Skip to main content

Bedrijf aankopen: kansen grijpen, risico’s minimaliseren

Welke toegevoegde waarde biedt Stolwijk vanWijk bij aankoop van een bedrijf?

 • Risicomanagement
  Met ons houd je tijdens een aankoopproces risico’s in het vizier en helpen we je deze in de koopovereenkomst te minimaliseren met garanties en vrijwaringen.
 • Advies over aanpassingen
  Samen ontdekken welke aanpassingen nodig zijn om tot een ‘genormaliseerd’ resultaat of EBIT(DA) te komen. En waar de koopprijs aan laten passen of heronderhandelen.
 • Geen verrassingen over werkkapitaal
  Voorkom onaangename verrassingen en stressvolle onenigheden met gedegen advies over werkkapitaal.

Ik wil kansen benutten, maar risico’s onder controle hebben

Wil je een bedrijf overnemen? Dan heb je als koper een onderzoeksplicht. Je doet er daarom verstandig aan om een due diligence onderzoek  te laten uitvoeren. Als verkoper heb je een informatieplicht en is onderzoek niet noodzakelijk. Toch is het ook als je de verkopende partij bent nuttig om een sell-side due diligence onderzoek te laten doen. Dit helpt namelijk bij het identificeren van mogelijke obstakels en risico’s.

Klopt voorgespiegelde winstgevendheid wel?

De verkopende partij verstrekt informatie en op basis daarvan stel je als potentiële koper een waardering op en breng je een indicatief (niet bindend) bod uit. Maar hoe weet je nou of de informatie van de verkoper juist en volledig is? En welke fiscale en juridische risico’s loop je bij de bedrijfsovername? Een due diligence onderzoek geeft je antwoord op deze vragen.

Due diligence: onderzoek succesfactoren en bedrijfsprestaties

Het due diligence onderzoek is in de loop der tijd geëvolueerd. Het gaat nu verder dan alleen een financieel boekenonderzoek. Het richt zich steeds meer op de succesfactoren van een bedrijf en omvat ook een (financiële) analyse van de bedrijfsprestaties.

Wij adviseren DGA’S:

 • Tijdens een aankoopproces over risico’s en hoe je deze met garanties en vrijwaringen in de koopovereenkomst kunt minimaliseren.
 • Over aanpassingen die nodig zijn om te komen tot een ‘genormaliseerd’ resultaat of EBIT(DA). En eventuele hieruit voortvloeiende koopprijsaanpassingen of heronderhandelingen.

Onze dienstverlening bestaat uit:

 • (Buy-side) due diligence onderzoek met:
  • Analyse en toetsing van de kwaliteit van het resultaat en de cash-flow
  • Analyseren en verificatie van de kwaliteit van te verkrijgen bezittingen en schulden
  • Evaluatie van de kwaliteit van werkkapitaal en daarin aanwezige trends
  • Aanvullende inzichten in financiële projecties van het over te nemen bedrijf
 • Rapportage met onze transparante, objectieve en betrouwbare visie op de onderneming
 • Assisteren bij totstandkoming van de koopovereenkomst
 • Assistentie bij verrekening van werkkapitaal

Verrekening van werkkapitaal bij bedrijfsovername

Bij een overname wordt van de verkoper verwacht dat deze een bepaald niveau van werkkapitaal overdraagt aan de koper. Dit voorkomt dat de verkoper debiteuren vroegtijdig int en crediteurenbetalingen uitstelt. Het is belangrijk dat je als verkoper en koper overeenstemming bereikt over het gewenste/normale niveau van werkkapitaal (working capital target) en de definitie van werkkapitaal. Deze afspraken nemen we op in de koopovereenkomst.

Wacht niet met afspraken over werkkapitaal

Het gebeurt vaak dat verkoper en koper wachten tot het einde van het overnameproces om overeenstemming te bereiken over het werkkapitaal. Het aanwezige werkkapitaal kan echter aanzienlijke invloed hebben op de uiteindelijke koopsom. Om onaangename verrassingen te voorkomen, is het essentieel om aan het begin van de transactie voldoende aandacht te besteden aan het werkkapitaal.

Voorkom onaangename verrassingen en stressvolle onenigheden, door ons in te schakelen voor:

 • Analyse van trends in werkkapitaal
 • Assistentie bij bepalen van het gewenste werkkapitaalniveau (working capital target)
 • Assistentie bij opstellen van heldere en eenduidige bepalingen over werkkapitaal in de koopovereenkomst
 • Berekenen van werkkapitaal op de datum van closing
 • Reviewen van netto-werkkapitaal, zoals initieel opgesteld door verkoper
 • Assistentie bij post-closing review van werkkapitaal en het oplossen van geschillen

Vermijd vervelende verrassingen bij de afronding van jouw transactie. Schakel ons op tijd als specialist in.

Geen kat in de zak kopen bij een bedrijfsovername?

Voorkom spijt van jouw aankoop, neem contact met ons op.