Skip to main content

Re-integratie met een tweede spoor traject

Heb je te maken met een langdurig zieke medewerker, dan is dat ontzettend vervelend. Niet alleen voor de medewerker maar ook voor de werkgever. Is het voor jouw medewerker niet mogelijk terug te keren naar het eigen werk of ander werk binnen de eigen organisatie? Dan is een tweede spoor traject wettelijk verplicht.

Met een tweede spoor traject onderzoek je de mogelijkheden met de medewerker om buiten jouw organisatie weer aan het werk te gaan. Met Vitacon Luteijn zorg je ervoor dat het tweede spoor traject van jouw medeweker goed en zorgvuldig verloopt, volgens de gestelde eisen van het UWV, zonder dat jij als werkgever er nog meer zorgen bij krijgt.

Wil jij een tweede spoor traject laten begeleiden door een re-integratie adviseur van Vitacon Luteijn? Bel of mail ons.

Wat is een tweede spoor traject

Je hebt samen met de langdurig zieke medewerker onderzocht of er mogelijkheden zijn om terug te keren naar het eigen werk, of naar een andere functie binnen jouw organisatie. Daar is geen passend alternatief uitgekomen.  

Een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige stelt vast of de medewerker terug kan keren naar eigen werk of niet. Besluiten zij dat dit (waarschijnlijk) niet mogelijk is? Dan ben je als werkgever verplicht om jouw medewerker te begeleiden naar ander passend en duurzaam werk buiten de organisatie. Dit noemen we een tweede spoort traject.  

Een re-integratiecoach van Vitacon Luteijn begeleidt en ondersteunt de zoektocht naar ander passend en duurzaam werk. Deze coach regelt alles rondom het tweede spoort traject van jouw medewerker.  

De eisen van het UWV aan een tweede spoor traject

Met een re-integratiecoach van Vitacon Luteijn weet je zeker dat het dossier van jouw medeweker in goede handen is. Wij begeleiden jouw medewerker op de juiste manier en we zorgen ervoor dat het dossier aan de eisen van het UWV voldoet. Op basis van de Wet verbetering poortwachter heb je gedurende 104 weken de plicht de medewerker te ondersteunen met behulp van verzuimbegeleiding en te begeleiden bij re-integreren.

Stappen in een tweede spoor traject

In het tweede spoor traject gaan we met de medewerker op zoek naar passend en duurzaam werk buiten jouw organisatie. Dit traject bestaat uit vier fases.  

Tijdens de intake bepalen we wat de behoefte van begeleiding is. Dit doen we door middel van een kennismaking met de werkgever en werknemer in een intakegesprek. Na de intake en met toestemming van de werknemer doen we ook een dossierstudie. 

In de heroriëntatiefase gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag wat passend werk kan zijn in de nieuwe situatie van de medewerker. Voordat we daar aankomen besteden we eerst aandacht aan ‘rouwverwerking’. Jouw medewerker moet verplicht op zoek naar ander werk. Het is belangrijk om dit een plek te geven. 

Hierna komen de vervolgstappen aan bod. Hierin staan de vragen ‘wie ben ik?’, ‘wat wil ik?’ en ‘wat kan ik?’ centraal. Daarbij maken we gebruik van de nodige hulpmiddelen en tools. 

In de heroriëntatiefase hebben we een duidelijk beeld gecreëerd van de huidige omstandigheden van jouw werknemer en welke kansen passend en kansrijk zijn. De volgende stap is jouw medewerker klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Dit doen we bijvoorbeeld via sollicitatietraining, arbeidsmarktbenadering, het nut van netwerken te laten inzien en eventuele mogelijkheden voor bijscholing in kaart te brengen. Zo kan jouw medewerker vol vertrouwen en goede moed beginnen aan het proces van een passende functie vinden bij een nieuwe werkgever. 

In de ideale situatie herplaatsen we jouw medewerker in een passende en duurzame functie, voor het einde van de loondoorbetalingsverplichting. 

Wij bieden trajecten aan tot einde van de wachttijd. De wachttijd is de tijd totdat de werknemer een WIA-keuring krijgt. In totaal kan een werknemer 104 weken ziek zijn. Na deze wachttijd heeft de werkgever het recht het arbeidscontract te ontbinden, mits er voldaan is aan de wettelijke eisen van het UWV. In overleg met u wordt de duur van het traject bepaald, de minimale duur is 6 maanden. 

Intensieve begeleiding van onze re-integratiecoach

Een tweede spoor traject is een intensief traject waar veel bij komt kijken. Je moet aan de eisen van het UWV voldoen en een uitgebreid ziekteverzuimdossier bijhouden. Ook begeleid je een medewerker die niet meer kan blijven werken in zijn huidige functie en op zoek moet naar een andere baan ergens anders. Soms is dit een opluchting en in lijn met de wens van de medewerker, maar niet altijd. Dit is een belangrijk en vaak ook emotioneel proces waar een gevoel van onmacht bij kan spelen. Het is belangrijk om dat in goede banen te leiden. 

Om dit traject zorgvuldig te begeleiden onderhoudt onze re-integratiecoach goed contact met jouw medewerker. Als werkgever houden we je natuurlijk ook goed op de hoogte van de ontwikkelingen van het tweede spoor traject. Periodiek ontvang je van ons een evaluatieverslag. Deze verslagen komen ook terug in de eindrapportage. 

Wij zetten ons in voor een geslaagd tweede spoor traject voor jou en jouw medewerker

Of een traject geslaagd is verschilt per situatie. In onze ogen is een traject geslaagd wanneer een medewerker succesvol begeleid is naar passend en duurzaam werk conform de richtlijnen van het UWV.

Met een re-integratiecoach van Vitacon Luteijn krijg je:

  • Diepgang, kwaliteit en een persoonlijke benadering, want die staan centraal in onze aanpak
  • De zekerheid dat je voldoet aan de eisen van het UWV conform de Wet verbetering poortwachter
  • Intensieve begeleiding met een voorkeur voor face-to-face gesprekken
  • Een eigen contactpersoon
  • Vitacon Luteijn is totaalaanbieder op het gebied van HR en onderdeel van Stolwijk Kennisnetwerk

Een tweede spoor traject laten begeleiden door onze re-integratiecoach

Wil je een langdurig zieke medewerker laten re-integreren binnen een andere organisatie en wens je daar specialistische hulp bij? Wij helpen je graag. Bel of mail ons.