Skip to main content

Externe vertrouwenspersoon

Misschien denk je dat het in jouw organisatie niet gebeurt. Iedereen kan goed met elkaar door een deur. Maar ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, stalken of ernstige misstanden kunnen in elke organisatie en op ieder niveau voorkomen. Geef jouw medewerkers de mogelijkheid hun verhaal bij iemand kwijt te kunnen, in het bijzonder iemand van buiten de eigen organisatie. De inzet van een externe vertrouwenspersoon is een waardevol middel in de strijd tegen ongewenste omgangsvormen en misstanden.

Wil een een externe vertrouwenspersoon aanstellen voor jouw organisatie? Wij helpen je de juiste match te vinden. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Externe vertrouwenspersonen

Er zijn twee soorten vertrouwenspersonen:

  1. Een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen
  2. Een vertrouwenspersoon integriteit

Bij de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen kan een medewerker terecht voor zaken in de omgang, communicatie of wijze van leidinggeven die over zijn of haar persoonlijke grenzen gaan. Wat te ver gaat kan alleen diegene zelf bepalen. Als iemand zich onveilig voelt op de werkplek, dan is er sprake van ongewenste omgangsvormen. Bij ongewenste omgangsvormen kun je bijvoorbeeld denken aan pestgedrag, discriminatie, intimidatie, agressie of zelfs geweld.

Bij een vertrouwenspersoon integriteit kunnen medewerkers terecht voor het veilig melden van vermoedens van misstanden. Misstanden zijn zaken die schade doen aan de organisatie, zoals bijvoorbeeld diefstal, machtsmisbruik, het schenden van regels of niet integer gedrag.

Bij veel organisaties is de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon integriteit een gecombineerde functie.

Waarom een externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen inschakelen?

De gevolgen van ongewenste omgangsvormen kunnen heel groot zijn, zowel voor jouw medewerkers als voor de organisatie. Medewerkers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen op het werk, kunnen zich onveilig voelen op hun werkplek en het kan ze raken in de persoonlijke levenssfeer. Met tot gevolg dat jouw medewerkers uiteindelijk minder goed functioneren op het werk, ongelukken veroorzaken of zelfs ziek worden. Ook medewerkers die getuige zijn van bijvoorbeeld pesten of discriminatie kunnen hier last van krijgen. Zelf ingrijpen of er iets van zeggen kan voor hen heel moeilijk zijn.

Voor jou als werkgever zijn de gevolgen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer zeer groot. Het is daarom belangrijk dat medewerkers ergens terecht kunnen. Een luisterend oor waarbij zij hun verhaal in vertrouwen kwijt kunnen. Iemand die ze in de juiste richting stuurt om de problemen op te lossen. Gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

Waarom een externe vertrouwenspersoon integriteit inschakelen?

Misstanden kunnen grote gevolgen hebben voor een organisatie. Door een vertrouwenspersoon integriteit beschikbaar te stellen geef je jouw medewerkers een veilige mogelijkheid om hun vermoedens van misstanden te melden. Zo kunnen dingen eerder aan het licht komen, hopelijk voordat de situatie ernstig wordt.

Gesprekken met de vertrouwenspersoon integriteit zijn vertrouwelijk, mits het gaat om ernstige strafbare feiten of ambtsmisdrijven waarbij de vertrouwenspersoon in gewetensnood zou komen als ze dit niet doorgeven. Maar de melder wordt altijd beschermd en kan ook vertrouwelijk een melding doen. Dan wordt de naam van de medewerker die de melding gedaan heeft niet genoemd.

Hoe kan een externe vertrouwenspersoon helpen?

De vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang van medewerkers die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen of misstanden. Een vertrouwenspersoon biedt steun, begeleidt medewerkers in het zoeken naar mogelijke oplossingen en geeft informatie en advies. De medewerker bepaalt uiteindelijk zelf welke stappen hij of zij neemt om de situatie te veranderen. De vertrouwenspersoon is geen mediator.

Een vertrouwenspersoon is er niet alleen voor als het niet goed gaat, maar heeft ook een preventieve functie. De vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld voorlichting geven over de aanpak van ongewenste omgangsvormen in jouw organisatie.

Ook leidinggevenden en management kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor advies over het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkplek. De vertrouwenspersoon kan jouw organisatie helpen bij het opstellen en implementeren van beleid ter preventie van ongewenste omgangsvormen of misstanden.

Wat zijn de wettelijke verplichtingen?

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn ongewenste omgangsvormen opgenomen onder de psychosociale arbeidsbelasting. Op grond van de wet ben je verplicht als werkgever beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken.

Eén van de maatregelen die je kunt nemen is het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon. Naast de verplichting vanuit de wet kan ook vanuit de cao voor jouw organisatie de verplichting gelden een vertrouwenspersoon aan te stellen of maatregelen te nemen om ongewenste omgangsvormen te voorkomen.

Een andere maatregel die je kunt treffen is het aanstellen van een externe klachtencommissie ongewenste omgangsvormen en integriteit. Ook dit is onderdeel van je gehele integriteitsbeleid in jouw organisatie.

Vitacon Luteijn is een gecertificeerde arbodienst. Wij zijn volledig op de hoogte van de geldende wetgeving en bepalingen en zorgen ervoor dat je voldoet aan de wettelijke verplichtingen die gelden voor jouw organisatie en jouw branche.

Waarom kiezen voor een specialist van Vitacon Luteijn?

  • Diepgang, kwaliteit en een persoonlijke benadering staan centraal in onze aanpak
  • We zijn een gecertificeerde arbodienst én HR-specialist
  • Wij zijn op de hoogte van branche specifieke regels en eisen
  • Altijd persoonlijk contact met een van onze deskundigen
  • Vitacon Luteijn is totaalaanbieder op het gebied van HR en onderdeel van Stolwijk Kennisnetwerk

Heb jij al een externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en/of integriteit aangesteld?

Laten we samen kijken wat het beste matcht met en werkt voor jouw organisatie en medewerkers. Neem vandaag nog contact met ons op.