Skip to main content

Zo draag je over via een management buy-out (MBO)

Waarom samenwerken met Stolwijk vanWijk bij bedrijfsoverdracht?

 • Doordacht advies
  Geen punt wordt gemist, niets slaan we over. Zo zorgen we er samen voor dat jouw management buy-out een succes wordt.
 • Partijdeskundige
  Aan welke kant van de buy-out tafel je ook zit: wij kunnen je bijstaan in het management buy-out traject.
 • Algehele procesbegeleiding
  Jij weet niet waar je allemaal aan moet denken? Wij wel. Schakel ons in en je kunt rekenen op  onze jarenlange ervaring en kennis opgedaan bij de begeleiding van tal van transacties.

Management buy-out: Hoe wordt een medewerker een ondernemer?

Als jij je bedrijf wilt overdragen, dan kan het maar zo zijn dat een medewerker hierin is geïnteresseerd en je potentiële kandidaat wordt. Interessant, want jij kent deze persoon al en hij of zij heeft andersom ook al ervaring met jouw organisatie, vakgebied en klantenkring. Maar ondernemer worden doe je niet uit het niets. Daar gaan gedegen onderzoek en een goed plan aan vooraf.

 

Het traject van een management buy-out

Het traject van een management buy-out (MBO) zorgt voor een compleet nieuwe situatie. En dat kan nogal wat vragen oproepen:

 • Hoeveel wordt overgenomen, alles of een deel van het bedrijf?
 • Hoeveel is het bedrijf waard?
 • Wat wordt de prijs?
 • Hoe zit het met de financiering? Gaat de bank deze volledig verstrekken?
 • Wat zijn alternatieven om de financiering rond te krijgen?
 • Welke fiscale consequenties zijn er?
 • Ligt er een gedegen businessplan?
 • Welke rol krijgt de vertrekkende DGA na de transactie?
 • Hoe ga je als aandeelhouders met elkaar om?

 

Hoe je dit invult, is van grote invloed op het succes van een management buy-out. Hulp nodig in het traject? Dat kunnen we ons goed voorstellen. Schakel ons in voor het krijgen van antwoorden op je vragen en:

 • Juridische structurering
 • Waardebepaling
 • Advies over financiering
 • Algehele procesbegeleiding

Jouw voordeel van overname door zittend management:

 • Een hogere kans op gezonde continuïteit van de onderneming, omdat het management de organisatie en klanten al kent
 • Je hoeft niet actief op zoek naar kopers
 • Je hoeft geen bedrijfsgegevens te delen met andere geïnteresseerden
 • Het proces van bedrijfsoverdracht kan snel verlopen en je kunt specifieke verkoopwaarden vaak beter realiseren

Management buy-out: tegenstrijdige belangen

Gaat het zittende management, aandeelhouders of een medewerker je bedrijf overnemen, wees dan alert en voorzichtig. Het is vaak een gevoelig proces: Waar voorheen jouw belangen en die van de andere partij parallel liepen, hebben jullie nu opeens tegenstrijdige belangen. En houd er rekening mee dat het kan gebeuren dat de beoogde management buy-out onverwachts niet doorgaat. Bijvoorbeeld omdat degene die je bedrijf wil overnemen geen financiering kan krijgen of omdat jijzelf uiteindelijk liever kiest voor een andere partij, omdat dit strategisch beter is. Zoiets kan de verhoudingen binnen je bedrijf flink verstoren.

Management buy-out van familiebedrijf

Als bedrijfsopvolging binnen de familie niet gewenst is, bijvoorbeeld omdat er geen geschikte kandidaat is, kun je overwegen om je bedrijf over te dragen aan het management. Mits dat capabel is en interesse heeft.

Verkoopproces van overname door management

Draag je het bedrijf over aan zittend management, dan kun je snel door het verkoopproces. Stappen 1 tot en met 4 (exit readiness, het informatiememorandum, kopers benaderen en een geheimhoudingsverklaring) zijn dan weinig tot niet relevant. Je stapt als het ware in bij het opstellen van de intentieovereenkomst (Letter of Intent – LOI).

Financiering van bedrijfsovername

Extra aandacht verdient de management buy-out fase waarin je de financiering verkrijgt voor de koopsom. Hierbij onderscheiden we eigen vermogen en vreemd vermogen. Naast eigen inbreng kun je bijvoorbeeld een participatiemaatschappij betrekken voor het eigen vermogen. Hiervoor kunnen we je in contact brengen met de juiste betrouwbare partijen. Het grootste deel van de koopsom wordt doorgaans echter geleend van de bank.

Het kan voorkomen dat de eigen inbreng en het aangetrokken vreemd vermogen samen niet voldoende zijn om de volledige verkoopprijs van te bekostigen. In dergelijke gevallen is het niet ongebruikelijk dat de koper een deel van de koopsom schuldig blijft aan de verkoper. Dit kan bijvoorbeeld met een achtergestelde lening. Dit vermindert het risico voor de bank, aangezien zij de achtergestelde lening van de verkoper beschouwt als risicodragend vermogen. Bovendien toont dit aan dat de verkoper vertrouwen heeft in een succesvolle overname op de lange termijn.

Gebruikmaken van ons netwerk voor het betrekken van participatiemaatschappijen? Laat het ons weten. Ook als we je kunnen helpen met onze contacten bij banken en onze ruime ervaring met financiering van management buy-outs en andere overnameconstructies met bijvoorbeeld achtergestelde leningen (Vendor Loans), earn-out regelingen en gefaseerde overnames.

Succesfactoren voor management buy-out

Een overname door het zittende management heeft veel voordelen. Waaronder de snelheid waarmee je het proces kunt doorlopen. Verder zijn bepalend voor je succes:

 • Een goede timing
 • Ondernemerskwaliteiten
 • Kwaliteit van voorbereiding
 • Kwaliteit van ondernemingsplan
 • Financieringswijze
 • Keuze van adviseurs

Goed geregelde bedrijfsoverdracht, de beste investering in de toekomst van het bedrijf

Voor hulp bij overdracht naar het zittende management, neem contact met ons op.