Skip to main content

Het familiebedrijf en de fiscale aspecten van bedrijfsoverdracht

Waarom samenwerken met Stolwijk vanWijk bij bedrijfsoverdracht?

 • Uitstekende begeleiding
  Zodat je later met trots en blijdschap terugkijkt op een succesvol proces.
 • Fiscaal vriendelijk
  Wij helpen jou het ondernemingsvermogen over te dragen binnen de familie, met gebruik van aantrekkelijke fiscale regelingen.
 • Structurering en financiering
  Doe je voordeel met onze ruime ervaring met constructies als de achtergestelde lening (Vendor Loan), earn-out regelingen en de gefaseerde overname.

Ik wil mijn bedrijf zo fiscaal vriendelijk mogelijk overdragen binnen de familie

Jij hebt je jaren, of misschien wel tientallen jaren, ingezet voor de groei van jouw onderneming. Maar ook voor jou komt eens het moment om na te denken over opvolging. Wordt het een opvolger uit de familie? Heb je een zoon of dochter die in aanmerking komt voor overname van het familiebedrijf? Of denk je aan een ander familielid?

Of misschien kun je binnen je familie geen geschikte opvolger vinden en overweeg je andere mogelijkheden, zoals een bedrijfsoverdracht aan het zittende management. Hoe je er ook tegenaan kijkt, opvolging binnen een familiebedrijf is complex. Maar word je goed begeleid in het proces en let je op de juiste punten, dan kan de bedrijfsoverdracht ook tot veel trots en blijdschap leiden bij zowel jezelf als de opvolger.

 

Wij adviseren familiebedrijven:

 • Bij de interne overdracht, binnen de familie óf aan het zittende management (juridische structuur, waardebepaling, financieringsadvies en algehele procesbegeleiding)
 • Om het ondernemingsvermogen zo fiscaal vriendelijk mogelijk over te dragen binnen de familie (met fiscale regelingen zoals de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF))

Faciliteiten voor bedrijfsopvolging

Om de overdracht van jouw onderneming naar bijvoorbeeld jouw kinderen fiscaal vriendelijk te laten verlopen, en zo de continuïteit niet in gevaar te brengen, zijn er enkele bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. We hebben ze hieronder voor je op een rij gezet. In deze voorbeelden gaan we uit van een situatie waarin de overdrager in leven is. In geval van overlijden gelden andere eisen.

Als ondernemer kun je jouw onderneming zonder heffing van inkomstenbelasting overdragen aan een medeondernemer, mits deze minimaal drie jaar als medeondernemer of werknemer in het bedrijf heeft gewerkt. De overnemer gaat dan verder met jouw fiscale boekwaarden van de en neemt daarmee ook de fiscale verplichtingen (fiscale claim) over.

De overnemer kan de koopsom aan je uitbetalen. Je kunt er echter ook voor kiezen om de koopsom kwijt te schelden aan je opvolger. De fiscale oudedagsreserve (FOR) kan alleen naar de partner worden doorgeschoven.

Bij schenking van een onderneming kun je ook gebruik maken van een zeer gunstige faciliteit in de schenkbelasting. Afhankelijk van de waarde van jouw onderneming is de waarde bij schenking – bijvoorbeeld aan kinderen – voor 83 tot 100% vrijgesteld van schenkbelasting.

Als je aandelen schenkt die tot een aanmerkelijk belang (box 2) behoren, moet normaal gesproken 25% inkomstenbelasting worden betaald. Je bezit een aanmerkelijk belang als je ten minste 5% van de aandelen in een bv, nv of andere rechtspersoon bezit. Bij schenking van aandelen kun je de heffing van inkomstenbelasting echter vermijden als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De vennootschap drijft een onderneming
 • De aandelen vormen geen aanmerkelijk belang op grond van de meetrekregeling
 • De verkrijger is minstens drie jaar in dienst van de vennootschap waarvan hij de aandelen krijgt geschonken

Bij schenking van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren, geldt in principe ook de heffing van schenkbelasting. Echter, onder bepaalde voorwaarden kun je ook hier gebruik maken van een zeer gunstige faciliteit in de schenkbelasting. Afhankelijk van de waarde van de aandelen is de waarde bij schenking, bijvoorbeeld aan kinderen, voor 83 tot 100% vrijgesteld van schenkbelasting.

Complexe fiscale aspecten bedrijfsoverdracht

De genoemde regelingen lijken misschien eenvoudig, maar de uitvoering ervan is in de praktijk vaak complex. Dit komt mede doordat deze faciliteiten alleen gelden voor ondernemingsvermogen en niet voor beleggingsvermogen. Aangezien bedrijven/bv’s vaak zowel ondernemings- als beleggingsvermogen hebben, is het veelal noodzakelijk om de onderneming voorafgaand aan een bedrijfsoverdracht te herstructureren. Dit vergt enige tijd en vereist vooraf afstemming met de Belastingdienst. Ook vergt het kennis en kunde. Schakel ons dus in. En wist je dat je met ons ook de rest van Stolwijk Kennisnetwerk tot je beschikking krijgt? Dus ook de accountancy specialisten en fiscalisten van bijvoorbeeld Stolwijk Kelderman? Samen hebben we alles in huis om jou van A tot Z te kunnen begeleiden.

 

Goed geregelde bedrijfsopvolging met oog voor fiscale regelingen

Voor een overdracht van generatie op generatie, neem contact met ons op.