Skip to main content

Sparringpartner en advies voor publiek domein

Zelden heeft de publieke sector zo onder druk gestaan als nu. De vraag naar collectieve diensten groeit, maar het aantal mensen en het budget om het beleid mee te maken en uit te voeren stijgen niet evenredig mee. Bovendien speelt de publieke opinie een steeds grotere rol. Efficiëntie en effectiviteit zijn daarmee een must geworden. En daar in advies voor publiek domein ligt onze kracht.

De veerkracht in jouw organisatie vinden en behouden? Een route uitstippelen waarop de talenten van jouw organisatie en mensen kunnen floreren voor de samenleving? Bel of mail ons.

Voor alle thema’s in het publiek domein

Een publieke sector met impact en oog voor de mens; legitiem, kwalitatief en transparant. Dat is waar het om gaat. Om hierin het verschil te kunnen maken, moet jij als bestuurder, manager of beleidsmedewerker steeds vaker scherpe keuzes maken. Dat doe je omdat het nodig is, maar dan wel graag weloverwogen en goed onderbouwd.

Zet ons daarom in voor de volle breedte van advies voor publiek domein:

 • Beleidsanalyses en -advies
 • Organisatieadvies
 • Project- en programmamanagement
 • Regionale samenwerking

Veerkracht met advies voor publiek domein

Het zijn al die jaren van werken met tal van verschillende publieke organisaties waarin we kennis, kunde en ervaring hebben mogen verzamelen. En die delen we graag met jou en jouw organisatie. Projecten opzetten, aanjagen en uitvoeren, alles of een deel hiervan, we doen het graag. Verbinden en jou waar nodig scherpe vragen stellen vinden we daarbij onze grootste waarde. Zo scheppen we met advies voor publiek domein samen een basis voor:

 • Herwinnen van vertrouwen in de overheid
 • Belanghebbenden erbij betrekken
 • Scherpe politieke keuzes durven maken
 • Duidelijke doelen
 • Beleid baseren op bewezen impact
 • Praktisch haalbare plannen
 • Sterk management als spin in het web
 • Autonoom handelende professionals
 • Impact meten

Publieke thema’s

Met onze analyses en ons advies duiken we in tal van kernthema’s die actueel spelen in het publiek domein. Thema’s die ook jouw organisatie raken.

Daarbij kijken we altijd naar de unieke kracht van samen. Waarom zou je immers het wiel opnieuw uitvinden als wij je kunnen bijstaan of we je in contact kunnen brengen met andere organisaties die dealen met dezelfde uitdagingen? Stuk voor stuk hebben jullie je eigen kracht en samen staan wij en jullie sterker in plan, planning én uitvoering.

Waarom advies voor publiek domein van Stolwijk Publiek Advies?

We hebben kennis, ervaring en een groot netwerk. Bovendien werken we met een gezonde dosis energie, nuchterheid en maatschappelijke betrokkenheid. Maar dat in jouw voordeel inzetten kan pas als we jouw organisatie en organisatiecultuur écht leren kennen. Dus daar doen we graag moeite voor.

Ons complete kennisnetwerk voor jou

Kies je voor ons specialisme in advies voor publiek domein, dan staat daarmee ook de rest van Stolwijk Kennisnetwerk tot je beschikking. Dat betekent specialisten in:

Bijdragen aan een duurzaam en inclusief publiek domein

Uitdagingen transformeren naar kansen voor duurzame groei? Anticiperen op veranderingen? Veerkracht in je organisatie stimuleren? Verbinding vinden met gelijkgestemden? Bel of mail ons.