Skip to main content

Kansrijk onderwijs als rijke voedingsbodem

Onderwijs ontplooit, ontwikkelt en vormt. Het stelt iemand in staat om sociaal, cultureel, politiek en economisch volwaardig mee te doen in de samenleving. Ons onderwijs weet vaak goed wat een lerend kind of lerende volwassene intrinsiek en pedagogisch gezien nodig heeft. Maar wat heeft dat kind of die volwassene nodig om uiteindelijk optimaal tot bloei te kunnen komen op de arbeidsmarkt?

Het bedrijfsleven zelf kan als geen ander aangeven waaraan zij behoefte heeft. Met kansrijk onderwijs, waarin onderwijs en bedrijfsleven samenkomen, ontstaat er een rijke voedingsbodem voor gericht opleiden, leren in en van het werkveld en financiering. Wij hebben het netwerk en willen verbinden. En jij?

Bel of mail ons.

Kansrijk onderwijs gaat over meer dan academische kennis

Kansrijk onderwijs is een onderwijsbeleid dat erop is gericht om elk kind, jong volwassene en volwassene, ongeacht diens achtergrond, gelijke kansen te bieden om te leren en zich te kunnen ontwikkelen. Het gaat daarbij niet alleen om academische kennis, maar ook om vaardigheden zoals creativiteit, probleemoplossend denken, sociale en emotionele vaardigheden. Die zaken helpen namelijk om iemand zich te laten ontwikkelen tot een evenwichtig, zelfredzaam en actief individu.

Met kansrijk onderwijs bouwen aan de toekomst

Investeren in kansrijk onderwijs heeft een dubbel voordeel: het creëert kansen voor individuele scholieren en studenten én levert een bijdrage aan een betere samenleving. Het geeft studenten meer zelfvertrouwen en betere toekomstperspectieven. Voor de samenleving zorgt het voor minder ongelijkheid, een hoger onderwijsniveau en daarmee een sterkere economie.

Kansrijk onderwijs in de praktijk

Steeds meer gemeenten en provincies zien het belang in van kansrijk onderwijs en investeren in beleid om dit te realiseren. Zo zijn er subsidies beschikbaar voor projecten die kansengelijkheid bevorderen en zijn er diverse samenwerkingen met bedrijven en instellingen om de aansluiting met de arbeidsmarkt te verbeteren.

Dit heeft al vele mooie voorbeelden van kansrijk onderwijs opgeleverd, zoals:

  • De weekendschool ‘Toppers Op Zondag’ in Groningen, waar kinderen uit achterstandsgezinnen extra onderwijs krijgen
  • Het ‘TechLab’ project in Rotterdam, waar scholieren in contact worden gebracht met de technische sector
  • Het ‘Taaltreffers’ initiatief in Utrecht, dat kinderen met een taalachterstand helpt
  • De ‘Zomerscholen’ in diverse steden, waar kinderen tijdens de zomervakantie worden bijgespijkerd

Zo stimuleer je kansrijk onderwijs

Als publieke organisatie kun je kansrijk onderwijs stimuleren door te investeren in effectieve onderwijsprogramma’s en samenwerkingen met bedrijven, lokale communities en ouders. Zorg voor heldere communicatie over je beleid en activiteiten en maak je doelen meetbaar. Laat zien dat je begrijpt wat er nodig is en dat je betrokken bent bij de uitvoering. Zorg bovendien voor regelmatige updates en vier successen. En sta open voor feedback en stimuleer iedereen om bij te dragen aan kansrijk onderwijs.Ontdek ook onze andere publieke thema’s en diensten.

Inzetten op effectief kansrijk onderwijsbeleid

Waar begin je en met wie? Hoe maak je de overstap van effectieve formulering naar praktische haalbaarheid? Bel of mail ons.