Skip to main content

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Met de inzet van een bedrijfsmaatschappelijk werker voorkom je dat medewerkers met psychische klachten uitvallen. Landelijk gezien hikt zo’n 20% van de medewerkers tegen een burn-out aan. Voorkom die burn-out en schakel een bedrijfsmaatschappelijk werker in voordat het te laat is. Neem vandaag nog vrijblijvend contact op.

Voorkom langdurig ziekteverzuim door stressgerelateerde klachten

Een op de drie ziekgemelde Nederlandse medewerkers heeft zich ziekgemeld vanwege psychosociale klachten. Als werkgever wil je uitval van personeel graag voorkomen. Problemen in de privésituatie, hoge werkdruk of langdurige stress, kunnen resulteren in langdurig ziekteverzuim. Met het op tijd signaleren van deze klachten en met de juiste begeleiding, kun je uitval voorkomen of de verzuimduur verkorten.

Met de inzet van een bedrijfsmaatschappelijk werker bied je jouw medewerker de hulp om de spreekwoordelijke emmer niet te laten overlopen. De bedrijfsmaatschappelijk werker brengt samen met de medewerker de problemen in kaart en helpt jouw medewerker tot oplossing of hantering ervan te komen. De ondersteuning is kort waar het kan en langer waar het nodig is.

Wat doet een bedrijfsmaatschappelijk werker?

De bedrijfsmaatschappelijker werker helpt de medewerker met het omgaan van de situatie, waardoor de klachten verminderen.

Een bedrijfsmaatschappelijk werker wordt vaak ingezet als de medewerker spanning ervaart en daar hinder van ondervindt. Bijvoorbeeld door een verlies, verstoorde werkrelaties, ontevredenheid en werkstress. Deze spanningen zijn meestal zowel werk- als privégerelateerd. Bij de bedrijfsmaatschappelijk medewerker staat de werkgerelateerde invalshoek voorop.

In gemiddeld zo’n vier tot zes sessies gaat de bedrijfsmaatschappelijk werker met de medewerker aan de slag om anders te leren omgaan met spanningen. Meestal is het lastig de oorzaak van de spanningen aan te pakken, maar kunnen spanningen wel verminderen door de opvattingen te veranderen.

De maatschappelijk werker:

 • Voorkomt uitval van medewerkers met spanningsklachten
 • Zorgt ervoor dat medewerkers snel weer beter in hun vel zitten, zodat zij hun werk weer beter kunnen doen
 • Leert jouw medewerkers vaardigheden aan die ze ook in de toekomst kunnen gebruiken om beter om te gaan met stressvolle situaties

Voorbeelden van veranderingen door de inzet van een bedrijfsmaatschappelijk werker:

 • De medewerker leert anders omgaan met planningen en doelstellingen
 • De medewerker kan beter omgaan met veranderingen
 • De samenwerking in het team verbetert
 • De medewerker kan beter omgaan met overlijden of verlies
 • De omgang met andere collega’s en klanten verbetert
 • De ervaring van werkdruk en stress verandert
 • De motivatie van de medewerker verbetert
 • De medewerker is assertiever

De bedrijfsmaatschappelijk werker inzetten als verlengstuk van leidinggevenden

Als werkgever of leidinggevende krijg je te maken met het menselijke aspect van je medewerkers. Als leidinggevende voel je je verantwoordelijk voor het welzijn van je team en wil je jouw mensen de aandacht geven die ze nodig hebben. Het vroegtijdig signaleren van stresssignalen en een proactieve houding in het aankaarten hiervan helpt al heel veel bij het voorkomen van (langdurig) ziekteverzuim door psychosociale klachten.

Maar als leidinggevende ben je niet altijd de juiste persoon om de medewerker verder te helpen. Naast leidinggevende ben je in veel gevallen ook de beoordelaar van het geleverde werk en het functioneren van de medewerker.

De bedrijfsmaatschappelijk werker biedt hierin uitkomst. Niet alleen is de bedrijfsmaatschappelijk werker een professional van buiten de organisatie die volledig op de hoogte is van praktische coaching methoden voor de aanpak van stress en overspanning. Daarnaast heeft hij heeft ook een geheimhoudingsplicht volgens de beroepscode van maatschappelijk werkers. Daardoor zullen jouw medewerkers veel vrijer kunnen praten over de oorzaken van hun spanningen.

Hoe verloopt het traject?

De medewerker komt bij de bedrijfsmaatschappelijk werker uit nadat jouw organisatie contact heeft gehad met de casemanager of als hij na een gesprek met de bedrijfsarts is doorverwezen.

Allereerst stellen we een plan op: wat is de doelstelling van de gesprekken en wat is ervoor nodig om die doelstelling te bereiken?

Vervolgens gaan we aan de slag. Na een aantal gesprekken is de verwachting dat de spanningen afgenomen zijn en de medewerker beter in zijn vel komt te zitten.

De bedrijfsmaatschappelijk werker rapporteert aan de bedrijfsarts en jouw organisatie. Uiteraard zonder er medische informatie in op te nemen. En pas na goedkeuring van de medewerker verzenden we de rapportage. De privacy van de medewerker blijft altijd gewaarborgd.

Waarom een bedrijfsmaatschappelijk werker van Vitacon Luteijn inzetten?

Bedrijfsmaatschappelijk werkers van Vitacon Luteijn zijn aangesloten bij de beroepscode voor maatschappelijk werkers en werken onder geheimhoudingsplicht.

Vitacon Luteijn heeft meerdere bedrijfsmaatschappelijk werkers ter beschikking. De medewerker wordt snel geholpen, er zijn geen wachtlijsten.

Als werkgever ben je verplicht je aan te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts. De arbodienst van Vitacon Luteijn is een gecertificeerde arbodienst. Wij hechten veel waarde aan ons management en kwaliteitssysteem in het kader van de certificering. We waarborgen altijd de kwaliteit van de dienstverlening en voldoen aan de AVG en privacy regelingen.

Ben je aangesloten bij de arbodienst van Vitacon Luteijn, dan krijg je een eigen contactpersoon. Daar kun je altijd bij terecht. Persoonlijk contact vinden wij heel belangrijk. Heb je een vraag, dan krijg je meestal binnen 1 werkdag antwoord. De lijnen bij ons zijn kort.

Vitacon Luteijn is sterk in de regio Achterhoek, Liemers, Arnhem, Zutphen en Nijmegen. Wij spreken de taal van de bedrijven in deze regio. Uiteraard zijn ook bedrijven van buiten deze regio welkom.

Vitacon Luteijn is dé arbodienstverlener van de regio. Het maakt niet uit of er 300 medewerkers in dienst zijn, of dat je net een eerste medewerker hebt aangenomen. Ook de branche maakt niet uit. Wij hebben kennis van alle branches en staan voor je klaar bij alle arbo-gerelateerde zaken.

Is de inzet van andere specialismen nodig? Grote kans dat we die ook in huis hebben. Onze specialisten zetten zich graag samen voor je in.

Voorkom uitval, schakel een bedrijfsmaatschappelijk werker in

Loop geen onnodig risico met de gezondheid en het welzijn van jouw medewerkers. Biedt hen begeleiding van een bedrijfsmaatschappelijk werker aan als zij dat nodig hebben. Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op,