Skip to main content

Accountantscontrole voor bedrijven

Als je jouw bedrijfsprocessen optimaal wilt beheren, moet je kunnen beschikken over de juiste informatie. Niet alleen wat betreft harde cijfers, maar ook wat betreft kritische succesfactoren en reële risico’s binnen jouw onderneming. Daarom gaat onze accountantscontrole voor bedrijven verder dan jouw verplichte accountantscontrole. Want met welke processen en tools genereer jij jouw harde cijfers? Samen checken we ontwikkelingen, kijken we naar de beheersing van risico’s en praten we over kansen en bedreigingen.

Hoe houd jij de zaak onder controle? Bel of mail ons.

Waarom is er een controleplicht?

De wettelijke controleplicht is vastgelegd in artikel 396 BW2. De verplichte accountantscontrole voor bedrijven is er vanuit de gedachte dat als je onderneming groter wordt, je steeds meer verschillende belanghebbenden hebt. Die belanghebbenden moeten er op kunnen vertrouwen dat jij met je jaarrekening een eerlijk beeld geeft van de werkelijkheid.

Daarom moeten je jaarrekening en financiële processen worden gecontroleerd door een onafhankelijke partij met specialistische kennis van zaken: een accountant. Wij als accountant brengen vervolgens verslag uit van onze bevindingen in een zogeheten accountantsverklaring of controleverklaring.

Wanneer is mijn bedrijf controleplichtig?

De wet bepaalt dat een bedrijf controleplichtig is als het in twee achtereenvolgende boekjaren voldoet aan minimaal twee van de volgende criteria:

 • Omzet van meer dan 12 miljoen euro
 • Balanstotaal van meer dan 6 miljoen euro
 • Meer dan 50 fulltime medewerkers in dienst

Wat houdt een accountantscontrole voor bedrijven in?

Onze accountantscontrole gaat verder dan het controleren van cijfers. Het is een uitgebreide controle van de jaarrekening van jouw onderneming. We gaan niet alleen diep in op de getallen, maar ook op de processen en systemen die deze getallen genereren. Daarbij letten we uiteraard scherp op alle daarvoor gestelde regelgeving. En met onze controleverklaring leveren we het bewijs dat de jaarrekening een waarheidsgetrouw en transparant beeld geeft van de financiële situatie van jouw organisatie.

Waarom is een accountantscontrole zo belangrijk?

Een grondige accountantscontrole voor bedrijven is belangrijker dan ooit. Allereerst vanwege de wettelijke controleplicht, maar een accountantscontrole geeft jou ook:

 • Duidelijk overzicht van je financiële situatie
 • Inzicht in beheersing van financiële risico’s
 • Input voor verbetering van bedrijfsprocessen
 • Bewijsvoering voor vertrouwen onder stakeholders (banken, investeerders en klanten)

Waarom een accountantscontrole voor bedrijven van Stolwijk Kelderman?

Kennis van wet- en regelgeving? Innovatie werkmethodes? Vooruitstrevende tools en technieken? Natuurlijk kun je ervan uitgaan dat we hierover beschikken. Een AFM-vergunning en SRA-lidmaatschap hebben we ook. Maar het verschil maken we met:

 • Meer tijd voor jou en jouw onderneming
 • Regelmatig persoonlijk contact en jouw eigen vaste adviseur
 • Uitgebreide kennis en jarenlange ervaring
 • De slagkracht van een grotere organisatie maar met het hart in de regio
 • Transparantie over diensten en kosten

Groot netwerk met alle specialisten van Stolwijk Kennisnetwerk

Kies je namelijk voor onze accountantscontrole voor bedrijven, dan mag je ook bouwen op onze andere specialismen:

Alles onder controle met de accountantscontrole voor bedrijven

Samen werken aan inzicht? Risico’s inventariseren en beheersen en kritische succesfactoren laten groeien en bloeien? Bel of mail ons.