Skip to main content

Werkplekonderzoek

Als werkgever vind je het heel belangrijk dat je medewerkers goed en gezond hun werk kunnen doen. Een veilige en gezonde werkomgeving hoort daar ook bij. Wat een gezonde werkplek precies inhoudt, verschilt per organisatie en medewerker. Als je inzicht wilt in hoeverre de werkplekken van jouw medewerkers goed zijn ingericht, kun je een werkplekonderzoek laten uitvoeren. Met een werkplekonderzoek krijgen jullie inzicht in goed en gezond werken en hoe je de werkplekken hiervoor moet inrichten.

Wil jij betere werkplekken voor jouw medewerkers? Neem vrijblijvend contact met ons op en laten we samen ontdekken wat voor jouw organisatie goed werkt.

Waarom een werkplekonderzoek laten uitvoeren?

De meeste medewerkers brengen een derde van de dag door op het werk. Daarom is het belangrijk dat de inrichting van de werkplek voldoet aan de daarvoor gestelde veiligheids- en gezondheidseisen. Zo zorg je ervoor dat jouw medewerkers hun werk goed en gezond kunnen doen. Een gezonde werkplek vermindert de verzuimkans en bevordert de productiviteit. En dat is prettig voor zowel de organisatie als voor de medewerkers.

Met een werkplekonderzoek zorg je er niet alleen voor dat jouw medewerkers hun werk goed en gezond kunnen uitvoeren. Het geeft jou als werkgever ook inzicht in ergonomische knelpunten die er zijn op jullie werkvloer. Zo kun je daarop inspelen voordat het ernstige klachten veroorzaakt. Met een werkplekonderzoek kun je klachten voorkomen, bestaande klachten verminderen of zelfs helemaal verhelpen. Zo zorg je ervoor dat jouw medewerkers nu en in de toekomst gezond en veilig aan de slag kunnen.

Hoe gaat een werkplekonderzoek in zijn werk?

Met een werkplekonderzoek helpt Vitacon Luteijn jouw medewerkers bij het voorkomen of verminderen van lichamelijke klachten die mogelijk zijn veroorzaakt door het werk. Onze specialist beoordeelt alle mogelijke risicofactoren aan de hand van een checklist en een persoonlijke analyse.

Vervolgens geven we praktische oplossingen en individuele adviezen aan jouw medewerkers. Iedereen beweegt en ontspant tenslotte op zijn eigen manier. Naast deze persoonlijke aandacht en aanpassingen letten we ook op de wettelijke kaders en Arborichtlijnen.

Voor gezond en veilig werken gelden de volgende criteria:

 • Voldoende (dag)licht
 • Een juiste temperatuur
 • Voldoende ventilatie
 • Voldoende beschikbare vierkante meters per persoon
 • Het juiste meubilair
 • Goed werkende apparatuur

Jouw medewerker krijgt aanbevelingen op het gebied van:

 • Ergonomie
 • Werkorganisatie
 • Gebruik van hulpmiddelen
 • Werkhouding

De uitkomsten van het werkplekonderzoek leggen we vast in een verslag. Hierin komen praktische adviezen naar voren om eventuele knelpunten weg te nemen.

Een werkplekonderzoek laat zien of jouw medewerkers hun werk in goede gezondheid kunnen uitvoeren. Het voornaamste doel is inzicht geven in wat een gezonde werkplek inhoudt en hoe je deze inricht. Dat doen we door de risico’s in kaart te brengen en advies geven hoe deze risico’s aan te pakken.

Soms is het zo dat er risico’s blijven bestaan. Bijvoorbeeld als het werk gevaarlijk is, lichamelijk zwaar is, of op een andere manier belastend is. Het is dan belangrijk dat iedereen van deze risico’s op de hoogte is. Samen kunnen jullie regels en richtlijnen vastleggen hoe jullie deze risico’s zo ver mogelijk beperken. Het inventariseren van risico’s en het opstellen van richtlijnen en manieren om de risico’s te elimineren komt aan bod in een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het daarop volgende Plan van Aanpak.

Waarom kiezen voor een werkplekonderzoek van Vitacon Luteijn?

 • Diepgang, kwaliteit en een persoonlijke benadering staan centraal in onze aanpak
 • We zijn een gecertificeerde arbodienst én HR-specialist
 • Wij zijn op de hoogte van branche specifieke regels en eisen
 • Altijd persoonlijk contact met een van onze deskundigen
 • Vitacon Luteijn is totaalaanbieder op het gebied van HR en onderdeel van Stolwijk Kennisnetwerk

Laat een werkplekonderzoek uitvoeren door een specialist van Vitacon Luteijn

Wil jij weten of de werkplekken van jouw medewerkers goed zijn ingericht en veilig zijn? Onze specialisten staan voor je klaar. Bel of mail ons vandaag nog.