heeft met Vitacon Luteijn, zijn aan de inzet van de bedrijfsmaatschappelijk werker in principe voor jou geen kosten verbonden. Jouw werkgever vindt het dan belangrijk dat je gebruik kunt maken van deze begeleiding. Heeft jouw werkgever geen overeenkomst met ons en wil je toch praten met een bedrijfsmaatschappelijk werker? Overleg dan met jouw werkgever en/of bedrijfsarts.

Waarom praten met een bedrijfsmaatschappelijk werker?

 • Zowel bij werkgerelateerde als privéproblemen
  Spanningsklachten, een te hoge werkdruk of een privésituatie die van invloed is op jouw werkprestaties? De bedrijfsmaatschappelijk werker is er voor jou
 • Jouw welzijn staat voorop
  Psychosociale begeleiding is er mede op gericht uitval in jouw werk te voorkomen of te verkorten, maar het verbeteren van jouw welzijn staat voorop
 • 100% vertrouwelijk
  De bedrijfsmaatschappelijk werker heeft een geheimhoudingsplicht volgens de beroepscode van maatschappelijk werkers. Niets zal zonder jouw toestemming met jouw werkgever of derden besproken worden.

Bedrijfsmaatschappelijk werker nodig?

Wil je over jouw situatie praten met psychosociale begeleiding? Wij werken samen met jou toe naar een oplossing. Neem vrijblijvend contact op.