Skip to main content

Sturen op data begint met grote schoonmaak

Data wordt door velen beschouwd als het nieuwe goud. Loop je als ondernemer achter de feiten aan als jij nog weinig of niets met data doet? Tim Ranshuysen, senior business consultant bij TLA-advies sust de gemoederen. Hij ziet dat data-analyse vaak als een doel wordt beschouwd, terwijl het volgens hem slechts een middel is, dat je heel gericht kan inzetten. Ook ziet hij dat er in veel organisaties nog zaken moeten veranderen, voordat ze klaar zijn voor een waardevolle inzet van data.

Tim, wat kan de gemiddelde ondernemer met data-analyse bereiken?

“Heel wat hoor, maar verwacht over het algemeen niet dat je er rijk van wordt. Dat is voorbehouden aan grotere techbedrijven, die in data handelen. Data als het nieuwe goud beschouwen gaat in die zin te ver voor de gemiddelde organisatie. Wel kun je aan de hand van de inzichten die je uit data haalt, beslissingen nemen over je bedrijfsprocessen en bedrijfsaansturing. Je kunt bijvoorbeeld ontdekken waar je verbeteringen moet doorvoeren en je strategie bepalen.”

Wat heb je nodig om tot goede inzichten te komen met data?

“Veruit de meeste bedrijven waar ik kom, zijn er nog niet klaar voor om met data aan de slag te gaan. Medewerkers lopen er met papier heen en weer en werken her en der met excellijstjes en ingewikkelde mapstructuren. Daar is het nodig om eerst een moderne werkwijze te implementeren, zaken verder digitaliseren. [link naar artikel Nick] Vaak zie je dan ook dat in organisaties de aanwezige data behoorlijk vervuild is. Of dat er een discrepantie is tussen data uit bijvoorbeeld het boekhoudsysteem en de ERP-software. Je werkt dan met onjuiste gegevens, waarop je niet kunt sturen. De eerste stap is het structureren en digitaliseren van processen. Data is dan zuiverder en in een bepaald stramien ingeschoten.”

Data-analyse is een middel en geen doel, zeg je. Wat is wel een zinnig doel voor organisaties?

“Dat is voor iedere organisatie anders. Data is inderdaad geen doel, maar dienstbaar aan de inzichten die je wilt verwerven. Je kunt bijvoorbeeld denken aan je voorraad en onderhanden werk. Veel bedrijven missen echt wel inzicht op dat gebied, maar realtime informatie maakt vaak het verschil tussen winst en verlies. Als je enkele keren per jaar naar dat soort zaken kijkt, kom je op een dag misschien tot de ontdekking dat je te laat bent om tijdig bij te sturen. In die zin is data wél goud waard, want je kunt veel geld verliezen door niet op het juiste moment in te grijpen.”

Wil je graag eens verder praten over slimmer ondernemen aan de hand van data?

Neem gerust contact op met Tim, Hij maakt graag tijd voor een goed gesprek.

Hoe zorg je dat je in één oogopslag een beeld hebt van de stand van zaken?

“Je kunt vanuit verschillende systemen data gecombineerd weergeven in dashboards. Voor iedere medewerker kun je op die manier relevante, realtime informatie naar de oppervlakte brengen. Ik gebruik het woord relevant, omdat ik het daarbij wel altijd belangrijk vind om terughoudend om te gaan met de informatie die je weergeeft in zo’n dashboard. Je moet er echt alleen de gegevens uit kunnen halen die je nodig hebt om aan je doelen te werken. En niemand wil naar tien verschillende dashboards kijken. Een financieel verantwoordelijke kijkt naar euro’s en de productiechef wil de voortgang kunnen meten. Het is dus zaak om te zorgen dat iedereen de informatie ziet, die past bij diens specifieke behoefte.”

Kun je dan, als alles lekker loopt, achteroverleunen achter je dashboard?

“Dat lijkt me niet verstandig. Het is menseigen om minder scherp te gaan opletten als al meerdere keren is gebleken dat het allemaal goed loopt. De dashboards zijn er juist om continu een vinger aan de pols te houden. We hebben in de afgelopen jaren gezien dat de zaken er ineens helemaal anders voor kunnen komen te staan. Denk aan de coronacrisis, gestegen prijzen, schaarste en plotselinge vraaguitval. Als je alles goed hebt staan, sta je dus pas aan het begin van een nieuwe werkwijze die je cyclisch wilt voortzetten. En ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de informatie die je weergeeft, aanzet tot actie. Dat helpt je echt om het dak te repareren als de zon schijnt. Bijvoorbeeld door tijdig je flexibele schil af te schalen of inkoopmaatregelen te nemen. Zeker de moeite waard dus!”

Stapsgewijs naar meer inzicht met de data in je organisatie

1

Worden alle stappen in de organisatie op een logische manier gevolgd en kun je daar zaken uit halen, waarbij je constateert dat je ook kan automatiseren of robotiseren?

Lees meer

2

Welke inzichten of informatie mis je? En welke informatie heb je nodig om tijdig in actie te kunnen komen?

Lees meer over het thema

3

Hoe zorg je dat de gegevens, die in de verschillende systemen aanwezig zijn, op de juiste plek terechtkomen en elkaar versterken?

Lees meer

4

Je legt bijvoorbeeld wel de uren vast en de facturatie, maar niet de voortgang in een project. Die zaken kunnen van elkaar afwijken, waardoor je beeld niet klopt. Is het logisch of moet je ingrijpen?

Lees meer

5

Hoe zorg je dat je de juiste personen in je organisatie van relevante realtime informatie voorziet?

Lees meer

6

Aan de hand van de informatie vanaf het (verder passieve) dashboard zorgen dat mensen actief de juiste dingen gaan doen. Je laat bijvoorbeeld met pushberichten medewerkers weten dat zij in bijvoorbeeld data moeten aanvullen of een actie moeten ondernemen.

Lees meer