Skip to main content

Versterken van economie en arbeidsmarkt

Economie en arbeidsmarkt hangen sterk met elkaar samen, onder andere als het gaat om aanbod van werk versus de beschikbaarheid van werknemers. De infrastructuur op de arbeidsmarkt is echter complex. Het is een plek waar zowel private als publieke partijen samenkomen en diensten voor zowel werkgevers als werkzoekenden.

Hoe kom je dan tot een gezamenlijke economische en arbeidsmarktagenda? Gebruik ons als spin in het web. Bel of mail ons.

Actuele ontwikkelingen in economie en arbeidsmarkt

De economie en arbeidsmarkt zijn volop in beweging, met positieve én negatieve uitwerkingen. Actuele ontwikkelingen zijn onder andere:

Technologische innovatie verandert hoe we werken. Veel banen worden (deels) gedigitaliseerd of geautomatiseerd. Dat schept kansen, maar maakt bepaalde rollen ook overbodig.

Met een groeiend aantal ouderen in de bevolking is er meer druk op de arbeidsmarkt om ervaren werknemers langer in dienst te houden en om diensten en producten aan te passen aan deze demografische verschuiving.

De urgentie van de klimaatcrisis vraagt om duurzame economische groei. Het investeren in groene technologieën en infrastructuur opent nieuwe banen en industrieën.

Meer mensen kiezen voor freelancen, deeltijdwerk of projectwerk. Dit stelt nieuwe eisen aan regelgeving en sociale zekerheid.

Zo stimuleer jij economie en arbeidsmarkt

Het stimuleren van economie en arbeidsmarkt vraagt van jou als publieke organisatie een proactieve en innovatieve benadering. Zaken waar je op in kunt zetten zijn bijvoorbeeld:

Investeer in technologische opleidingen en digitalisering om burgers voor te bereiden op de toekomst van werk. En stimuleer ondernemerschap om de lokale economie te diversifiëren.

Creëer een kader voor groene initiatieven en stimuleer duurzame bedrijven bijvoorbeeld met subsidies en belastingvoordelen. Dit heeft gunstige gevolgen voor economische groei, maar verbetert ook de levenskwaliteit van burgers.

Evalueer en update jouw lokale/regionale beleid en regelgeving om flexibele werkvormen beter te ondersteunen. Dit kan ook een aantrekkelijke factor zijn voor jonge professionals en freelancers om naar jouw gemeente of provincie te verhuizen.

Wees eenduidig en helder

Doeltreffende implementatie en communicatie zijn essentieel voor het succes van jouw visie, strategie en resultaat voor economie en arbeidsmarkt. Formuleer eenduidig beleid en heldere procedures, betrek belanghebbenden bij besluitvorming en communiceer transparant over veranderingen. Makkelijk gezegd, maar voor jou een uitdaging om te doen? Dat begrijpen we. Reken dan ook gerust op onze kennis en ervaring en laat ons netwerk voor jou werken.Ontdek ook onze andere publieke thema’s en diensten.

Op naar een gezamenlijke agenda

Belanghebbenden en belangen in kaart brengen? Vragen stellen, verschillen overbruggen en gelijkenissen benadrukken? En dan samen beleid voor economie en arbeidsmarkt formuleren? Bel of mail ons.