Skip to main content

Outplacementbureau

Medewerkers die goed op hun plek zitten, zijn van grote waarde voor een organisatie. Zij kunnen hun kwaliteiten daar inzetten waar ze goed tot hun recht komen. Maar soms verandert een situatie, de functie of een organisatie dusdanig dat er geen goede match meer is. Een outplacementtraject kan in dit geval een oplossing bieden.

Een outplacementtraject start je niet zomaar. Het kan heel ingrijpend zijn voor de medewerker en moet dus zorgvuldig gebeuren. Wil je zeker weten dat het outplacementtraject van jouw medewerkers goed verloopt? Neem dan een outplacementbureau in de arm.

Wil jij het outplacement van jouw medewerker(s) goed geregeld hebben? Of heb je een vraag over de mogelijkheden van een outplacementtraject? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

Wat doet een outplacementbureau

Een outplacementbureau biedt outplacementtrajecten aan. Outplacementtrajecten begeleiden medewerkers naar nieuw en passend werk elders. Soms komt een medewerker niet meer goed tot zijn of haar recht in hun huidige functie. Het doel van een outplacementtraject is deze medewerkers te begeleiden naar werk ergens anders wat wel goed bij hen past.

In de dynamische wereld van vandaag zijn zowel de eisen van de functie als de toegevoegde waarde van mensen onderhevig aan veranderingen. Als dit betekent dat de wensen of kwaliteiten van medewerkers niet meer passen binnen de wensen of eisen van de organisatie, dan kan outplacement een oplossing bieden. Een outplacementbureau voert dit traject professioneel en zorgvuldig uit, met oog voor zowel de medewerker als de organisatie.

Wanneer kan een outplacementtraject uitkomst bieden

Er zijn verschillende scenario’s denkbaar waarin een outplacementtraject door een outplacementbureau uitgevoerd kan worden. Als een medewerker niet meer goed tot zijn recht komt in een bepaalde functie, kan het voor alle betrokken partijen prettig zijn als er gezocht wordt naar ander passend werk.

Een situatie zoals dit kan ontstaan omdat na verloop van de tijd de functie verandert. Ook kan het zo zijn dat de kwaliteiten van een medewerker zich in een andere richting ontwikkelen, waardoor er geen goede match meer is tussen organisatie en medewerker.

Een andere situatie waarin een outplacementbureau kan helpen is als een organisatie moet reorganiseren. Uit een reorganisatieproces kan blijken dat een aantal medewerkers boventallig zijn. Een outplacementbureau zoals Vitacon Luteijn kan je helpen deze medewerkers te begeleiden naar nieuw en passend werk elders.

Hoe werkt outplacement bureau Vitacon Luteijn

Outplacementbureau Vitacon Luteijn heeft oog voor zowel de organisatie als de medewerker. Het zorgvuldig en effectief begeleiden van een medewerker in een outplacementtraject is van belang voor iedereen die betrokken is. We zetten ons in om alle partijen tevreden te stellen met de uitkomst van een outplacementtraject.

Het voornaamste doel van outplacementbegeleiding is een medewerker in een zo kort mogelijke tijd naar nieuw werk begeleiden. In het outplacementtraject besteden we daarom aandacht aan:

 • De verwerking van het vertrek bij de huidige werkgever
 • Het opstellen van een concreet zoekprofiel
 • Het op een wervende manier actualiseren van het CV
 • Sollicitatiebrieven schrijven en voorbereiden van sollicitatiegesprekken
 • Het benutten van sociale media bij het vinden van werk en voeren van netwerkgesprekken

Ook als iemand nog niet precies weet welke richting hij of zij op wil, kunnen we helpen. In dit geval beginnen we het traject met een loopbaanonderzoek. Hierin kijken we naar:

 • kwaliteiten en talenten
 • aandachtspunten
 • interesses
 • ambities

Aan de hand van deze informatie onderzoeken we in wat voor functie en in welke branche de medewerker het meest op zijn of haar plaats is. Met het onderzoek komt de kandidaat tot een concreet zoekprofiel voor een nieuwe functie of organisatie.

Outplacement wordt individueel aangeboden aan mensen die om welke reden dan ook de organisatie gaan verlaten. Zijn er meerdere mensen die jouw organisatie gaan verlaten? Naast individueel outplacement kan ook groepsoutplacement worden aangeboden. Dit kan kostenbesparend zijn en kan binnen de groep onderling steun geven in het traject.

De zorgvuldige aanpak van een professioneel outplacement bureau werpt zijn vruchten af

Medewerkers begeleiden naar een functie elders kan erg gevoelig liggen. Daarom is het van belang dat het outplacementbureau zorgvuldig te werk gaat. Als een outplacementtraject zorgvuldig wordt uitgevoerd zitten hier veel voordelen aan:

 • Je laat zien dat er zorg is voor jouw medewerkers
 • Ook aan de medewerkers die blijven geef je een goede boodschap af
 • Je voorkomt een kostbare juridische strijd
 • De medewerkers die het outplacementtraject doorlopen, verwerven waardevolle inzichten over hun kwaliteiten, ambities en mogelijkheden

Waarom een outplacementtraject laten uitvoeren door outplacement bureau Vitacon Luteijn?

 • In 91% van de gevallen konden we kandidaten binnen 6 maanden begeleiden naar nieuw en passend werk
 • Onze specialisten zijn altijd up-to-date wat betreft actuele kennis en kunde
 • Wij hebben oog voor de organisatie en de medewerker
 • Vitacon Luteijn is totaalaanbieder op het gebied van HR en onderdeel van Stolwijk Kennisnetwerk
 • Diepgang, kwaliteit en een persoonlijke benadering staan centraal in onze aanpak
 • Sterk in Oost-Nederland met bezoeklocaties in Doetinchem, Zevenaar en WijchenWeten wat er nog meer mogelijk is?
Ontdek wat we nog meer voor jou kunnen betekenen met coaching, loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching.

Wil jij aan de slag met outplacementbureau Vitacon Luteijn?

Is outplacement aan de orde in jouw organisatie? Schakel de hulp in van outplacementbureau Vitacon Luteijn. Zo ben je verzekerd van een professioneel en zorgvuldig uitgevoerd outplacementtraject voor jouw medewerkers. Neem vrijblijvend contact met ons op.