Skip to main content

Concurrentieposities lijden onder het ‘oude werken’

De krapte op de arbeidsmarkt, hogere kosten van componenten als grondstoffen, energie en lonen. Als gevolg daarvan staat bij veel organisaties de concurrentiepositie onder druk. Prijsstelling en levertijd zijn immers belangrijke aankoopargumenten. Waarom omarmt de ene onderneming die veranderingen en stijgt vervolgens boven zichzelf uit, terwijl andere de uitdagingen van nu vooral als problemen ervaren? Nick Tibben, organisatieadviseur bij TLA Advies deelt zijn ervaringen uit de praktijk.

Nick, als organisatieadviseur krijg je bij organisaties een kijkje in de keuken. Wat signaleer jij?

“Ik zie veel verschillende situaties. Wij komen natuurlijk vooral langs als er iets te verbeteren valt, dus in dat opzicht zie ik vooral dat veel mensen in de waan van de dag leven en langs de problemen heen werken.”

Waar blijkt dat dan uit?

“Een simpel voorbeeld: hoe vaak krijg je, als je iemand vraagt hoe het gaat niet druk als antwoord? Dat is hoe veel mensen zich in organisaties voelen. Die drukte in stand houden lijkt vaak makkelijker dan iets aan de oorzaak ervan doen. Zij hebben de handen vol aan de uitdagingen van nu en zien geen ruimte om bezig te zijn met de dag van morgen en later.”

Waar zouden ze dan naar moeten kijken?

“Vooral naar hun interne organisatie. Hoe ga je met z’n allen nu eigenlijk te werk? Is iedereen als een malle bezig om het gebrek aan voldoende collega’s te compenseren? Voer je repeterende handelingen uit zoals je dat altijd gedaan hebt? Werk je al heel lang met dezelfde software? Als je dat blijft doen, ben je niet klaar voor veranderende omstandigheden”.

Zijn mensen dan blind voor mogelijke oplossingen?

“Niet allemaal natuurlijk. Het speelveld is voor iedereen gelijk en er zijn meer dan genoeg voorbeelden te noemen van organisaties die heel goed lijken te beseffen dat zij de wedstrijd niet kunnen winnen, zonder de juiste tactiek toe te passen. Maar we zien wel zeker dat bij heel veel ondernemers het besef van de noodzakelijke verandering nog niet voldoende is ingedaald. Zij zien niet dat wat een aantal jaren geleden niet mogelijk was, nu wel kan.”

Welke mogelijkheden zie je dan zoal voor bedrijven die hun concurrentiepositie willen verbeteren?

“Je kunt nu eenmaal niet alles aan je klant doorberekenen, het is dus noodzakelijk om kosten beheersbaar te houden. Dat kun je bijvoorbeeld doen met digitalisering en automatisering. Elke dag wordt er weer meer mogelijk dankzij technologieën zoals machine learning, robotisering en kunstmatige intelligentie. De potentiële winst zit hem in het omarmen en kunnen implementeren van de technologische mogelijkheden die passend zijn voor je organisatie. Wie dat slim doet, heeft de beste papieren om vooraan te staan bij het uitdelen van nieuwe orders.”

Wil je graag eens verder praten over modern en efficiënt werken?

Neem gerust contact op met Nick, Hij maakt graag tijd voor een goed gesprek.

Klinkt mooi, maar moet je als ondernemer dan beginnen?

“Je aanpassen vergt een andere manier van denken. Je complete bedrijfsvoering kritisch onder de loep nemen. Je zelf vragen stellen zoals: ‘wat kan er anders? ‘Op welke vlakken maken we onhandig gebruik van mensenhanden?’ Als iets periodiek terugkomt en het kost steeds moeite, is dat een aanleiding om te kijken of je het ook slimmer kan organiseren. Je hoort vaak: het kost me maar een paar minuten of het zijn er maar een paar. Maar tel dat allemaal eens op, voor het hele bedrijf, het hele jaar. Ga dan eens na wat je zou kunnen besparen. Als je zaken automatiseert, krijgen medewerkers de ruimte om met andere uitdagingen in het bedrijf aan de slag te gaan. 

Kunnen organisaties dat wel zelf?

Hulp inschakelen is natuurlijk geen schande. Als organisatie ben je toch vaak blind geworden voor je eigen processen. Dat betekent dat je, als je slimmere keuzes wilt maken, je meestal niet zonder een blik van buiten kunt. Bovendien moet je maar net weten wat er allemaal te koop is. Maar bedrijven kunnen natuurlijk ook weleens wat meer bij anderen gaan kijken. Heel veel ondernemers zijn trots op de ontwikkelingen die zij hebben doorgemaakt en vinden het mooi om hun ervaringen te delen.”

Hoe je concurrentiepositie verbeteren door digitalisering?

Nick: “Wachten totdat de omstandigheden veranderen, heeft geen zin. Heel veel zaken worden niet meer anders, de wereld verandert sneller dan ooit.” Dat betekent volgens Nick dat je als organisatie je maar beter kunt verdiepen in zaken zoals:

1

Robotisering (RPA) kan je helpen je concurrentiepositie te verbeteren door repetitieve en tijdrovende taken, zoals bijvoorbeeld orderverwerking en bestellingen, te automatiseren, waardoor medewerkers zich kunnen concentreren op andere belangrijke zaken. Daarnaast kan het bijdragen aan kostenvermindering, nauwkeurigheid en snellere verwerking.

Lees meer

2

Machine Learning (ML) kan je bijvoorbeeld helpen om met algoritmes je voorraad te optimaliseren. Aan de hand van historische verkoopgegevens, seizoenspatronen en marktontwikkeling kun zo onnodige opslagkosten, misgrijpen en lange levertijden voorkomen.

Lees meer

3

Artificial Intelligence (AI) kun je bijvoorbeeld inzetten om tijdrovende secretariële handelingen te automatiseren. Denk aan afspraken maken, berichten opstellen en veel meer. Dit leidt tot besparing van loonkosten, terwijl arbeidskrachten ook vaak niet beschikbaar zijn.

Lees meer

4

Business Intelligence en dashboarding helpt je om steeds realtime inzichtelijk te hebben hoe zaken ervoor staan.

Lees meer

5

Onderneem slimmer aan de hand van waardevolle bedrijfsinformatie

Lees meer over het thema