Maak je keuze

Nieuws

Vierjarige aanpak van beroepsrisico nummer 1: werkstress

Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt…

Lees meer

Achteraf aanvragen van voorzieningen niet meer mogelijk bij het UWV

Sommige medewerkers hebben extra hulpmiddelen nodig om hun…

Lees meer

Basiscontract bedrijfsarts wettelijk vastgelegd

Het kabinet gaat een aantal minimumeisen voor de…

Lees meer

Minder ziekteverzuim? Gezond en veilig werken helpt

Een zieke werknemer kost gemiddeld twee keer zoveel…

Lees meer

Wijzigingen zwangerschaps- en bevallingsverlof

De basisregels van het zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn…

Lees meer

“Vergeten werknemer” 7 jaar in de WGA | met terugwerkende kracht IVA

Onlangs melde een werkgever zich die een werknemer…

Lees meer

Heeft u de risico’s in kaart?

  “Het maken van een RI&E verschuift elke…

Lees meer

Werkgeversportaal UWV

Het werkgeversportaal van het UWV is de beveiligde…

Lees meer

Minister Asscher: ‘taboe rond kanker en werk doorbreken’

De taboes rondom het werken met kanker moeten…

Lees meer

Inspectie SZW pakt te hoge werkdruk aan

De aanpak van te hoge werkdruk, agressie en…

Lees meer

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is beleid waarbij zoveel mogelijk rekening…

Lees meer

BeZaVa

Vorig jaar is de Wetswijziging Beperking Ziekteverzuim en…

Lees meer

Werknemer weigert passende werkzaamheden, wel salaris betalen?

De wet bepaalt dat indien een arbeidsongeschikte werknemer…

Lees meer

Compensatieregeling oudere werknemers

Is uw werknemer geboren vóór 8 juli 1954…

Lees meer

Wanneer mag je een ziekmelding weigeren?

Het is lastig: bepalen of een werknemer echt…

Lees meer

Succesvolle kick-off van Intervisiegroep voor P&O-ers

Op dinsdag 25 februari jl. heeft de kick-off…

Lees meer

2016 is het jaar van de ZW en WGA

De modernisering Ziektewet is nu 3 jaar een…

Lees meer

1 op de 6 werknemers heeft te maken met pesten, discriminatie of intimidatie

Ruim 1,2 miljoen werknemers hadden het afgelopen jaar…

Lees meer

Iedere organisatie verdient een actief verzuimbeleid

Besteed als werkgever aandacht aan een goed verzuimbeleid…

Lees meer

Werkwijzer Poortwachter

UWV heeft op 24 maart 2017 een vervanger…

Lees meer

Nieuwe Arbowet

Met ingang van 1 juli 2017 wijzigt de…

Lees meer

Uitvoeringsregels ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid

Bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid moet de werkgever…

Lees meer

Corona-uitbraak | Actuele informatie en advies voor organisaties

Als ondernemer of bestuurder staat u voor een…

Lees meer

Wat u moet weten over de NOW

De NOW ondersteunt werkgevers bij het zoveel mogelijk…

Lees meer

Vraag en antwoord NOW regeling

Inmiddels schreven de adviseurs van onze helpdesk een…

Lees meer

NOW-aanvragen indienen mogelijk vanaf 6 april 2020

Het UWV heeft gemeld dat vanaf maandag 6…

Lees meer

Gebruik de rekentool bij uw NOW-aanvraag

Vanaf maandag 6 april 2020 om 09.00 uur…

Lees meer

Blog: NOW aanvragen? Maak op tijd een essentiële afweging

Tot voor kort waren de huidige effecten van…

Lees meer

Mogelijkheid tot tijdelijke verlaging gebruikelijk loon DGA

Als gevolg van de corona crisis mogen de…

Lees meer

Aparte melding betalingsonmacht is niet meer nodig voor vennootschappen

8 April jongstleden heeft het Ministerie van Financiën…

Lees meer

Uitbreiding regeling bijzonder uitstel van belastingbetaling

De regeling voor bijzonder uitstel van betaling van…

Lees meer

Liquiditeitsvoordeel voor ondernemers met g-rekening

Naast de tijdelijke versoepeling van betaling van een…

Lees meer

Steunmaatregelen zorgaanbieders

Zorgverzekeraars Nederland heeft op 5 april 2020 de…

Lees meer

Veelgestelde vragen NOW in de praktijk

Sinds afgelopen maandag, 6 april, is het mogelijk…

Lees meer

Coronasteun voor dga’s?

Het kabinet heeft diverse maatregelen in het leven…

Lees meer

Meervoudig uitstel van betaling belastingen

Als uw onderneming betalingsproblemen ervaart als gevolg van…

Lees meer

Houd uw toekomstperspectief in beeld

De Corona crisis heeft bij veel organisaties een…

Lees meer

NOW: De do’s en don’ts

U heeft NOW aangevraagd. En nu? Welke acties…

Lees meer

Welk loon telt mee in uw NOW-aanvraag?

Vanaf 6 april tot en met 31 mei…

Lees meer

NOW concerns nu ook voor individuele werkmaatschappijen

De Rijksoverheid heeft, met het oog op behoud…

Lees meer

Update rekentool NOW nu met effect ontwikkeling van de loonsom

Wij lichtten al eerder toe hoe een achteraf…

Lees meer

Overbruggingskrediet (COL) voor startups en scale-ups

Vanaf 29 april 2020 kunnen startups en scale-ups…

Lees meer

Tozo-regeling nu ook voor ondernemers grensstreek en AOW’ers

Op 24 april is bekend gemaakt dat ondernemers…

Lees meer

Zes extra coronamaatregelen voor ondernemers

Op 24 april heeft het kabinet zes extra…

Lees meer

Herziening WW-premie bij overwerk geschrapt voor 2020

Normaliter moet de WW-Premie met terugwerkende kracht herberekend…

Lees meer

Verdere versoepeling TOGS-regeling (€ 4000) en BMKB

De voorwaarden voor kredieten via de BMKB-regeling en…

Lees meer

Webinar Impact Analyse

Ondernemend Nederland voelt de gevolgen van de Corona…

Lees meer

Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de corona crisis?

Op grond van de Wet verbetering poortwachter bent…

Lees meer

NOW-regeling op vier punten aangepast

De NOW-regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten…

Lees meer

Uitstellen van betaling van vakantiegeld. Mag dat?

De uitbetaling van de jaarlijkse vakantiebijslag, ook wel…

Lees meer

Geeft u tegoedbonnen uit? Dit zijn de gevolgen voor de btw

Door de corona crisis worden veel reizen en…

Lees meer

Noodpakket 2.0, wat wijzigt er?

Afgelopen woensdag, 20 mei 2020, is het tweede…

Lees meer

Video: 4 antwoorden op vragen over de tweede NOW regeling

De meest recente noodmaatregelen van het kabinet roepen…

Lees meer

Video: 4 antwoorden op vragen over bijzonder uitstel van belastingbetaling

De meest recente noodmaatregelen van het kabinet roepen…

Lees meer

Mogelijkheden uitstel van belastingbetaling verruimd

Onlangs heeft het kabinet de mogelijkheden voor het…

Lees meer

Crisispakket NL leert door

De financiële ondersteuning via de NOW wordt verlengd.…

Lees meer

SLIM subsidieregeling voor individuele MKB-ondernemingen

Individuele MKB-ondernemingen kunnen in aanmerking komen voor de…

Lees meer

Extra aanpassingen in steunpakket 2.0

Ze zeggen weleens: ‘niets zo veranderlijk als het…

Lees meer

Verzoek tot uitstel belastingen

In een eerder artikel informeerden wij u over…

Lees meer

NOW-aangevraagd? Denk aan uw informatieplicht!

Als u NOW subsidie aanvraagt moet u aangeven…

Lees meer

Niet gekort op Subsidie Praktijkleren na tijdelijke bedrijfssluiting

Gaat u als werkgever een Subsidie Praktijkleren aanvragen…

Lees meer

TOFA: regeling voor werknemers met flexibel contract

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is…

Lees meer

Uitstel van betaling van belastingen

De uitbraak van het coronavirus ligt inmiddels alweer…

Lees meer

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor MKB-ondernemers

De TVL is een eenmalige subsidie voor MKB-ondernemers…

Lees meer

De belangrijkste punten uit de NOW 2.0

Al eerder informeerden wij u over de te…

Lees meer

Vraag & Antwoord: uitstel van betaling

De regeling rondom het aanvragen van uitstel van…

Lees meer

Aanvragen TOFA kan nog tot a.s. zondag 26 juli

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt…

Lees meer

NL leert door: bij- of omscholen via de NOW-regeling

Heeft u NOW 2.0 aangevraagd? Dan heeft u,…

Lees meer

Na vakantie in quarantaine: wie betaalt het loon door?

Het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Gaat…

Lees meer

NOW 2.0: aangepaste rekentool

Heeft u, als gevolg van de Corona crisis,…

Lees meer

Bijzonder uitstel van belasting: betalen óf verlengen?

Heeft u in verband met Corona bijzonder uitstel…

Lees meer

Eind augustus meer duidelijkheid over derde steunpakket

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft…

Lees meer

Update bijzonder uitstel van betaling

De Belastingdienst biedt ook na afloop van de…

Lees meer

Blog: Heeft u de gevolgen van de crisis al in beeld?

Voor het bedrijfsleven zijn de gevolgen van de…

Lees meer

Update: NOW 2.0: Inspanningsverplichting scholing

Heeft u NOW 2.0 aangevraagd? Dan heeft u…

Lees meer

Aanvraag Tozo of NOW afgewezen? Wat nu?

Is uw Tozo- of NOW-aanvraag afgewezen? En bent…

Lees meer

Check online of u NOW moet terugbetalen of niet

Heeft u als ondernemer in deze Corona crisis…

Lees meer

NOW 2.0: uiterlijk 31 augustus aanvragen

Heb je als werkgever omzetverlies als gevolg van…

Lees meer

Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO-regeling)

Leed uw amateursportorganisatie ten minste 20% omzetverlies, als…

Lees meer

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

Bent u verhuurder van een sportaccommodatie en schold…

Lees meer

NOW 3.0: de belangrijkste wijzigingen

Onlangs zijn de kaders van het ‘Steun- en…

Lees meer

Maximum aantal ontwikkeladviezen voorlopig bereikt

Begin augustus informeerden wij u over de mogelijkheid…

Lees meer

Maximum aantal ontwikkeladviezen voorlopig bereikt

Begin augustus informeerden wij u over de mogelijkheid…

Lees meer

De BIK: nieuwe maatregel om investeringen te stimuleren

Om de economische crisis als gevolg van het…

Lees meer

Herstelmogelijkheid NOW 1.0 en 2.0 voor aanvragen op werkmaatschappijniveau

Voor bedrijven die een NOW-subsidie op werkmaatschappijniveau hebben…

Lees meer

Tozo 3: wat is er veranderd?

Vanaf 1 oktober 2020 is de Tozo 3…

Lees meer

NOW 3.0: 3 tranches met geleidelijke verlaging van tegemoetkoming

De NOW-regeling wordt verlengd tot en met juni…

Lees meer

Stand van zaken bijzonder uitstel van belastingbetaling

Naast de aanscherping van de coronamaatregelen is afgelopen…

Lees meer

Thuiswerken: wat zijn de mogelijkheden voor een vergoeding?

Nu er meer dan ooit wordt thuisgewerkt, rijst…

Lees meer

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vanaf oktober 2020

De TVL-subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die…

Lees meer

Ook belastinguitstel voor ‘nieuwe’ gevallen

Heb je als ondernemer tot nu toe nog…

Lees meer

Aanvraag NOW 3.0 start 16 november 2020

Per 16 november 2020 kun je als werkgever…

Lees meer

Definitieve uitbetaling NOW 2.0 vertraagd

Het UWV vraagt ondernemers om geduld rondom de…

Lees meer

Ook in 2021 geen hoge WW-premie vanwege overwerk

Als werkgever hoef je voor medewerkers met een…

Lees meer

Opnieuw extra steun getroffen sectoren

Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet extra steunmaatregelen…

Lees meer

Aanvragen NOW 3.0 per direct weer mogelijk

Vanwege de huidige lockdown is het UWV-loket weer…

Lees meer

Opnieuw verlenging bijzonder uitstel belastingbetaling

Heb je (nog steeds) last van de coronacrisis?…

Lees meer

Wijzigingen in corona steunpakketten

Deze uitzonderlijke tijden zorgen voor een continue stroom…

Lees meer

Deadline: vraag TVL aan vóór 29 januari

Wil je de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen…

Lees meer

Levensloopregeling – oud, maar nog steeds actueel

Sinds 1 januari 2012 is het voor nieuwe…

Lees meer

WMO, Jeugd, PGB en rechtmatigheid

Het coronavirus heeft ertoe geleid dat je als…

Lees meer

Lokale overheid | Kadernota rechtmatigheid 2022

De commissie BBV geeft via de kadernota rechtmatigheid…

Lees meer

Lokale overheid | Addendum kadernota 2021

Ook voor jaarrekening 2021 is er aanleiding toe…

Lees meer

Lokale overheid | Notitie bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering is sinds de introductie van…

Lees meer

Lokale overheid | Verplichte audits bij inzet boa’s

Heb je als gemeente boa’s in dienst, dan…

Lees meer

(Doorontwikkeling) Horizontaal toezicht

Waarschijnlijk heeft ook jouw overheidsinstantie een horizontaal toezicht…

Lees meer

Lokale overheid | Cyberalert – oproep aan alle burgemeesters

De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) meldde onlangs dat de kans…

Lees meer

Lokale overheid | Let op bij gegevensverwerking door boa’s

In vrijwel alle gemeenten zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s)…

Lees meer

Lokale overheid | Status invoering rechtmatigheidsverantwoording

De wijziging van de gemeentewet met daarin de…

Lees meer

Loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigden van 13 naar 6 weken

Naar verwachting gaat de loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigden…

Lees meer

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021 bekend

De definitieve premies voor 2021 voor de volksverzekeringen…

Lees meer

Vitacon Luteijn succesvol door audit gekomen

We zijn erg trots dat Vitacon Luteijn vorige…

Lees meer

Een vertrouwenspersoon verplicht in je organisatie?

Op 7 oktober jl. is een wetsvoorstel ingediend…

Lees meer

Controleer je premiebeschikking Whk

Staat er een persoon onterecht bij jou op…

Lees meer

De HR-trends voor 2021

HR is een dynamische sector: er is altijd…

Lees meer

De werkgever en medische informatie

Zoals iedere werkgever weet is de AVG alweer…

Lees meer

Vaccinatie onder werktijd: wel of niet doorbetaald?

Kan je medewerker zich alleen onder werktijd laten…

Lees meer

Loondoorbetaling bij zieke AOW-er naar 6 weken

Vanaf 1 april 2021 geldt er voor AOW-gerechtigden…

Lees meer

Werkplekonderzoek: zowel preventief als curatief

Een werkplekonderzoek wordt vaak ingezet om een computerwerkplek…

Lees meer

Negen weken ouderschapsverlof doorbetaald

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders negen weken…

Lees meer

Vertrouwenspersoon verplicht voor iedere medewerker?

1,2 miljoen medewerkers in Nederland krijgen tijdens hun…

Lees meer

Belastingplan 2022: wijzigingen en gevolgen voor werkgevers

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de…

Lees meer

Hoe onderscheid je jouw organisatie op de arbeidsmarkt?

We leven in een wereld waarin de ontwikkelingen…

Lees meer

Europese Richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

In 2019 heeft het Europese Parlement Richtlijn 2019/1152…

Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2022

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het…

Lees meer

WGA voorschotten niet voor rekening eigenrisicodrager

Het UWV kampt al geruime tijd met achterstanden…

Lees meer

Wijzigingen no risk-polis per 1 januari 2022

Als je medewerker met een no-riskpolis uitvalt wegens…

Lees meer

HR-trends 2022

Een nieuw jaar brengt nieuwe ontwikkelingen met zich…

Lees meer

Miljoenennota 2021: Tarieven

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota 2021…

Lees meer

Miljoenennota 2021: Onroerend goed

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota 2021…

Lees meer

Miljoenennota 2021: Ondernemers en ondernemingen

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota 2021…

Lees meer

Miljoenennota 2021: Internationaal

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota 2021…

Lees meer

Miljoenennota 2021: Vervoer en verduurzaming

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota 2021…

Lees meer

Miljoenennota 2021: Vastlegging coronasteunmaatregelen

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota 2021…

Lees meer

Miljoenennota 2021: Overige en eerder aangekondigde maatregelen

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota 2021…

Lees meer

Geen overdrachtsbelasting voor starters, hogere belasting voor beleggers

Vanaf 2021 betalen jonge starters op de woningmarkt…

Lees meer

Compensatie gemeenten voor meerkosten zorg

De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt…

Lees meer

Verantwoording doorbetaling doelgroepenvervoer door gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor verschillende vormen van vervoer.…

Lees meer

Gemeenten moeten TOZO-kosten verantwoorden via SiSa

Gemeenten hebben in de afgelopen periode de TOZO-regeling…

Lees meer

Notitie Meerjarig Financieel inzicht voor gemeenteraden

Het is belangrijk dat raadsleden inzicht hebben in…

Lees meer

Levensloopregeling – oud, maar nog steeds actueel

Sinds 1 januari 2012 is het voor nieuwe…

Lees meer

Belastingplan 2021: Wijziging uitfasering van de Levensloopregeling

Via het Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2021 wil…

Lees meer

Spaar-BV of spaarfonds, iets voor jou?

Als je over veel vermogen beschikt, betaal je…

Lees meer

Bonusverbod voor bestuurders bij diverse corona steunmaatregelen

Bij de verloning aan bestuurders van bijvoorbeeld ‘bonussen’…

Lees meer

Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan

Vanwege de coronacrisis kunnen ondernemers uitstel van betaling…

Lees meer

Ben jij al voorbereid? Vanaf 1 juli nieuwe btw-regels e-commerce

Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe btw-wetgeving…

Lees meer

Het bestuursverslag: van verplichte kost tot visitekaartje van je organisatie

Voorheen werd het bestuursverslag door de gemiddelde ondernemer…

Lees meer

Concernregeling WKR: voordelig of niet?

Als je meerdere bv’s hebt, kun je ook…

Lees meer

Verantwoording over een corona jaar

De jaarrekeningen over 2020 worden nu opgesteld. De…

Lees meer

Maximale vergoeding TVL omhoog

De maximale vergoeding, voor het eerste en tweede…

Lees meer

Aanvragen TVL? Afwijken SBI-code mogelijk

Staatssecretaris Keijzer (EZK) maakte onlangs bekend dat ondernemers…

Lees meer

Diverse gemeentes klaar voor TONK regeling

Al eerder behandelden wij de TONK regeling. Deze…

Lees meer

TVL juni – september 2020, daadwerkelijke omzet indienen voor 1 april 2021

Let op! Voor de definitieve vaststelling Tegemoetkoming Vaste…

Lees meer

Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden

Zwembaden en ijsbanen zijn een onmisbaar onderdeel van…

Lees meer

Duurzaam ondernemen? Verwerk het in je bedrijfsstrategie

Duurzaamheid en klimaat zijn de vraagstukken van deze…

Lees meer

Ronde 5 NOW: opening loket op 6 mei

Het UWV bereidt zich voor op de vijfde…

Lees meer

(Te) veel geleend bij je BV: wel of geen probleem?

Veel dga’s lenen bij de eigen bv voor…

Lees meer

Digitaal aanleveren van de jaarrekening bij banken

Het digitaal aanleveren van jaarcijfers is inmiddels de…

Lees meer

Openstelling TVL Q2 2021

De tweede helft van juni opent de Tegemoetkoming…

Lees meer

Corona steunmaatregelen Q3 2021 | de veranderingen

Ook voor Q3 van dit jaar heeft het…

Lees meer

Bijzonder uitstel van betaling gewijzigd, betalingsregeling versoepeld

Tijdens de corona crisis verleent de fiscus bijzonder…

Lees meer

Nieuws van de commissie BBV

Vraag en antwoord resultaat(bestemming) Aan de Commissie BBV…

Lees meer

Verdeling van belastingdruk bij fiscale partners

Onlangs verscheen er een bericht dat één op…

Lees meer

Financiële cijfers mkb over 2020 hoopvol

Vóór corona stond het mkb er goed voor…

Lees meer

Digitale administratie: wat is je bewaarplicht?

Ondernemers moeten hun administratie in beginsel zeven jaar…

Lees meer

Juridische claims: beter voorkomen dan genezen

Dagelijks neem je als ondernemer beslissingen die juridische…

Lees meer

Wijziging termijn aanbod vaste uren oproepkracht

Als werkgever ben je verplicht om een oproepkracht…

Lees meer

Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart

Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni de…

Lees meer

Nieuws over interbestuurlijke informatie (IBI)

De nieuwste Interbestuurlijke Informatie (IBI) nieuwsbrief van het…

Lees meer

Geen verdere versoepelingen wetsvoorstel excessief lenen

Staatssecretaris Vijlbrief heeft aan de Tweede Kamer geschreven…

Lees meer

Betalingsregelingen voor ondernemers die TVL moeten terugbetalen

Veel ondernemers hebben hun omzetverlies bij de eerste…

Lees meer

Video: Stap voor stap door het TVL-aanvraagformulier

Wil je Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen dan…

Lees meer

Vaststelling compensatie inkomstenderving bij gemeenten

In dit artikel lees je over het proces…

Lees meer

Miljoenennota 2022: Tarieven

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de…

Lees meer

Miljoenennota 2022: Werkgever

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de…

Lees meer

Miljoenennota 2022: Verduurzaming

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de…

Lees meer

Miljoenennota 2022: Woningmarkt

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de…

Lees meer

Miljoenennota 2022: Ondernemingen

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de…

Lees meer

Miljoenennota 2022: Internationaal

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de…

Lees meer

Miljoenennota 2022: Overige, eerder aangekondigde en te verwachten voorstellen

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de…

Lees meer

Wetsvoorstel lenen bij eigen bv aangehouden

Het kabinet heeft de behandeling van het wetsvoorstel…

Lees meer

Eindejaarstips voor alle belastingplichtigen

Het einde van het jaar is in zicht.…

Lees meer

Verliesverrekening vanaf 2022

Vanaf 2022 zal het systeem van verliesverrekening in…

Lees meer

Uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen

Het kabinet heeft dinsdag bekendgemaakt welke financiële steunmaatregelen…

Lees meer

Eindejaarstips voor de bv en de dga

Het einde van het jaar is in zicht.…

Lees meer

Eindejaarstips voor de automobilist

Het einde van het jaar is in zicht.…

Lees meer

Eindejaarstips voor de woningeigenaar

Het einde van het jaar is in zicht.…

Lees meer

Eindejaarstips inzake de btw

Het einde van het jaar is in zicht.…

Lees meer

Lokale overheid | Vraag en antwoord Kadernota rechtmatigheid

Met betrekking tot de Kadernota rechtmatigheid zijn een…

Lees meer

Lokale overheid | Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open…

Lees meer

TVL Q4 2021 opent voor de kerstdagen

TVL Q4 2021 opent voor de kerstdagen, meldt…

Lees meer

Deadline vaststelling TVL Q2 2021 naar 8 maart

Ondernemers die TVL Q2 2021 hebben aangevraagd, moeten…

Lees meer

Bbz als alternatief voor Tozo: voorwaarden tijdelijk soepeler

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is per…

Lees meer

TVL Q4 2021: ook bij verwacht omzetverlies vanaf 20%

Het percentage omzetverlies voor TVL Q4 2021 gaat…

Lees meer

Hoge Raad maakt korte metten met box 3

Op 24 december jl. heeft de Hoge Raad…

Lees meer

Nu ook koppeling met RegioBank mogelijk in Exact Online

Het is nu ook mogelijk om een koppeling…

Lees meer

Omzetverlies TVL op basis van aangiften omzetbelasting niet onredelijk

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)…

Lees meer

Voorlopige berekeningen Wtl 2020

Uiterlijk 14 maart verstuurt het UWV de voorlopige berekeningen…

Lees meer

Special Eindejaarstips 2020

Wat kun je als ondernemer fiscaal dit jaar…

Lees meer

Vanaf 2021 geen belastingvrije reiskostenvergoeding meer voor thuiswerkers

Dit jaar mag de belastingvrije vaste vergoeding voor…

Lees meer

Investeren? Vraag de BIK aan!

Vanwege de coronacrisis is er een nieuwe, fiscale…

Lees meer

Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing

Onlangs is het wetsvoorstel “Wet bedrag ineens, RVU…

Lees meer

SLIM-regeling: subsidie voor het ontwikkelen van een leercultuur

In maart 2022 kunnen MKB bedrijven die willen…

Lees meer

Kan een werkgever een mondkapje verplicht stellen?

Kan je als werkgever, om te voldoen aan…

Lees meer

Inspanningsverplichting NOW 3.0

Heb je NOW 3.0 aangevraagd? Dan heb je…

Lees meer

Wijzigingen 2021 vaste onbelaste (reis-)kostenvergoedingen

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Eerder informeerden wij je al dat…

Lees meer

Corona en gebruikelijk loon: hoe nu verder?

Een werknemer die werkzaam is voor een vennootschap…

Lees meer

ZZP-er of arbeidscontract? Check het met de webmodule

Mag je een zelfstandige inhuren of heb je…

Lees meer

Special Lonen 2021

De Special Lonen 2021 is een handig naslagwerk…

Lees meer

Vrije ruimte werkkostenregeling 2021

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt ook…

Lees meer

Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog in 2021

Per 1 januari 2021 is de maximale onbelaste…

Lees meer

NOW 4.0: nu aan te vragen t/m 14 maart

Vanaf 15 februari is het mogelijk om de…

Lees meer

Vraag TVL aan vanaf 15 februari

Heb jij als werkgever te maken met een…

Lees meer

Verlenging aanvraagtermijn definitieve berekening NOW

Je hebt langer de tijd om je aanvraag…

Lees meer

Voldoe aan de afwikkeling verplichtingen voor de Subsidieregeling Bonus Zorgprofessionals

De aanvraagtermijn voor de subsidieregeling Bonus Zorgprofessionals is…

Lees meer

Subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’

Van 1 tot en met 31 maart kunnen…

Lees meer

SEBA: Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s

Vanaf 15 maart 2021 treedt de Subsidieregeling Emissieloze…

Lees meer

Cadeau aan medewerker vanwege thuiswerken: vrije ruimte of niet?

Wil jij je medewerkers een kleine attentie -…

Lees meer

Transitievergoeding bij ontslag: wanneer wel en wanneer niet?

Werknemers hebben bij ontslag meestal recht op een…

Lees meer

Stolwijk Kennisnetwerk, vitaliteit en samenwerking

Laatst hadden wij een gesprek met een stichting…

Lees meer

Invloed maatregelen op NOW en de gevolgen voor IB-winst en Vpb

Wil jij per Corona maatregel weten welke invloed…

Lees meer

Vanaf 12 april hoger veiligheidsniveau eHerkenning voor TVL

Wil jij als ondernemer de Tegemoetkoming Vaste Lasten…

Lees meer

Urencriterium laatste kwartaal 2020 niet versoepeld

Staatssecretaris Vijlbrief beantwoordt Kamervragen. Zo geeft hij aan…

Lees meer

Nieuw: STAP-budget voor scholing en ontwikkeling

Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden…

Lees meer

Aanvraagperiode NOW 3.3 gestart

Heb je een omzetverlies van minstens 20% dan…

Lees meer

Informeer je medewerkers tijdig over opname vakantiedagen

Je moet als werkgever je medewerkers tijdig informeren…

Lees meer

Intrekking ‘Verklaring geen privégebruik auto’

Een werknemer trekt in de loop van het…

Lees meer

BIK met terugwerkende kracht ingetrokken

De Baangerelateerde Investeringkorting (BIK) is op Prinsjesdag gepresenteerd…

Lees meer

Start aanvraagperiode Subsidieregeling Praktijkleren 2020/2021

Op 2 juni start het aanvraagtijdvak voor de…

Lees meer

Notitie Lokale heffingen

De begrippen lokale heffingen, gemeentelijke belastingen, leges en…

Lees meer

SER: minder flexwerk, WIA-wijzigingen en één verlofregeling

Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn tot een akkoord gekomen…

Lees meer

Verlaging AWf-premies

De AWf-premie wordt verlaagd vanaf 1 augustus 2021…

Lees meer

Verlenging subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’

Het afgelopen jaar heeft veel gevraagd van zorgprofessionals…

Lees meer

Uitstel van betaling belastingschulden verlengd tot 1 oktober

Bedrijven kunnen langer uitstel van betaling krijgen van…

Lees meer

Ook bij thuiswerken een vaste reiskostenvergoedingen

Krijgen je werknemers een vaste reiskostenvergoeding, maar werken…

Lees meer

Kabinet stopt steunpakket na september, versobering NOW derde kwartaal

Gezien het positieve epidemiologische en economisch beeld wordt…

Lees meer

Wijziging(en) bijzonder uitstel van betaling belastingen

De Tweede Kamer heeft bekend gemaakt dat het…

Lees meer

Subsidieregeling evenementen uitgebreid

De subsidieregeling voor de evenementenbranche is tijdelijk uitgebreid.…

Lees meer

Ruimere bezwaarmogelijkheden niet-representatieve loonsom NOW

Incidentele betalingen (zoals bonusbetalingen, overuren of verlofrechten) in…

Lees meer

Zakelijke e-bike? Check je verzekering!

Gebruik jij of een medewerker tijdens het werk…

Lees meer

TVL Q3 2021 opent eind augustus

Ondernemers kunnen vanaf 31 augustus de Tegemoetkoming Vaste…

Lees meer

Subsidieregeling ‘NL leert door’ voortgezet

Via de subsidieregeling ‘NL leert door’ kan ook…

Lees meer

NOW aan te vragen voor juli tot en met september

Ondernemers kunnen voor de zesde NOW-periode, de periode…

Lees meer

Voorkom problemen bij vaststellen TVL

Ondernemers die de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL)…

Lees meer

TVL derde kwartaal vanaf 31 augustus aan te vragen

Ondernemers met minstens 30% omzetverlies kunnen voor het…

Lees meer

Coronasteun beëindigd, wel enkele uitzonderingen

De financiële tegemoetkomingen voor bedrijven die getroffen worden…

Lees meer

TVL: 3 dagen extra voor vaststellingsverzoek Q4 2020

Ondernemers krijgen 3 dagen langer de tijd om…

Lees meer

TVL Q3 2021: de inhoud van de regeling

Wij vertellen je graag meer over de inhoud…

Lees meer

Onbelaste vaste reiskostenvergoeding ook vanaf 1 oktober 2021

Vanwege de coronacrisis werken in 2021 medewerkers veel…

Lees meer

Einde Levensloopregeling 2021

Binnenkort loopt de levensloopregeling dan echt op zijn…

Lees meer

Wijziging Aof premie vanaf 2022

Vanaf 2022 is er sprake van een gedifferentieerde…

Lees meer

Mogelijkheden maatwerkafspraken met UWV en RVO over terugbetaling NOW/TVL

Na vaststelling van het definitieve NOW/TVL-subsidiebedrag, over een…

Lees meer

Let op: bijzonder uitstel belastingbetaling eindigt 1 oktober 2021

Einde bijzonder uitstel Het bijzondere uitstel van belastingbetaling…

Lees meer

Werktijdverkorting (WTV) waarschijnlijk opnieuw opengesteld

De Werktijdverkorting (WTV) is, vanwege de invoering van…

Lees meer

TVL: Uitstel vaststelling Q1 2021

De deadline voor vaststelling van de Tegemoetkoming Vaste…

Lees meer

Uiterlijk 31 oktober definitieve NOW 1 aanvragen

Heb je voor de eerste periode NOW aangevraagd?…

Lees meer

Lagere zelfstandigenaftrek in 2022

De zelfstandigenaftrek wordt, zoals al eerder aangekondigd, in…

Lees meer

Vaststelling TVL tweede kwartaal vanaf half november

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) begint naar…

Lees meer

Elektrische auto: wanneer kopen?

Ben je van plan om op niet al…

Lees meer

Kerstpakket belastingvrij via werkkostenregeling

Dit jaar is, vanwege corona, de vrije ruimte…

Lees meer

Meer tijd voor aanvraag vaststelling NOW 1

Ondernemers die de vaststelling van de NOW 1…

Lees meer

Eindejaarstips voor werkgevers

Het einde van het jaar is in zicht.…

Lees meer

Informatie over opening TVL Q4 2021

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen komt er een nieuwe…

Lees meer

Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers uit

Om het aantal contacten tot een minimum te…

Lees meer

NOW5: wat verandert er en wat blijft hetzelfde?

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen komt de NOW-regeling weer…

Lees meer

Extra steun voor bedrijven verlengd naar Q1 2022

De coronasteunmaatregelen voor ondernemers zijn tot zeker eind…

Lees meer

Aanvragen TVL vierde kwartaal 2021 kan vanaf maandag

De Europese Commissie heeft de regeling Tegemoetkoming Vaste…

Lees meer

Coronasteun verder uitgebreid vanwege lockdown

Het kabinet verruimt het economisch steunpakket voor het…

Lees meer

Bijtelling auto van de zaak – zonder CO2-uitstoot vanaf 2022

Vanwege de verwachte technologische ontwikkeling van personenauto’s worden…

Lees meer

Waarom blijft er zo ‘weinig’ over van mijn eindejaarsbonus?

Heb jij je loonstrook van december al gecheckt?…

Lees meer

Gebruikelijk loon dga omhoog

Het loon dat een directeur-aandeelhouder (dga) tenminste moet…

Lees meer

Handreiking gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd over de…

Lees meer

Special Lonen 2022

Onze Special Lonen 2022 is een handig naslagwerk…

Lees meer

WHOA: je schuldenlast kwijt zónder faillissement

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is een…

Lees meer

Accountant onmisbaar in MKB-organisatie

Nederland rekent op zijn accountants. Dat geldt zeker…

Lees meer

UBO-registratie is gestart, welke stappen moet je doorlopen?

Het UBO-register in de praktijk Sinds 27 september…

Lees meer

Accountancy Vanmorgen Top 50: Menselijke maat recept voor groei

Accountancy Vanmorgen heeft onlangs de ranglijst van 50…

Lees meer

Blog

Persoonlijkheidskenmerken & verzuim?

Uit onderzoek blijkt  dat niet alleen de medische…

Lees meer

11 tips voor gezonde en productievere werknemers

Veel werknemers zijn te zwaar, en gezonde medewerkers…

Lees meer

Verborgen conflicten: voorkom nog meer ellende

Een conflict op de werkvloer is vervelend, maar…

Lees meer

Natuurlijk gedrag vermindert stress

Hoe ver kunt u gaan Kunt u als…

Lees meer

Welke lijn trekt u, als uw medewerker ‘een lijntje trekt’

U heeft het vermoeden dat uw medewerker cocaïne…

Lees meer

Talentmanagement, al eeuwenoud

Een bijbels verhaal In de bijbel lezen we…

Lees meer

Ouderenbeleid: van Oud naar Goud

De waarde van goud Werkgevers hebben in principe…

Lees meer

Problemen en zorgen over (zieke) medewerkers

Veel werknemers melden zich ziek om redenen die…

Lees meer

De verkoper moet op reis: een 4-tal reistips

De winkelverkoper die succesvol wil zijn, zal op…

Lees meer

WGA en ZW eigen risicodragerschap

Inleiding Met de invoering van de wet BeZaVa…

Lees meer

Wendbaarheid van organisaties

Ziet u het begrip ook steeds weer opduiken,…

Lees meer

Technostress RI&E

Altijd bereikbaar moeten zijn kan leiden tot technostress…

Lees meer

Burnout voorkomen? Praat met elkaar.

De afgelopen jaren zien we veel medewerkers uitvallen…

Lees meer

Hoe voer ik een goed sollicitatiegesprek?

Sollicitatiegesprekken voeren. Veel werkgevers of managers doen het…

Lees meer

Blog: E-HRM: meer ruimte, andere taken

Met de opkomst van digitale systemen en tools…

Lees meer

Blog: Je eerste stap naar digitale personeelsdossiers

Je loopt je kantoor binnen en ziet ze…

Lees meer

Blog: de meest gemaakte valkuilen bij het aannemen van nieuwe collega’s

Al lijkt een goed sollicitatiegesprek misschien makkelijk, het…

Lees meer

Blog: Oog voor je mensen is de sleutel voor duurzaam succes

We leven in een wereld waar de ontwikkelingen…

Lees meer

Blog: Coronacrisis versus het gezond houden van je medewerkers

De impact van de coronacrisis op de (psychische)…

Lees meer

Blog: Neem de regie over jouw loopbaan

Begin jij iedere dag vol energie aan je…

Lees meer

Blog: WIEG-regeling voor partners = samen genieten!

In 2018 ontstond de gedachte: twee dagen verlof…

Lees meer

De kracht van intrinsiek gemotiveerde medewerkers

Gemotiveerde medewerkers zetten zich elke dag voor de…

Lees meer

Blog: Een goede balans tussen werk en privé = meer geluk

Werk en privé moeten in balans zijn, dan…

Lees meer

Voorzie je gedwongen ontslagen? Start dan tijdig met de voorbereiding!

Veel ondernemers kunnen nu hun hoofd boven water…

Lees meer

Blog: trek je medewerkers over de drempel met een hoog salaris?

Arbeidsvoorwaarden… een veelomvattend onderwerp waar je meerdere boeken…

Lees meer

Hoe een moeilijke tijd ook iets goeds kan brengen

Voorzichtig beginnen we weer te denken aan het…

Lees meer

Heb jij voldoende aandacht voor de 4 elementen van vitaliteitsmanagement?

We kijken steeds meer naar duurzame inzetbaarheid van…

Lees meer

Minder bedrijfsartsen, meer zorgvraag. Wat nu?

We gaan een tekort aan bedrijfsartsen krijgen. Is…

Lees meer

Hoe selecteer je de juiste kandidaat voor een functie?

Inderdaad, je leest het goed: de juíste kandidaat…

Lees meer

Mijn medewerker is vaak ziek. Wat zijn mijn opties?

Sommige medewerkers zijn vaak (kort) ziek. Dat komt…

Lees meer

Blog: Nét niet de slimste accountant…

Mijn beroep bestaat 125 jaar. Een mooi moment…

Lees meer

Blog: Hoe dan?

Al jarenlang komen mensen naar mij toe met…

Lees meer

Blog: Voor als je van transparantie houdt

Als ondernemer wil je je het liefst maar…

Lees meer

Blog: Hoe ‘cybersecure’ is jouw organisatie?

De afgelopen jaren is de wereld steeds meer…

Lees meer

Blog: Wat zal 2021 brengen?

Als een goed gebruik wenst iedereen elkaar aan…

Lees meer

Blog: Thuiswerken, hoe houden onze medewerkers het vol?

Thuiswerken is opnieuw de norm. Maar hoe houd…

Lees meer

Blog: NOW-verantwoordingen: eervol en mooi werk!

De eerste NOW-periode is voorbij. Op de kalender…

Lees meer

Blog: Trots op ons nieuwe SKN aanleverportaal

Jaarlijks voeren wij bij een groot aantal klanten…

Lees meer

Tip: Teruggaaf energiebelasting bij meer dan 1 onroerende zaak

Heb je achter je elektriciteitsaansluiting meer dan één…

Lees meer

De haat-liefde verhouding met de NOW

Heel ondernemend Nederland kent de term NOW ondertussen.…

Lees meer

Blog: Afstuderen bij een klant: win-win-win situatie

1) Een kwalitatief zeer sterk onderzoek mét goed…

Lees meer

Bitcoin en de fiscus: hoe zit het en wat brengt de toekomst?

In 2008 kocht je een Bitcoin voor slechts…

Lees meer

Hoe krijg je als klant het beste advies?

De wet- en regelgeving is niet in beton…

Lees meer

Snelle vergelijking van je cijfers met RGS

Als ondernemer wil je inzicht hebben in je…

Lees meer

De samenwerking binnen Stolwijk Kennisnetwerk

Ruim anderhalf jaar geleden werd Stolwijk Kennisnetwerk uitgebreid…

Lees meer

SBR: de standaard voor communicatie met je bank

Steeds meer banken werken met Standard Business Reporting,…

Lees meer

Ondernemers moeten écht kunnen ondernemen

Gedrevenheid, creativiteit, risico’s durven nemen, flexibel, denken in…

Lees meer

Je eigen huis financieren: zoveel mensen, zoveel opties

Het is gelukt: wij, mijn vriendin en ik,…

Lees meer

Hoeveel tijd heb je nodig om te rouwen?

In Nederland krijg je na het overlijden van…

Lees meer

Stolwijk Kennisnetwerk, vitaliteit en samenwerking

Laatst hadden wij een gesprek met een stichting…

Lees meer

NOW-verklaringen: halen we het op tijd?

Hebben accountants het té druk? Die vraag wordt…

Lees meer

Krapte op de arbeidsmarkt? Hier liggen je kansen!

Er heerst krapte op de arbeidsmarkt. Toch zijn…

Lees meer

Een brede kijk op de inclusieve arbeidsmarkt

Er heerst totale gekte op de arbeidsmarkt, de…

Lees meer

Data-analyse in Excel: een wereld vol wonderen

Dat ‘oude’ software nog steeds heel goed, functioneel…

Lees meer

Events

Er zijn geen trainingen gevonden.