Skip to main content

Verminderen van kansongelijkheid

Terwijl de diversiteit in onze samenleving toeneemt, groeit ook de kansongelijkheid. Waar je wieg staat is bijvoorbeeld nog steeds (of misschien wel steeds méér) bepalend voor of en hoe je onderwijs geniet en je (achter)naam is vaak een factor op de arbeidsmarkt. Zonde, want juist het bieden van gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt is één van de sleutels tot het tegengaan van maatschappelijke verdeeldheid en ongelijkheid.

Ontdekken wat jouw organisatie kan doen om kansongelijkheid verder terug te brengen? Weten hoe je hiervoor nieuwe aspecten kunt implementeren of samen met anderen kunt optrekken? Bel of mail ons.

Kansongelijkheid: minder kansen krijgen remt ons af

Kansongelijkheid, het sociale probleem waarbij bepaalde groepen mensen minder kansen krijgen dan anderen, bijvoorbeeld vanwege afkomst, geslacht of sociaaleconomische status, kan leiden tot ongelijke uitkomsten op het gebied van onderwijs, gezondheid en werkgelegenheid. Daarmee raakt kansongelijkheid de kern van onze samenleving en remt dit potentieel en beperkt de toekomst.

Zo verminder je kansongelijkheid

Jouw organisatie kan een waardevolle bijdrage leveren aan het verminderen van kansongelijkheid. Bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Huiswerkbegeleiding
  • Positieve rolmodellen

  • Gelijke kansen bij sollicitaties
  • Diversiteit in leiderschapsrollen

  • Discriminatie actief tegengaan in dienstverlening, beleid en praktijken

Vermindering van kansongelijkheid organiseren en uitvoeren

Welke strategie voor het verminderen van kansongelijkheid voor jou het beste werkt? Daarover sparren we graag met je. Of we brengen je in contact met gelijkgestemde publieke organisaties, zodat jullie elkaar kunnen helpen en resultaten kunnen versnellen en versterken. Ook als het gaat om communicatie met burgers en burgerparticipatie denken we met je mee. Onze eerste tip alvast: Ben oprecht naar burgers over de inspanningen van je organisatie. Deel successen, sta open voor feedback en moedig discussie aan.Ontdek ook onze andere publieke thema’s en diensten.

Stappen zetten naar een eerlijkere en meer inclusieve samenleving

Hulp nodig bij het formuleren of implementeren van beleid? Sparren over wat jouw organisatie concreet kan doen aan kansongelijkheid of met wie je hiervoor kunt samenwerken? Bel of mail ons.