Skip to main content

Steun voor sociaal ontwikkelbedrijven

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar een voor hen geschikte plek op die arbeidsmarkt is belangrijker dan ooit. We zijn het vanuit maatschappelijke betrokkenheid onze medemens verplicht, maar praktisch gezien kunnen werkgevers de extra handen ook goed gebruiken.

Sociaal ontwikkelbedrijven zijn een belangrijke schakel tussen vraag en aanbod, tussen gemeenten en de reguliere arbeidsmarkt. Graag zouden ze zich meer gesteund voelen door deze gemeenten en minder beperkt worden door een tekort aan financiële middelen.

Hoe jouw organisatie hier positief aan kan bijdragen? Bel of mail ons.

Sociaal ontwikkelbedrijven voor een bloeiende arbeidsmarkt

Sociaal ontwikkelbedrijven zijn essentieel voor inclusie en diversiteit op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ze bieden werkplekken aan mensen die extra begeleiding nodig hebben en zijn voor deze groep een springplank vanuit extra begeleiding naar regulier werk. Ook vormen ontwikkelbedrijven een buffer in situaties waarin iemand tijdelijk een werkplek elders nodig heeft.  Ze geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarmee niet alleen werk, maar bevorderen ook vaardigheden en stimuleren zelfvertrouwen. Het streven: een arbeidsmarkt waarop iedereen kan bloeien, ongeacht zijn of haar persoonlijke uitdagingen.

Sociaal ontwikkelbedrijven verrijken de samenleving

Sociaal ontwikkelbedrijven zijn met hun werk een verrijking voor de samenleving, maar ook voor jouw organisatie, het nastreven van jouw visie en het bereiken van jouw doelen. Sociaal ontwikkelbedrijven verlagen namelijk de werkloosheid en versterken de sociale cohesie. Ze dragen bij aan diversiteit in bedrijven, en ze bieden jou en andere organisaties in het publieke domein een betrouwbaar kader om inclusie te bevorderen.

Hoe jij sociaal ontwikkelbedrijven kunt helpen

Als schakel tussen vraag, aanbod en wetgever en gezien de uitdagingen van de potentiële arbeidskrachten waarmee de sociaal ontwikkelbedrijven werken, kunnen deze organisaties enorm veel baat hebben bij partijen die deuren naar netwerken voor hen openen. Jouw organisatie kan hieraan bijdragen met bijvoorbeeld:

  • Beleid dat sociaal ondernemen beloont
  • Het faciliteren van samenwerking met reguliere werkgevers
  • Activiteiten, voordelen en successen een podium gevenOntdek ook onze andere publieke thema’s en diensten.

Op naar een inclusieve arbeidsmarkt

Alle handen aan het werk. Sparren over hoe jij hier jouw beleid op kunt aanscherpen? Tips over implementatie in de praktijk? Op zoek naar partners in inclusie? Bel of mail ons.