Skip to main content

Accountantscontrole voor not for profit

De non-profit sector is meer dan ooit in beweging. De overheid treedt steeds verder terug, waardoor jouw organisatie enerzijds meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid heeft, maar anderzijds het ‘in control’ blijven een groeiende uitdaging blijkt. Dan is wel zo prettig om grip op je financiële processen en resultaten te houden. Zeker als je hierover verantwoording af moet leggen aan donateurs, subsidieverstrekkers en andere belanghebbenden. Ga dus voor een gedegen accountantscontrole voor not for profit.

Jouw processen op orde krijgen en houden? Bel of mail ons.

Waarom een accountantscontrole voor not for profit?

Het waarborgen van integriteit, transparantie en naleving van regelgeving is cruciaal voor jouw not-for-profit organisatie. Donateurs, subsidieverstrekkers, leden, de Belastingdienst, maar ook het publiek baseren er hun vertrouwen op. Bovendien vereisen publieke gelden zoals subsidies vaak een controleverklaring.

Met een accountantscontrole en bijbehorende controleverklaring heb jij bewijsvoering in handen dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie, het resultaat en de kasstromen van de organisatie. Bovendien bevorderen de accountantscontrole en ons bijbehorende advies goed bestuur en helpen ze fraude en misbruik van middelen te voorkomen.

Wat omvat de accountantscontrole voor not voor profit?

Schakel je ons in voor jouw pre-audit en accountantscontrole, dan helpen we je met een:

 • Grondige voorbereiding
 • Controle van de:
  • Volledigheid en nauwkeurigheid van financiële informatie
  • Naleving van relevante wet- en regelgeving
  • Inrichting van de administratieve organisatie en interne controle

Onze bevindingen leveren we op in een managementletter en accountantsverslag en we geven een controleverklaring (de uitslag van ons onderzoek) af over de getrouwheid van de jaarrekening.

Maar er is meer dan de accountantscontrole

Goed om te weten: we beperken ons niet tot de pre-audit en daadwerkelijke accountantscontrole. Wat heb je immers aan slechts de constateringen? Daarom is onze accountantscontrole voor not for profit uitgebreider. We zijn er ook voor advies en als jouw (sparring)partner.

Samen komen we dan tot:

 • Duidelijk overzicht van je financiële situatie
 • Inzicht in beheersing van financiële risico’s
 • Input voor verbetering van bedrijfsprocessen
 • Bewijsvoering voor vertrouwen onder belanghebbenden

Zo heb je ook nog eens een uitstekende basis voor goed bestuur en kunnen we samen nieuwe structuren en processen opzetten voor bijvoorbeel administratieve lastenverlichting, een efficiencyslag en een gedegen planning & control cyclus.

Wat maakt onze accountantscontrole anders?

Kennis van wet- en regelgeving? Innovatie werkmethodes? Vooruitstrevende tools en technieken? Natuurlijk kun je ervan uitgaan dat we hierover beschikken. Een AFM-vergunning en SRA-lidmaatschap hebben we ook. Maar het verschil maken we met:

 • Meer tijd voor jou en jouw organisatie
 • Regelmatig persoonlijk contact en jouw eigen vaste adviseur
 • Uitgebreide kennis en jarenlange ervaring met audit en pre-audit van controle voor not for profit organisaties
 • De slagkracht van een grotere organisatie maar met het hart in de regio
 • Transparantie over vorm, inhoud en kosten

Én een groot netwerk met alle specialisten van Stolwijk Kennisnetwerk!

Kies je namelijk voor onze accountantscontrole voor not for profit, dan mag je ook bouwen op onze andere specialismen:

Controle over beleid met de accountantscontrole voor not for profit

Op naar inzicht en grip op processen en risico’s? Met Stolwijk Kelderman ga je voor het open, betrokken gesprek en een kritische blik. Bel of mail ons.