Skip to main content

Jaarrekening mkb opstellen

Een traditionele jaarrekening mkb opstellen? Ja hoor, dat kunnen we. Maar wat heb je aan dit overzicht, zonder dat we je helpen de voorafgaande financiële informatie en processen te in goede en efficiënte banen te leiden? Wij helpen je dan ook liever volledig orde op zaken te stellen en voorzien je het hele jaar door met belangrijke managementinformatie. Met de uiteindelijke jaarrekening als een logisch gevolg van een sterk ingestoken proces van administratieve verwerking en continue informatievoorziening.

Jouw financiële processen zo stroomlijnen en automatiseren dat relevante informatie altijd beschikbaar is en een jaarrekening er als vanzelf uitrolt? Bel of mail ons.

Waaraan moet een jaarrekening mkb voldoen?

Als mkb’er in Nederland ben je verplicht om een jaarrekening op te stellen. Die jaarrekening mkb opstellen doe je op basis van geldende wet- en regelgeving, zoals de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) en het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast kunnen fiscale wet- en regelgeving van toepassing zijn en specifiekere wetten, zoals de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voor ondernemingen met personeel.

Ook kan het zijn dat de omvang van je bedrijf maakt dat je controleplichtig bent. In dat geval ben je verplicht de jaarrekening van jouw organisatie door een externe accountant te laten controleren.

Onderdelen jaarrekening mkb opstellen

De jaarrekening bestaat uit een set financiële overzichten die de financiële positie, de resultaten en de kasstromen van je bedrijf gedurende het boekjaar weergeven. Een jaarrekening mkb opstellen is bedoeld om stakeholders, zoals eigenaren, investeerders, crediteuren maar ook de Belastingdienst, inzicht te geven in de financiële gezondheid van het bedrijf.

Een jaarrekening mkb bestaat meestal uit:

Dit overzicht geeft de financiële positie van je bedrijf op een specifieke datum weer. Het toont de activa (bijvoorbeeld bezittingen zoals kas, inventaris, debiteuren) en de passiva (zoals schulden, eigen vermogen).

Dit overzicht toont de inkomsten, kosten en het uiteindelijke resultaat (winst of verlies) van het bedrijf gedurende het boekjaar. Het omvat onder andere omzet, kosten van verkochte goederen of diensten, operationele kosten, belastingen en uiteindelijk de nettowinst of het nettoverlies.

Dit overzicht geeft een samenvatting van de geldstromen van het bedrijf gedurende het boekjaar. Het toont de inkomende en uitgaande geldstromen uit operationele activiteiten (zoals ontvangsten van klanten en betalingen aan leveranciers), investeringsactiviteiten (bijvoorbeeld aankoop van activa) en financieringsactiviteiten (zoals leningen en kapitaalinjecties).

Naast de bovengenoemde overzichten bevat de jaarrekening vaak een toelichting waarin extra informatie en details worden verstrekt over de cijfers en boekhoudkundige principes die zijn toegepast. Je kunt daarbij denken aan informatie over accountingbeleid, belangrijke gebeurtenissen en risico’s.

Jouw voordelen van jaarrekening mkb opstellen

Een jaarrekening, maar vooral ook het hele voorbereidende traject, is een waardevol instrument voor het beheer en de groei van een succesvolle onderneming. Met een jaarrekening mkb opstellen heb jij:

De jaarrekening en voorbereiding geven een duidelijk beeld van de winstgevendheid, liquiditeit en solvabiliteit van je bedrijf. Op basis daarvan kun je weloverwogen beslissen over investeringen, groei, kostenbeheersing en financiering.

De jaarrekening fungeert als een belangrijk communicatiemiddel met externe partijen, zoals financiële instellingen, investeerders, leveranciers en potentiële klanten. Je waarborgt er financiële transparantie en integriteit mee, wat vertrouwen schept en de kansen op bijvoorbeeld een financiering en nieuwe klanten vergroot.

Het opstellen van een jaarrekening is een wettelijke verplichting voor mkb-ondernemers in Nederland volgens het Burgerlijk Wetboek. Met tijdige en nauwkeurige naleving voorkom je boetes en juridische consequenties.

Waarom een jaarrekening mkb opstellen door Stolwijk Kelderman?

  • Geen verrassingen

Jouw jaarrekening als logisch gevolg van een goed ingericht proces rondom actuele bedrijfsinformatie.

  • Breed team van specialisten

Advies op exact het juiste moment, bijvoorbeeld als zich fiscale kansen of risico’s aandienen.

  • Jouw concurrentiepositie in beeld

Jouw prestaties in kaart en afgezet tegen concurrenten in jouw regio.

Orde op zaken en verrassingen voorkomen

Het hele jaar door een goed beeld van winstgevendheid, liquiditeit en solvabiliteit? Gefundeerd kunnen beslissen over investeringen, groei en meer? Bel of mail ons.