Skip to main content

Accountantscontrole voor de zorg

Als toezichthouder, bestuurder, financieel directeur of (concern)controller van een zorgorganisatie ben je ongetwijfeld goed op de hoogte van de veranderende wet- en regelgeving, hervormingen en bezuinigingen. Steeds weer zijn er nieuwe uitdagingen om aan te moeten voldoen. En juist die continue veranderingen kunnen risico’s met zich meebrengen. Met een professioneel pre-audit traject, een onafhankelijke accountantscontrole voor de zorg en goede begeleiding kun je die uitstekend in kaart brengen én beheersen.

Proactief aan de slag met het verbeteren van jouw (financiële) organisatie? Bel of mail ons.

Waarom een accountantscontrole voor de zorg?

In Nederland zijn zorginstellingen verplicht een accountantscontrole uit te laten voeren op basis van wettelijke bepalingen, die zijn vastgelegd in de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Controleplicht volgens Wtza

Op grond van de nieuwe Regeling openbare jaarverantwoording WMG zijn middelgrote en grote zorginstellingen die vallen onder de Wtza verplicht een accountantscontrole op de jaarrekening uit te laten voeren. De controleplicht is van toepassing ongeacht de rechtsvorm van je instelling, zoals stichtingen, verenigingen of besloten vennootschappen.

Controleplicht uit hoofde van de WNT

Als zorgorganisatie is de kans groot dat je moet voldoen aan de vereisten uit hoofde van de WNT. WNT-instellingen dienen de WNT-verantwoording openbaar te publiceren en dienen deze te voorzien van een controleverklaring van de accountant. Ons team bestaat uit specialisten die jarenlange ervaring hebben op het gebied van het controleren van WNT-verantwoordingen.

Wat houdt de accountantscontrole in?

Onze pre-audit, accountantscontrole en controleverklaring focussen op:

We toetsen of de financiële verantwoording voldoet aan wet- en regelgeving, zoals de de Regeling openbare jaarverantwoording WMG en andere relevante voorschriften.

We beoordelen of de financiële verantwoording een getrouw beeld geeft van de financiële positie, de resultaten en de kasstromen van de organisatie.

We onderzoeken de interne beheersingssystemen en procedures van jouw organisatie, om vast te stellen of deze adequaat zijn en of de financiële verantwoording betrouwbaar is.

We beoordelen of er binnen jouw organisatie sprake is van eventuele continuïteitsproblemen en of je voldoende maatregelen hebt genomen om de problemen aan te pakken.

Na de controle brengen we een controleverklaring uit, waarin we ons oordeel geven over de financiële verantwoording. Deze verklaring schept duidelijk voor belanghebbenden, zoals financiers, maar ook voor bijvoorbeeld andere overheden, verzekeraars en het maatschappelijk verkeer.

Jouw voordeel van onze accountantscontrole

Zoals je ziet, omhelst een accountantscontrole voor de zorg van ons team van zorgspecialisten zoveel meer dan alleen een snelle check op slechts de harde cijfers. Voorbereidende checks en analyses, signalering van risico’s en verbeterpunten, tips voor de omzetting van theorie naar praktijk, ook dat mag je allemaal van ons verwachten.

En het werkt zeker in jouw voordeel dat ons team bestaat uit specialisten die stuk voor stuk beschikken over veel kennis van en ervaring met de financiële processen van de zorg en andere organisaties uit de publieke sector. Bestuurs- en governancestructuren, organisatie(her)structurering, maar ook cultuurveranderingstrajecten zijn voor hen geen onbekend terrein. Zet onze specialisten naast de accountantscontrole voor de zorg dan ook graag in voor bijvoorbeeld advies en als sparringpartner.

Wat maakt onze accountantscontrole anders?

Kennis van wet- en regelgeving? Innovatieve werkmethodes? Vooruitstrevende tools en technieken? Natuurlijk kun je ervan uitgaan dat we hierover beschikken. Een AFM-vergunning en SRA-lidmaatschap hebben we ook. Maar maatschappelijke organisaties, zoals binnen de zorg en cultuur, maar ook gemeenten en andere partijen in het publiek domein, hebben een speciale plek binnen Stolwijk Kelderman. Voor jou maken we het verschil met:

  • Meer tijd voor jou en jouw organisatie
  • Regelmatig persoonlijk contact en jouw eigen vaste adviseur
  • Uitgebreide kennis en jarenlange ervaring met audit en pre-audit voor organisaties in de zorg- en cultuursector, gemeenten en het publiek domein
  • De slagkracht van een grotere organisatie maar met het hart in de regio
  • Transparantie over vorm, inhoud en kosten

Én een groot netwerk met alle specialisten van Stolwijk Kennisnetwerk!

Kies je namelijk voor onze accountantscontrole voor de zorg, dan mag je ook bouwen op onze andere specialismen:

Effectief en efficiënt financieel managen

Slim jouw verbeterpunten signaleren en risico’s beheersbaar maken? Jouw financiele processen en resultaten helder in kaart brengen? Bel of mail ons.