Skip to main content

Accountantscontrole voor gemeenten

Voor jouw gemeentelijke organisatie zijn integriteit en transparantie belangrijker dan ooit. Met een terugtredende landelijke overheid komen er immers steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij jou te liggen. Dan wil je met een accountantscontrole voor gemeenten inzicht en overzicht. Maar je wilt vooral ook je verbeterpunten helder hebben en kunnen door ontwikkelen. Want dan laat je publieke middelen echt floreren.

Ontdekken waar jouw risico’s en verbeterpunten liggen? Bel of mail ons.

Waarom een accountantscontrole voor gemeenten?

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat je als gemeente een controleplicht hebt voor een accountantscontrole. De wet, die de samenwerking tussen gemeenten en andere overheidsorganen regelt, stelt eisen aan de financiële verantwoording van deze samenwerkingen. De controleplicht met een accountantsverklaring voor gemeenten is er daar een van. Met de accountantscontrole waarborg je de betrouwbaarheid en transparantie van jouw financiële informatie. De pre-audit, accountantscontrole en uiteindelijke accountantsverklaring verschaffen immers duidelijkheid over de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van je financiële verantwoording. Dit is van groot belang omdat je als gemeente publieke middelen beheert en verantwoordelijk bent voor het effectief en efficiënt besteden van publieke gelden.

Controle standaarden voor de accountantscontrole voor gemeenten

Om objectieve en onbevooroordeelde oordelen te waarborgen, moet een accountantscontrole voor gemeenten worden uitgevoerd door een externe accountant die geregistreerd staat bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). En uiteraard voeren we alles uit in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Deze gaan in op de planning en uitvoering van de controle, het verzamelen van auditbewijs en de rapportage van onze bevindingen.

Wat houdt de accountantscontrole in?

We richten ons in onze accountantscontrole voor gemeenten op verschillende aspecten. Zo letten we op:

  • Getrouwheid van de financiële verantwoording
  • Getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording
  • Naleving van wet- en regelgeving

Hierbij kijken we grondig naar je interne beheersingssystemen, administratieve organisatie en procedures voor financiële verslaglegging.

Van pre-audit tot accountantsverklaring

Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom kunnen we je ook in het pre-audit traject begeleiden. We weten exact waar de kritische succesfactoren zitten, herkennen mogelijke risico’s en weten die analysepunten om te zetten naar concrete verbeterpunten en to do’s. Na de daadwerkelijke controle volgt dan ons accountantsverslag. We geven daarin ons oordeel over de betrouwbaarheid van de financiële verantwoording en benoemen eventuele tekortkomingen of onrechtmatigheden.

Ervaren specialisten voor het publiek domein

Ons team voor de publieke sector bestaat uit specialisten met stuk voor stuk uitgebreide kennis van en ervaring met organisaties in het publiek domein. En dan hebben we het niet alleen over financiële aspecten. Bestuurs- en governancestructuren, organisatie(her)structurering, cultuurveranderingen, onze specialisten weten wat er speelt en hoe gemeentelijke organisaties reilen en zeilen. Ze zijn je dan ook graag van dienst met advies of als sparringpartner. Daarvoor werken we nauw samen met onze collega’s van Stolwijk Publiek Advies. Zet ons dus graag in voor meer dan slechts de accountantscontrole voor gemeenten.

Wat maakt onze accountantscontrole anders?

Kennis van wet- en regelgeving? Innovatie werkmethodes? Vooruitstrevende tools en technieken? Natuurlijk kun je ervan uitgaan dat we hierover beschikken. Een AFM-vergunning en SRA-lidmaatschap hebben we ook. Maar het verschil maken we met:

  • Meer tijd voor jou en jouw organisatie
  • Regelmatig persoonlijk contact en jouw eigen vaste adviseur
  • Uitgebreide kennis en jarenlange ervaring met audit en pre-audit voor organisaties in het publiek domein
  • De slagkracht van een grotere organisatie maar met het hart in de regio
  • Transparantie over vorm, inhoud en kosten

Én een groot netwerk met alle specialisten van Stolwijk Kennisnetwerk!

Kies je namelijk voor onze accountantscontrole voor gemeenten, dan mag je ook bouwen op onze andere specialismen:

Jouw organisatie in control

Financiële risico’s tijdig signaleren en beheersen? Grip op jouw financiële organisatie? Vind met Stolwijk Kelderman alles voor effectief financieel beleid en een efficiënte werkwijze. Bel of mail ons.