Skip to main content

De talentscan competentietest

Met behulp van de Me4all talentscan krijg je gerapporteerd wat de competenties en achterliggende talenten en kwaliteiten zijn van een medewerker of kandidaat. Naar dit inzicht kun je handelen. Je kunt kijken of de medewerker wel de juiste competenties heeft voor een functie of vacature. Maar ook acties ondernemen om talenten te benutten en het beste in je medewerkers naar boven te halen.

Meer weten? Bel of mail ons.

Waarom een talentscan competentietest?

De Me4all talentscan is een analyse die de relatie legt tussen onbewuste drijfveren, de natuurlijke talenten en de competenties die daarbij aansluiten. Voor de uitoefening van een beroep of functie, zijn bepaalde competenties nodig. De talentscan maakt duidelijk welke competenties je medewerker heeft (en welke minder), door deze en ook achterliggende talenten en drijfveren in kaart te brengen. Waar anderen vaak de talenten of ontwikkelde kwaliteiten van je medewerker herkennen, is dat voor hem of haar zelf niet altijd vanzelfsprekend.

De talentscan laat je medewerker zien wat zijn natuurlijke kwaliteiten zijn en hoe deze aansluiten bij zijn talenten. De talentrapportage, die als uitkomst van de talentscan volgt, geeft inzicht en handvatten om de talenten bewust te ontwikkelen.

Daarnaast is de talentscan ook waardevol bij selectieprocedures. De gemeten talenten en competenties kunnen we spiegelen aan competenties die nodig zijn voor een functie of vacature. De resultaten van de talentscan – en eventuele aanvullende competentietests – geven aan in hoeverre je kandidaat of medewerker over de juiste competenties beschikt. En of de aanleg er is om benodigde vaardigheden te ontwikkelen.

De talentscan gaat uit van drijfveren die energie geven om talenten te ontwikkelen

De Me4all talentscan brengt talenten en onbewuste drijfveren in beeld die ten grondslag liggen aan iemands competenties. Competenties zijn kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten of talenten. Wil je aanspraak maken op deze talenten en competenties, dan zijn drijfveren nodig. Het is die energie in de medewerker die ervoor zorgt dat de persoon gaat doen waarvoor hij in de wieg gelegd is.

Werken we vanuit onze natuurlijke talenten, dan ervaren we dat werk als makkelijker en leuker. Daarmee doen we dus niet alleen onszelf een plezier, maar ook de mensen met wie samenwerken.

Als we aanspraak willen maken op onze talenten, willen zorgen voor groei en ontwikkeling, dan werkt het uitgaan van mogelijkheden, sterke eigenschappen en krachten het beste. Mensen functioneren namelijk het beste als ze doen waar ze goed in zijn en hun talenten kunnen benutten.

De inhoud van de Me4all talentscan

Vitacon Luteijn werkt met het Me4all talentscan, gebaseerd op de theorieën van Carl Gustav Jung over onbewuste drijfveren.

De basis Me4all talentscan laat zien:

 • Wat de natuurlijke talenten zijn
 • Welke aangeleerde kwaliteiten en bijbehorende valkuilen iemand heeft
 • Hoe de persoonlijke balans en vitaliteit zijn
 • Wat ontwikkelpunten zijn voor de toekomst

Naast deze basis zijn er twee uitbreidingen: de uitbreiding ‘Leiderschap’ en de uitbreiding ‘Organisatie cultuur’.

De talentscan uitbreiding Leiderschap

Deze uitbreiding van de talentscan geeft, op basis van het ‘situationeel leiderschap’ model van Hersey & Blanchard, aan welke voorkeursstijlen voor leidinggeven iemand heeft. Dit model onderscheidt vier stijlen: directieve stijl, overtuigende stijl, participerende stijl en delegerende stijl.

Naast de voorkeurstijl van leidinggeven geeft de uitbreiding van de talentscan ook aan wat de voorkeursstijl is als de kandidaat of medewerker onder druk komt te staan.

De talenscan uitbreiding Organisatie cultuur

Deze uitbreiding laat zien in welke organisatiecultuur de talenten van de medewerker het beste tot hun recht komen. Het model van Quinn & Cameron dient als uitgangspunt en bestaat uit vier verschillende culturen en acht rollen. Deze uitbreiding van de talentscan toont in welke organisatie en in welke rol de medewerker zich het meest prettig voelt.

In welke situaties is de talentscan competentietest waardevol?

 • Als onderdeel van een selectieprocedure
  Als je weet welke competenties er nodig zijn voor de vacature en je weet welke competenties je kandidaten hebben, dan vergemakkelijkt dit de selectieprocedure.
 • Voor coaching en ontwikkeling van medewerkers en teams
  De competentietest maakt niet alleen inzichtelijk waar competenties en onderliggende talenten liggen, maar ook wat de valkuilen zijn. Je kunt competenties benutten en ontwikkelpunten verbeteren. De competentietest geeft aan hoe iemand zich verder kan ontwikkelen.
 • Bij preventie of tijdens herstel van burn-out
  De talentscan competentietest legt ook drijfveren bloot. Door te weten waar talenten en drijfveren liggen, kan je hierop inspelen. Zo kan iemand opnieuw het plezier in zijn werk ontdekken, of de werkzaamheden iets aanpassen zodat het werk beter aansluit bij de persoonlijke drijfveren en talenten.
 • Bij loopbaanontwikkeling
  De talentscan geeft antwoord op de vraag: wat voor een rol past bij mij?

Hoe gaat de talentscan competentietest in zijn werk?

De talentscan competentietest is een hele korte test, waar je veel inzichten voor terugkrijgt. We nemen de talentscan online af. Je kandidaat of medewerker geeft voorkeuren aan voor bepaalde afbeeldingen en daarna of stellingen wel of niet op hem of haar van toepassing zijn. De test maakt duidelijk in hoeverre de persoon bepaalde competenties bezit en waar ontwikkelpunten liggen.

We bespreken de talentscan altijd mondeling met een van onze Me4all gecertificeerde consultants. Dit gesprek kan op iedere gewenste locatie of online plaatsvinden.

Over de kosten van de talentscan competentietest

De kosten van de talentscan zijn afhankelijk van de variant die je kiest: alleen de basis of aangevuld met de uitbreidingen ‘Leiderschap’ en/of ‘Organisatie cultuur’

Het is ook mogelijk om de talentscan op te laten volgen door een coachingstraject. De scan helpt bij uitstek om inzicht te krijgen waarom iemand tegen bepaalde dingen aanloopt of qua energie leegloopt op bepaalde situaties. Met behulp van de scan kan je medewerker er in een coachingstraject aan werken meer in balans te komen met de talenten. Hierdoor krijgt de medewerker meer energie, plezier en motivatie.

Wil je weten welke kosten er verbonden zijn aan de talentscan, de uitbreidingen en een eventueel volgend coachingstraject? Neem contact met ons op.

Daarom een competentietest met Me4all talentscan van Vitacon Luteijn

 • Vitacon Luteijn is het #1 assessmentbureau van Oost-Nederland met meer dan 40 jaar ervaring
 • Vitacon Luteijn is totaalaanbieder op het gebied van HR en onderdeel van het Stolwijk Kennisnetwerk
 • De talentscan wordt begeleid door een gecertificeerde Me4all consultant
 • Diepgang, kwaliteit en een persoonlijke benadering staan centraal in onze aanpak
 • Wij werken volgens de NIP-code
 • Voor iedere functie en branche het juiste assessment
 • Naast assessments kunnen wij ook uw kandidaat of medewerker verder begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling.

Ook de competenties van medewerkers helder krijgen?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!