Skip to main content

Accountantscontrole: essentieel voor jouw controleplichtige organisatie

Jouw organisatie is controleplichtig wanneer deze voldoet aan specifieke criteria, zoals het bereiken van een bepaalde omvang of het ontvangen van publieke financiering. Het doel van een accountantscontrole (audit) en -verklaring?

  • Vergroten van betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van financiële informatie
  • Inefficiënte processen en zwakke punten in interne controle ontdekken
  • Financieel management versterken en jouw organisatie naar een hoger plan tillen

Wil jij ook in control zijn? Bel of mail ons.

Accountantscontrole voor verschillende sectoren en branches

Ons team is nauw betrokken bij audits en het afgeven van de bijbehorende accountantsverklaringen voor diverse branches en sectoren. Kies een van deze specialismen als je wilt ontdekken wat jouw voordeel is van deze specialistische kennis en ervaring.

Wat houdt een audit of accountantscontrole in?

Is je organisatie controleplichtig, dan voeren we als accountant een grondige analyse uit van de financiële gegevens en processen van jouw organisatie. Dit betekent dat we tijdens de accountantscontrole de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van financiële overzichten controleren, interne controlemaatregelen evalueren en mogelijke risico’s identificeren. Ook zullen we met relevante stakeholders spreken en aanbevelingen doen om verbeteringen door te voeren.

Wat is een accountantsverklaring?

De uitkomst van onze audit of accountantscontrole geven we weer in een officieel document: de accountantsverklaring. Deze laat zien of de financiële overzichten een getrouw beeld geven van de financiële positie, de resultaten en de kasstromen van je organisatie. De verklaring vergroot de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van financiële informatie bij externe partijen, zoals investeerders, kredietverstrekkers en subsidiërende instanties.

Wat is het verschil tussen interne en externe audit?

Je gaat binnen jouw organisatie voor integriteit en het verstrekken van juiste informatie. In dat licht is het belangrijk om je interne controle goed voor elkaar te hebben. Het gaat dan om processen en procedures die je volgt om de betrouwbaarheid en integriteit van financiële informatie te waarborgen. Je kunt daarbij denken aan het toezicht houden op interne procedures, risicobeheer en naleving van wet- en regelgeving. Jouw interne controle en financiële gegevens zijn vervolgens dé basis voor onze externe accountantscontrole, een onafhankelijke evaluatie van jouw interne controlemaatregelen.

Wat is het voordeel van een accountantscontrole?

Bekijk het laten uitvoeren van een audit niet alleen als een verplichting. Jij kunt er voor jouw organisatie ook veel voordeel uithalen:

Een accountantsverklaring versterkt daarmee het vertrouwen van externe partijen in jouw organisatie, wat gunstig kan zijn bij het verkrijgen van financiering, het aantrekken van investeerders en het toegekend krijgen van subsidieaanvragen.

Door de aanbevelingen van de accountant op te volgen, kun je de effectiviteit en efficiëntie van je financiële processen verbeteren, risico’s verminderen en naleving van wet- en regelgeving waarborgen.

Je krijgt inzicht in best practices en kunt leren van de expertise en ervaring van de accountant. Dit kan je helpen om je financieel management te versterken en je organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Met accountantscontrole jouw organisatie naar een hoger plan tillen

De betrouwbaarheid van je organisatie vergroten? Ontdekken op welke financiële vlakken je kunt verbeteren? Bel of mail ons.