Skip to main content

Arbobeleid

Maak jij je wel eens zorgen over de gezondheid van jouw medewerkers? Wat als  meerdere medewerkers langdurig ziek worden? Wat als er een bedrijfsongeval gebeurt? En wat kan ik als werkgever doen om dit te voorkomen?

Met dit soort vragen ga je aan de slag bij het opstellen van een arbobeleid. Een arbobeleid bevat de totale visie en werkwijze van jouw organisatie op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid is een investering in de organisatie die zich terugverdient in minder verzuim, maar ook in een hogere mate van tevredenheid bij jouw medewerkers.

Heb je een arbobeleid nodig voor jouw organisatie; is de bestaande versie toe aan een update of wil je graag het arbobeleid getoetst hebben? Bel of mail ons, want bij Vitacon Luteijn zijn we specialist in het opstellen van arbobeleid.

Arbobeleid: hoe je zorgt voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers

Vanuit de Arbowet is iedere werkgever verplicht te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van medewerkers. Hoe een werkgever voldoet aan deze zorgtaak, moet staan in het arbobeleid van jouw organisatie. Het hebben van een arbobeleid is dan ook verplicht voor iedere werkgever. Het arbobeleid moet periodiek worden getoetst en waar nodig worden bijgesteld.

Naast praktische informatie over hoe jouw organisatie omgaat met arbeidsomstandigheden, zijn de belangrijkste pijlers gericht op veiligheid en gezondheid, maar ook op het algehele welzijn en de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van jouw medewerkers. Denk hierbij aan werkdruk, agressie, pesten en seksuele intimidatie

Een goed arbobeleid voorkomt en beperkt verzuim. Het opstellen van een goed arbobeleid is daarom een investering in jouw organisatie en medewerkers. Een investering die zich terugverdient doordat kosten voor verzuim dalen, maar ook doordat de tevredenheid onder medewerkers toeneemt.

De inhoud van het arbobeleid

Het arbobeleid is als het ware een paraplu van alle activiteiten, evaluaties en afspraken rondom arbeidsomstandigheden binnen jouw organisatie.

De inhoud van het arbobeleid is voor iedere organisatie anders. De arbeidsomstandigheden in een fabriek, op een bouwplaats of in een kantoor zijn niet met elkaar te vergelijken. Ieder arbobeleid belicht daarom andere aandachtspunten

Onderdelen voor goed arbobeleid

Zoals aangegeven is het arbobeleid de samenvatting van wat jouw organisatie doet op het gebied van arbeidsomstandigheden. Zo kan het arbobeleid onder andere de volgende onderdelen bevatten:
Zoals aangegeven is het arbobeleid de samenvatting van wat jouw organisatie doet op het gebied van arbeidsomstandigheden. Zo kan het arbobeleid onder andere de volgende onderdelen bevatten:

 • Wie waarvoor verantwoordelijk is op het gebied van arbo binnen de organisatie
 • Welke deskundige ondersteuning op het gebied van arbo wordt ingezet
 • Wat afspraken en contracten zijn met externe ondersteuners
 • Het verzuimprotocol
 • De RI&E
 • Een vitaliteitsbeleid
 • Het gezondheidsmanagement van de organisatie
 • Het ziekteverzuimbeleid
 • Het re-integratiebeleid
 • Het PSA-beleid
 • Bedrijfshulpverlening
 • Veiligheidsvoorschriften en maatregelen die gelden binnen de organisatie
 • Informatie over certificeringen op het gebied van veiligheid
 • Informatie over scholing en voorlichting binnen de organisatie op het gebied van veiligheid
 • Welk protocol geldt bij bedrijfsovervallen
 • Wat de afspraken zijn rondom het herzien van het arbobeleid

Een arbobeleid laten opstellen, updaten of aanpassen

Waar begin je met het opstellen of aanpassen van het arbobeleid? Welke onderdelen hebben een update nodig? Waar liggen waardevolle toevoegingen voor mijn organisatie? Hoe kan ik het arbobeleid verder aanscherpen?

Omdat het arbobeleid veelomvattend is, is het raadzaam de expertise in te schakelen van arbo-specialisten. Specialisten met kennis van arbeidsomstandigheden in jouw branche. Zij kunnen helpen bij het opstellen of verbeteren van het arbobeleid, maar ook het hele proces voor je uit handen nemen. Door hun uitgebreide kennis en ervaring, zullen zij zeker waardevolle optimalisaties zien voor het arbobeleid van jouw organisatie, of zeer efficiënt een (nieuw) arbobeleid kunnen opstellen.

Daarom vertrouw je het arbobeleid toe aan Vitacon Luteijn

Bij Vitacon Luteijn zijn meerdere arbo-specialisten in dienst. Zij hebben ruime kennis en ervaring van het arbobeleid in verschillende branches.

Wil je alleen het arbobeleid laten toetsen of wil je het opstellen van het arbobeleid volledig uitbesteden? Jij bepaalt welke rol is weggelegd voor Vitacon Luteijn.

Vitacon Luteijn is sterk in de regio Achterhoek, Liemers, Arnhem, Zutphen en Nijmegen. Wij spreken de taal van de bedrijven in deze regio. Uiteraard zijn ook bedrijven van buiten deze regio welkom.

Is de inzet van andere specialismen nodig? Grote kans dat we die ook in huis hebben. Onze specialisten zetten zich graag samen voor je in. Denk hierbij aan coaching en begeleiding, HR-ondersteuning en assessments.

Als werkgever ben je verplicht je aan te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts. De arbodienst van Vitacon Luteijn is een gecertificeerde arbodienst. Wij hechten veel waarde aan ons management en kwaliteitssysteem in het kader van de certificering. We waarborgen altijd de kwaliteit van de dienstverlening en voldoen aan de AVG en privacy regelingen.

Laat het arbobeleid opstellen of verbeteren door Vitacon Luteijn

Verzuim voorkomen en beperken? Zorg voor duidelijkheid en actualiteit over de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Bel of mail ons en we creëren samen sterk arbobeleid.