Skip to main content

Arbeidsdeskundig onderzoek

Het is vervelend als één van jouw werknemers arbeidsongeschikt is, maar dat betekent niet direct dat dit het einde is van jullie samenwerking. Hoewel de medewerker zijn eigen functie niet meer kan uitvoeren, kan het wel zo zijn dat de medewerker in een andere functie binnen de organisatie prima functioneert. De Wet verbetering poortwachter verplicht jou als werkgever dit te (laten) onderzoeken.

Met een arbeidsdeskundig onderzoek bekijkt een arbeidsdeskundige, aan de hand van de opgestelde mogelijkheden van de bedrijfsarts, wat jouw medewerker nog wel kan. En dat is vaak meer dan je denkt!

Wil jij een arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren door een arbeidsdeskundige van Vitacon Luteijn? Onze specialisten staan voor je klaar. Bel of mail ons.

Waarom een arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren

De wet verplicht jou als werkgever te onderzoeken hoe jouw medewerker naar vermogen kan blijven werken. Een arbeidsdeskundige is de specialist om dit onderzoek te verrichten. De arbeidsdeskundige werkt samen met de bedrijfsarts, de casemanager, claimbehandelaars en re-integratiedeskundigen, zoals bijvoorbeeld een jobcoach.

De arbeidsdeskundige van Vitacon Luteijn kijkt naar de belastbaarheid van jouw medewerker en de belasting in de functie. Uitgangspunt is de door de bedrijfsarts opgestelde lijst met arbeidsmogelijkheden of beperkingen. De arbeidsdeskundige onderzoekt en geeft advies over:

  • De mogelijkheden van de werknemer in (aangepast) eigen werk (eerste spoor)
  • De mogelijkheden van de werknemer in een andere functie binnen jouw organisatie (eerste spoor)
  • De inzet van een re-integratietraject buiten de eigen organisatie (tweede spoor traject)
  • De mogelijke loonwaarde bij inzet van de medewerker in de eigen organisatie

Een arbeidsdeskundig onderzoek inzetten bij arbeidsongeschiktheid

Er zijn verschillende momenten waarop een arbeidsdeskundig onderzoek waardevol is. In de eerste plaats natuurlijk als een medewerker (langdurig) arbeidsongeschikt is. Je kunt een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren om inzicht te krijgen in wat de medewerker nog wél kan. Op basis van de uitkomst van het onderzoek kun je inzetten op re-integratie in het eerste spoor of het tweede spoor.

Ook als een re-integratietraject dreigt vast te lopen of stagneert, is de inzet van een arbeidsdeskundige waardevol. De arbeidsdeskundige kan een dossierschouw doen en beoordelen of er kansen onbenut zijn.

De arbeidsdeskundige is goed op de hoogte van de Wet verbetering poortwachter en de mogelijkheden die hierbinnen bestaan. Met die kennis en expertise kan de arbeidsdeskundige het dossier en re-integratietraject weer op gang brengen als daar mogelijkheden toe zijn. Natuurlijk valt dit samen met de belastbaarheid en daarmee de arbeidsmogelijkheden van de medewerker.

Een derde moment waarop een arbeidsdeskundig onderzoek waardevol is, is als de beperkingen van de medewerker tijdens de re-integratie wijzigen. Met een kort heronderzoek vergelijken we de aanpassingen in de beperkingen (de belastbaarheid) opnieuw met de functiebelasting.

Het is voor de werkgever en medewerker dus belangrijk om scherp te zijn op veranderingen in de beperkingen, aangezien dit van invloed kan zijn op de mogelijkheden in het eigen of ander werk.

Een arbeidsdeskundig onderzoek preventief inzetten

Je hoeft niet te wachten op een langdurige arbeidsongeschiktheid voor het inschakelen van een arbeidsdeskundige. Ook als sprake is van mogelijke arbeidsongeschiktheid, of er een risico op langdurig verzuim is, kan de arbeidsdeskundige een advies uitbrengen.
De arbeidsdeskundige bekijkt de mogelijkheden in werk en beoordeelt of het verstandig is om het eigen werk aan te passen, om de risico’s op langdurig verzuim te beperken of zelfs te voorkomen.

Waarom kiezen voor een werkplekonderzoek van Vitacon Luteijn?

  • Diepgang, kwaliteit en een persoonlijke benadering staan centraal in onze aanpak
  • We zijn een gecertificeerde arbodienst én HR-specialist
  • Wij zijn op de hoogte van branche specifieke regels en eisen
  • Altijd persoonlijk contact met een van onze deskundigen
  • Vitacon Luteijn is totaalaanbieder op het gebied van HR en onderdeel van Stolwijk Kennisnetwerk

Wil jij een arbeidsdeskundig onderzoek van Vitacon Luteijn inzetten?

Reken op de specialistische kennis van onze arbeidsdeskundigen. Neem vrijblijvend contact op en we brengen samen de mogelijkheden in kaart.