Skip to main content

Externe klachtencommissie ongewenste omgangsvormen

Eén op de zes medewerkers in Nederland heeft last van ongewenste omgangsvormen. Het gaat hierbij om pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, stalken, agressie en geweld. Ongewenste omgangsvormen hebben voor werknemers grote gevolgen op persoonlijk vlak en leiden vaak tot ziekteverzuim. Is er een (formele) klacht over ongewenste omgangsvormen binnen jouw organisatie, en je wilt deze laten onderzoeken, dan kun je terecht bij onze externe klachtencommissie.

Waarom een externe klachtencommissie inschakelen?

Ongewenste omgangsvormen hebben voor werknemers grote gevolgen op persoonlijk vlak en leiden vaak tot ziekteverzuim. Maar ook voor jou als werkgever kunnen de gevolgen van ongewenste omgangsvormen groot zijn. Naast de financiële gevolgen door extra verzuim, kunnen ongewenste omgangsvormen leiden tot een slechte sfeer op de werkvloer en minder betrokkenheid van medewerkers. Dit heeft uiteindelijk weer gevolgen voor de productiviteit binnen jouw organisatie.

Een slechte omgang met ongewenste omgangsvormen kan ook heel schadelijk zijn voor het imago van jouw organisatie. Wanneer ongewenste omgangsvormen aan het licht komen en het blijkt dat jouw organisatie niet adequaat heeft gehandeld, is de kans groot dat klanten en potentiële medewerkers jouw organisatie gaan mijden.

Met het inschakelen van een externe klachtencommissie geef je jouw medewerkers de mogelijkheid ongewenste omgangsvormen bij een onpartijdige en deskundige partij aan het licht te brengen.

Waarvoor is een externe klachtencommissie?

Vanuit de Arbowet ben je als werkgever verplicht de gevolgen van de psychosociale arbeidsbelasting, waaronder ongewenste omgangsvormen, tegen te gaan. Je dient te zorgen voor een veilige werkomgeving. De externe klachtencommissie is een effectief instrument in de aanpak van ongewenste omgangsvormen in jouw organisatie.

Hoe gaat de externe klachtencommissie te werk?

De externe klachtencommissie waar Vitacon Luteijn mee samenwerkt is een onafhankelijk en onpartijdig orgaan. De drempel voor een medewerker om hulp in te schakelen, is hierdoor zo laag mogelijk.
De commissie bestaat uit een aantal deskundigen op het gebied van arbeidsrecht, integriteitsmanagement en gedragskunde. Zij beoordelen aan de hand van de klachtenregeling van jouw organisatie of een klacht over ongewenste omgangsvormen ontvankelijk is.
Is dit het geval, dan passen zij hoor en wederhoor toe om vervolgens een klacht gegrond of ongegrond te verklaren. De commissie brengt vervolgens advies uit aan het management van jouw organisatie over de te nemen maatregelen. Je besluit uiteindelijk zelf welke maatregelen passend zijn.

De voordelen van een externe klachtencommissie

Het grootste voordeel van een externe klachtencommissie inschakelen, is dat je geen eigen interne klachtencommissie hoeft aan te stellen. Het is niet nodig om medewerkers intern hiervoor op te leiden. Verdere voordelen van een externe klachtencommissie zijn:

  • Onafhankelijkheid en onpartijdigheid is gewaarborgd, omdat commissieleden van buiten de organisatie zijn.
  • De commissieleden zijn deskundig op verschillende vakgebieden in relatie tot ongewenste omgangsvormen en houden hun kennis op peil. Dit niveau van expertise is intern moeilijk te realiseren.

Waarom kiezen voor de klachtencommissie ongewenste omgangsvormen via Vitacon Luteijn?

  • Diepgang, kwaliteit en een persoonlijke benadering staan centraal in onze aanpak
  • We zijn een gecertificeerde arbodienst én HR-specialist
  • Wij zijn op de hoogte van branche specifieke regels en eisen
  • Persoonlijk contact met een van onze deskundige bij jou op locatie
  • Vitacon Luteijn is totaalaanbieder op het gebied van HR en onderdeel van Stolwijk Kennisnetwerk

Gebruikmaken van de externe klachtencommissie ongewenste omgangsvormen van Vitacon Luteijn?

Meer weten? Wens je antwoord op een vraag?
Nicole den Hartigh, voorzitter van de externe klachtencommissie, helpt je graag. Bel +31 (0)6 2973 1804 of mail naar info@denhartighenpartners.nl.
Of neem contact op met onze eigen specialist Remco Lefering. Bel +31 (0)316 740 115 of mail naar r.lefering@vitaconluteijn.nl.