Skip to main content

Waarom herstructurering via Stolwijk PietersBerg?

  • Damage control
    Als bedrijfskundig specialisten met een enorm netwerk beperken wij voor zoveel mogelijk de schade en stellen alles in het werk om continuïteit te behouden
  • Nieuwe kansen
    Herstructurering of een reorganisatie kan net zo goed nieuwe kansen bieden en een gezonder toekomstperspectief met zich meebrengen
  • Verandermanagement
    Wij zorgen tijdelijk voor proactieve regie en scheppen omstandigheden waarin met relatieve rust gewerkt kan worden aan verandering en de acceptatie hiervan

Schade beperken of nieuwe kansen?

Wanneer de financiële situatie van jouw onderneming het punt heeft bereikt waarop de bedrijfscontinuïteit ter discussie staat, is het van het grootste belang om direct in actie te komen. Dit betekent lang niet altijd damage control of zelfs bedrijfsbeëindiging. Herstructurering of een reorganisatie kan net zo goed nieuwe kansen bieden en een gezonder toekomstperspectief met zich meebrengen.

Verandermanagement

Stolwijk PietersBerg heeft een brede ervaring met de financiële en procesmatige beoordeling van bedrijven. Jouw bedrijfsadviseur zorgt tijdelijk voor proactieve regie en schept omstandigheden waarin met relatieve rust gewerkt kan worden aan verandering en de acceptatie hiervan.

Als onderdeel van het verandermanagement, verzorgd door Stolwijk PietersBerg, worden binnen jouw organisatie alle processen onder de loep genomen. Gekeken wordt hoe efficiënter en effectiever gewerkt kan worden. Uiteraard komt hierbij ook een analyse van jouw personeelsbestand aan de orde.  Waar nodig spreekt Stolwijk PietersBerg haar netwerk van financials en investeerders aan om de mogelijkheden van herfinanciering van (onderpand gerelateerd) werkkapitaal te onderzoeken.

Realistisch plan van aanpak

De ervaren adviseurs van Stolwijk PietersBerg analyseren en ontwikkelen, als basis voor de herstructurering van jouw bedrijf, een plan van aanpak dat is gebaseerd op een realistisch toekomstbeeld. Bij de reorganisatie wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de belangen van alle betrokkenen en is er ruimte voor een gezonde omgang met emoties in elke laag van de organisatie.

Staat de continuïteit van jouw organisatie onder druk?

Wij passen damage control toe en geven jou inzicht in nieuwe kansen.