Skip to main content

Werken aan brede welvaart

Geld alleen maakt niet gelukkig. Een burger heeft meer nodig. Daarom speelt brede welvaart zo een belangrijke rol, welvaart die gaat over economie, sociale impact, milieu en duurzaamheid en inclusie. Hoe sterk staat brede welvaart al op de kaart in jouw organisatie? Aan welke stimulerende activiteiten draag jij bij?

Wil je meer doen of bijvoorbeeld effectiever werken of graag vaker samen met andere publieke organisaties optrekken? Bel of mail ons.

Brede welvaart: economisch, sociaal, ecologisch en institutioneel

Brede welvaart gaat verder dan economische groei. Het gaat over kwaliteit van leven en het welzijn van mensen. Een allesomvattende kijk op onze samenleving, die ook zaken als gezondheid, onderwijs, gelijkheid, veiligheid en duurzaamheid behelst. Geen welvaart in puur financiële zin, maar bredere welvaart, gemeten inclusief de mate van succes van sociale en milieu-impact.

Het verbeteren van de brede welvaart speelt de laatste jaren in Nederland een steeds grotere rol. We zijn ons bewust van de urgentie. Toch brengt het uitdagingen met zich mee. Het aantal stakeholders, en daarmee belangen, is immers groot en er zijn per regio soms grote verschillen in omstandigheden. Tot concrete breed gedragen plannen voor brede welvaart komen, en dat met de juiste beleidsinstrumenten en maatregelen is niet makkelijk.

Onze aanpak begint dus logischerwijs met onderzoek naar die regio-specifieke eigenschappen, de betrokken partijen en een ieder zijn belangen. Eerst lijnen uitzetten, om ze daarna te kunnen verbinden.

Verbeteren van brede welvaart op jouw agenda

Als publieke organisatie kun je op verschillende manieren en met diverse activiteiten bijdragen aan de verbetering van brede welvaart voor inwoners. Bijvoorbeeld door te investeren in duurzame infrastructuur, het bieden van sociale voorzieningen, het stimuleren van lokale/regionale economische ontwikkeling, het bevorderen van participatieve besluitvorming en inclusief bestuur. Wat concrete voorbeelden van zaken waarmee jij de levenskwaliteit kunt verbeteren:

 • Goede recyclingprogramma’s
 • Minder afvalproductie
 • Groene energiebronnen
 • Duurzaam transport
 • Energie-efficiënte gebouwen
 • Groene ruimtes

 • Kwalitatieve gezondheidszorg
 • Genoeg onderwijsfaciliteiten
 • Extra onderwijs- en
 • trainingsprogramma’s
 • Samenwerking tussen bedrijven, scholen en opleidingsinstituten
 • Betaalbare mogelijkheden voor cultuur, sport en recreatie

 • Gunstige vestigingsvoorwaarden
 • Faciliteren van netwerkmogelijkheden en samenwerking tussen bedrijven
 • Verbetering van logistieke en digitale infrastructuur
 • Start-ups ondersteunen
 • Investeringen aantrekken

 • Participatieve besluitvorming met inbreng van burgers
 • Luisteren naar verschillende stemmen en behoeften
 • Programma’s voor armoedebestrijding
 • Inclusie voor mensen met een beperking
 • Aandacht voor culturele diversiteit en inclusie

 • Ondersteunen van programma’s voor armoedebestrijding
 • Verbeteren van toegankelijkheid voor mensen met een beperking
 • Stimuleren van culturele diversiteit en inclusie

Krachten bundelen in het publiek domein met Stolwijk Publiek Advies

Samen sta je sterker en kun je meer bereiken. Ook als het gaat om brede welvaart. Door als gemeenten, provincies en andere publieke organisaties samen te werken en kennis, middelen en expertise te delen hoef je niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden en heb je meer mogelijkheden voor het vinden van effectievere oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. En wij zijn daarin graag een verbindende factor.

Zullen we je bijvoorbeeld samenbrengen voor en helpen bij:

 • Samenwerking bij beleidsontwikkeling
 • Financiële middelen bundelen
 • Samen diensten aanbieden en uitvoeren
 • Kennisdeling en samenwerkingsplatforms
 • Gezamenlijke lobby en belangenbehartigingOntdek ook onze andere publieke thema’s en diensten.

Meer inzetten op brede welvaart

Ontdekken hoe jouw organisatie nog effectiever en efficiënter met verbetering van brede welvaart aan de slag kan? Samen optrekken met anderen? Bel of mail ons.