Skip to main content

Praten met een vertrouwenspersoon op het werk?

 • Heb je op jouw werk te maken met ongewenste omgangsvormen?
 • Word jij er lastiggevallen?
 • Voel jij je niet veilig op jouw werkplek?
 • Heb je een vermoeden van misstanden op het werk?
 • Wil je dat er iets gedaan wordt aan jouw situatie?

Je kunt terecht bij een professionele vertrouwenspersoon op het werk van Vitacon Luteijn voor hulp bij de aanpak van ongewenste omgangsvormen en integriteitsvraagstukken.

Voor wie is een vertrouwenspersoon op het werk?

Volgens de Arbowet is jouw werkgever verplicht om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting, zoals dit kan voortkomen uit ongewenste omgangsvormen. Heb je op het werk te maken met:

 • Pesterijen
 • Agressie en geweld
 • (Seksuele) intimidatie
 • Discriminatie

Dan is het belangrijk dat je hulp inschakelt. Heeft jouw werkgever een vertrouwenspersoon op het werk aangesteld? Dan kun je deze inschakelen. De vertrouwenspersoon verlaagt de drempel om over vertrouwelijke zaken op de werkvloer te praten.

Bescherming klokkenluiders

Volgens de Wet bescherming klokkenluiders is jouw werkgever verplicht jou te beschermen tegen de nadelige gevolgen van het melden van misstanden. Ook is jouw werkgever verplicht een meldregeling te hebben, waarbij een vertrouwenspersoon integriteit beschikbaar is.

Hoe werkt een vertrouwenspersoon op het werk?

Een vertrouwenspersoon is iemand in jouw organisatie waarbij je terecht kunt, wanneer je last hebt van ongewenste omgangsvormen en/of integriteitsvraagstukken. Kom je zelf niet tot een oplossing of vind je het moeilijk om hiermee direct naar jouw leidinggevende te gaan? Dan kun je met de vertrouwenspersoon jouw ervaringen delen en samen zorgen dat het gedrag, waar je last van hebt, stopt.

Samen bekijk je welke stappen hiervoor ondernomen kunnen worden. De vertrouwenspersoon ondersteunt, geeft advies en bespreekt de voor- en nadelen van een bepaalde aanpak met jou. Uiteindelijk beslis je zelf welke stappen jij wilt zetten om het ongewenste gedrag te stoppen of om anoniem melding te maken van een vermoeden van misstanden. De vertrouwenspersoon is er voor jou en behartigt jouw belangen.

De vertrouwenspersoon heeft ook een preventieve en signalerende functie, gevraagd en ongevraagd, richting jouw werkgever. Ook directie, management en leidinggevenden kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor advies over het voorkomen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.

Een extern vertrouwenspersoon op het werk is vertrouwelijk

Alles wat je met de vertrouwenspersoon bespreekt is vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon doet niets zonder overleg of zonder jouw toestemming. Wanneer de vertrouwenspersoon informatie wil doorgeven aan derden wordt dit eerst met jou besproken en zal om jouw toestemming gevraagd worden. De vertrouwenspersoon van Vitacon Luteijn werkt volgens de gedragscode van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Wat kost de hulp van een vertrouwenspersoon op de werkvloer?

Wanneer jouw werkgever een overeenkomst met Vitacon Luteijn heeft, zijn er voor jou geen kosten verbonden aan de begeleiding van de vertrouwenspersoon. Jouw werkgever neemt deze kosten dan voor zijn rekening. Heeft jouw werkgever geen vertrouwenspersoon aangesteld? Kijk dan of je op een andere manier ondersteuning kunt krijgen. Of laat het ons weten, zodat wij met jouw werkgever hierover in gesprek kunnen gaan.

Meer over een vertrouwenspersoon op het werk vind je ook op de Vertrouwenspersoon-pagina van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Waarom praten met een vertrouwenspersoon van Vitacon Luteijn?

 • Een luisterend oor

  Kom je zelf niet tot een oplossing of vind je het moeilijk om hiermee direct naar jouw leidinggevende te gaan? Dan kun je met de vertrouwenspersoon jouw ervaringen delen

 • Advies en ondersteuning

  De vertrouwenspersoon op het werk ondersteunt, geeft advies en bespreekt met jou de voor- en nadelen van een bepaalde aanpak. Uiteindelijk beslis je zelf welke stappen jij wilt zetten om het ongewenste gedrag te stoppen

 • 100% vertrouwelijk

  Alles wat jij met de vertrouwenspersoon bespreekt is vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon doet niets zonder overleg of zonder jouw toestemming

Vertrouwenspersoon nodig?

Wil jij als medewerker praten met een vertrouwenspersoon over jouw situatie? Wij werken samen met jou toe naar een oplossing. Neem vrijblijvend contact op.