Skip to main content

Arbodienst

Arbo richt zich op de welzijn en veiligheid van personeel. Als werkgever wil je natuurlijk het beste voor je medewerkers en wens je hen een in alle opzichten gezonde werkomgeving toe. Tegelijkertijd is het vanuit zakelijk oogpunt cruciaal om te investeren in de gezondheid en veiligheid van je personeel. Het is algemeen bekend dat medewerkers die investering waard zijn.

Vitacon Luteijn ondersteunt je in de zorg voor jouw mensen. De arbodienst van Vitacon Luteijn is er niet alleen in tijden van verzuim maar biedt ook preventieve maatregelen tegen verzuim. Ontdek meer over de diensten van deze arbodienst en de opties die aansluiten bij de behoeften van jouw bedrijf en meld je aan.

Vitale medewerkers, vitaal bedrijf

Ondernemen gaat hand in hand met het nemen van risico’s. Een van de grootste uitdagingen binnen een organisatie is het personeel. Wanneer een medewerker ziek wordt of uitvalt, brengt dit voor de werkgever gemiddeld kosten van 260 euro per dag met zich mee. Langdurige ziekte van werknemers legt een zware last op vele bedrijven. Bij ziekte van een medewerker draait een werkgever niet alleen op voor het doorbetalen van twee jaar salaris, maar blijft ook het werk liggen dat gedaan had moeten worden. Dit betekent vaak het in dienst nemen en inwerken van een vervanger, wat extra kosten met zich meebrengt. Hier wil je liever niet te lang over piekeren.

Een solide beleid gericht op duurzame inzetbaarheid en verzuim is niet alleen in het belang van werknemers. Het beperkt ook de bedrijfsrisico’s en de daaruit voortvloeiende kosten. De arbo-experts van Vitacon Luteijn kunnen je hierbij ondersteunen.

Wat is de rol van een arbodienst?

De arbodienst ondersteunt bedrijven in het waarborgen van een gezonde en veilige werkomgeving voor hun personeel, met als hoofddoel het minimaliseren van de risico’s verbonden aan verzuim.

Historisch gezien ligt de focus van de arbodienst op veiligheid en het snel re-integreren van zieke medewerkers. Hoewel het reduceren van ziekteverzuim een kernaspect blijft, legt de arbodienst van Vitacon Luteijn ook nadruk op duurzame inzetbaarheid en proactieve preventiemaatregelen. Immers, preventie is de beste remedie.

De arbodienstverlening van Vitacon Luteijn

De arbo-specialisten van Vitacon Luteijn adviseren je hoe je omgaat met de veiligheid en gezondheid van jouw medewerkers. Zo kun je met de volgende vragen bij ons terecht:

  • Wat kan ik doen om medewerkers gezond en vitaal te houden?
  • Wat kan ik doen om arbeidsomstandigheden te verbeteren?
  • Hoe kan ik het ziekteverzuim in mijn organisatie terugdringen?
  • Hoe kan ik ziekteverzuim voorkomen?
  • Wat moet ik doen om aan de wettelijke verplichtingen en eisen van het UWV te voldoen?

Voor deze en alle andere vragen rondom ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid staan we voor je klaar.c

Onderdelen van onze arbodienst

De arbodienstverlening van Vitacon Luteijn is breed. Op elk gewenst vlak hebben wij specialisten in huis. Het maakt niet uit of je bijvoorbeeld alleen een RI&E wilt laten uitvoeren, een PMO wilt laten afnemen of de complete verzuimbegeleiding wilt uitbesteden.

Dit zijn de mogelijkheden:

In het arbobeleid staat omschreven wat je als organisatie doet om goede arbeidsomstandigheden te garanderen voor jouw medewerkers.

Iedere werkgever is verplicht een arbobeleid te hebben.

Lees meer over het arbobeleid.

Het verzuimbeleid omschrijft wat de verzuimprotocollen zijn in een organisatie en wie welke verantwoordelijkheden heeft op het gebied van verzuim.

Iedere werkgever is verplicht een verzuimbeleid te hebben.

Lees meer over het verzuimbeleid.

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) geeft inzicht in de belangrijkste risico’s binnen jouw organisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid. Aan de hand van een aantal checklists inventariseert en evalueert Vitacon Luteijn de mogelijke risico’s en de ernst daarvan. Een Plan van Aanpak met beheers- en verbeteringsmaatregelen vormt het tweede onderdeel van een goede RI&E.

Een RI&E is verplicht voor iedere werkgever.

Lees meer over de RI&E

De casemanagers van Vitacon Luteijn kunnen de complete verzuimbegeleiding uit handen nemen. Ziekmeldingen, dossiervorming, contacten met het UWV, het regelen van afspraken met de bedrijfsarts of andere deskundigen, het inzetten van een re- integratie- of 2e spoor-traject… De casemanager kan alles uit handen nemen. Daarmee heb je ook de zekerheid dat je voldoet aan alle juridische aspecten.

Lees meer over verzuimbegeleiding.

De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt langdurig verzuim door psychische klachten te voorkomen. Hij helpt de mindset van de werknemer te veranderen, zodat ervaren spanningen verminderen.

Lees meer over onze bedrijfsmaatschappelijk werkers.

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) brengt in kaart wat de vitaliteit van de medewerkers is. Een PMO geeft duidelijkheid over de gesteldheid van individuele medewerkers of een groep medewerkers. Als werkgever kun je met deze informatie anticiperen op de voor de medewerkers belemmerende factoren. Een PMO is een krachtig instrument dat ingezet kan worden voor verzuimpreventie.

Lees meer over het Preventief Medisch Onderzoek.

Bij een werkplekonderzoek bekijkt een arbo-specialist de werksituatie van jouw medewerkers en beoordeelt wat daarin mogelijke verbeteringen zijn. Het gaat daarbij niet alleen om fysieke belasting, maar ook mentale belasting, ergonomie, veiligheid en andere factoren.

Lees meer over het werkplekonderzoek.

Medewerkers kunnen bij een vertrouwenspersoon terecht om gevoelige zaken te bespreken die zij niet in de organisatie kunnen of willen bespreken.

Meer over de externe vertrouwenspersoon.

Vitacon Luteijn werkt met meerdere bedrijfsartsen in de regio.

Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Als een werknemer langdurig ziek is kunnen we een arbeidsdeskundig onderzoek inzetten om te kijken welke werkzaamheden jouw werknemer nog wel uit kan voeren.

Lees meer over het arbeidsdeskundig onderzoek.

Kan jouw langdurige zieke medewerker mogelijk zijn of haar werk binnen jouw organisatie niet meer doen? Dan is de inzet van een 2e spoor-traject noodzakelijk. Tijdens dat traject worden mogelijkheden gezocht voor de medewerker om buiten de eigen organisatie aan de slag te gaan.

Lees meer over het 2e spoor-traject.

De Wet Verbetering Poortwachter schrijft voor dat meteen na de ziekmelding van een medewerker je deze moet begeleiden om snel terug te keren in het arbeidsproces. Vitacon Luteijn informeert je graag over waar je vanuit de Wet Verbetering Poortwachter aan moet voldoen.

Waarom de gecertificeerde arbodienst van Vitacon Luteijn afnemen?

Als werkgever ben je verplicht je aan te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts. De arbodienst van Vitacon Luteijn is een gecertificeerde arbodienst. Wij hechten veel waarde aan ons management en kwaliteitssysteem in het kader van de certificering. We waarborgen altijd de kwaliteit van de dienstverlening en voldoen aan de AVG en privacy regelingen.

Ben je aangesloten bij de arbodienst van Vitacon Luteijn, dan krijg je een eigen contactpersoon. Daar kun je altijd bij terecht. Persoonlijk contact vinden wij heel belangrijk. Heb je een vraag, dan krijg je meestal binnen 1 werkdag antwoord. De lijnen bij ons zijn kort.

Vitacon Luteijn is sterk in de regio Achterhoek, Liemers, Arnhem, Zutphen en Nijmegen. Wij spreken de taal van de bedrijven in deze regio. Uiteraard zijn ook bedrijven van buiten deze regio welkom.

Vitacon Luteijn biedt het basiscontract aan zodat de organisatie voldoet aan de wetgeving. Dit contract bevat de kerntaken die je als organisatie in ieder geval geregeld moet hebben volgens de Arbowet. Daarnaast biedt Vitacon Luteijn verschillende abonnementen, waardoor je de vrijheid hebt zelf te bepalen wat je aan arbodienstverlening wilt afnemen.

Vitacon Luteijn is dé arbodienstverlener van de regio. Het maakt niet uit of er 300 medewerkers in dienst zijn, of dat je net een eerste medewerker hebt aangenomen. Ook de branche maakt niet uit. Wij staan voor je klaar bij alle arbo-gerelateerde zaken.

Is de inzet van andere specialismen nodig? Grote kans dat we die ook in huis hebben. Onze specialisten zetten zich graag samen voor je in. Denk hierbij aan Coaching en begeleiding, HR ondersteuning en assessments.

Verschillende abonnementsmogelijkheden voor onze arbodienst.

Vanuit de Arbowet is het voor iedere werkgever verplicht om een contract te hebben met een gecertificeerde arbodienst. Bij Vitacon Luteijn kun je een abonnement kiezen die het beste past bij jouw organisatie.

Dit abonnement is over het algemeen passend bij grote organisaties die een eigen HR-afdeling hebben en volledig op de hoogte zijn van alle HR en juridische zaken.

Met dit abonnement voldoe je aan de wettelijke verplichting om je aan te sluiten bij een arbodienst. Je hebt een eigen contactpersoon die je begeleidt bij alle arbo-zaken en verzuimbegeleiding. Aanvullende werkzaamheden van specialisten zijn niet inbegrepen en kunnen op basis van uurtarief afgenomen worden.

De naam zegt het al. Dit abonnement is uitgebreider dan het abonnement ‘samen’. Krijg je te maken met (langdurig) verzuim, dan zijn vrijwel alle noodzakelijke kosten inbegrepen. Dit pakket is bij uitstek geschikt voor organisaties zonder eigen HR-afdeling die de financiële risico’s van verzuim willen beperken.

Sluit je nu aan bij de arbodienstverlening van Vitacon Luteijn!

Je kunt je online aanmelden voor onze dienstverlening. We nemen daarna contact met je op om nader kennis te maken.

Heb je nog vragen over onze arbodienst of wil je overstappen naar Vitacon Luteijn? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Meer over de certificeringen van onze Arbodienst

volgens de norm Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten versie 1. Vitacon Luteijn is hiermee opgenomen in het register van de SBCA, Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten als gecertificeerde arbodienst. Het certificaat kan opgevraagd worden via info@vitaconluteijn.nl

De ISO norm is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het stelt eisen vast en beoordeelt waaraan een organisatie moet voldoen als het gaat om kwaliteit en privacy. Het kwaliteitsmanagementsysteem schrijft voor hoe de kerntaken en onze aanvullende dienstverlening als arbodienst geregeld moeten zijn. Bij Vitacon Luteijn hechten wij veel waarde aan onze certificering om de kwaliteit en de privacy te kunnen waarborgen. De kwaliteit en de privacyregeling worden periodiek getoetst. Een privacyreglement en een klachtenprocedure maken uiteraard deel uit van ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Voor onze verzuimbegeleiding maken wij gebruik van geregistreerde deskundigen zoals:

  • casemanagers die zijn ingeschreven in het register van de Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers, de RNVC;
  • bedrijfsartsen die ingeschreven staan in het BIG-register;

Voor alle overige deskundigen waarmee Vitacon Luteijn samenwerkt, geldt dat zij ingeschreven dienen te staan, indien van toepassing, bij de daarvoor bevoegde instantie.