Skip to main content

Op een goed onderbouwde bedrijfswaardering

Waarom samenwerken met Stolwijk vanWijk bij bedrijfswaardering?

 • Indicatieve waardering
  Met als doel: beoordelen of een potentiële acquisitiekandidaat past in jouw (groei)strategie en of een acquisitie haalbaar is vanuit financieringsperspectief
 • Uitgebreidere waardering
  De basis voor een reële bieding, uiteraard inclusief informatiememorandum van de verkopende partij.
 • Waarderingsrapport
  Met inzichten uit het waarderingsrapport kom je beter beslagen ten ijs in bijvoorbeeld discussies met potentiële koper(s) over de hoogte van biedingen/waarderingen.

Wanneer is een waardebepaling nodig?

Zit je in een traject voor een bedrijfsoverdracht, dan is een onafhankelijke waardering van het bedrijf onmisbaar. Daarbij kijken we eerst naar de aard van de overdracht. Bij een overdracht van (de aandelen van) een onderneming onderscheiden we:

 • Strategische overname
 • Management buy out (MBO)
 • Uitkoop van een minderheidsaandeelhouder
 • Bedrijfsopvolging van een familiebedrijf
 • Boedelscheiding in geval van echtscheiding
 • Vererving (verkrijgen van aandelen door overlijden van aandeelhouder)

Daarna kijken we naar waardebepalingen bij het bepalen van economische schade (forensic valuation), fiscale kwesties, gerechtelijke procedures en invoer van aandelen- en optieregelingen.

Wij adviseren

Wij staan klaar om je te adviseren over de economische waarde van het object dat je wilt waarderen. Dit kan een onderneming zijn, maar bijvoorbeeld ook een (aandelen)belang in een vennootschap, een bedrijfsonderdeel of een licentie of patent.

Wij adviseren:

 • DGA’s over de economische waarde van een waarderingsobject (een onderneming, (aandelen)belang in een vennootschap, bedrijfsonderdeel van een onderneming of licentie/patent)

Onze dienstverlening bestaat uit:

 • Opstellen indicatieve waardering
 • Opstellen onafhankelijke (uitgebreide) waardering
 • Doorrekening van aangedragen (financiële) informatie (calculatorische opdracht)

Aankoopproces

Bij een aankoopproces is het gebruikelijk om in de groeifase een indicatieve waardering uit te voeren op basis van markt- of transactiemultiples. Het doel hiervan is te kunnen beoordelen of een potentiële acquisitiekandidaat past binnen jouw (groei)strategie en of een eventuele overname haalbaar is, onder meer vanuit financieringsoogpunt.

Als de potentiële acquisitiekandidaat vervolgens meer informatie heeft verstrekt, bijvoorbeeld in de vorm van een informatiememorandum, is het tijd om een uitgebreidere waardering te bepalen. Deze waardering vormt dan de basis voor een indicatieve bieding.

 

Verkoopproces

Als jouw bedrijf verkoopklaar is, ben je ongetwijfeld benieuwd naar de mogelijke verkoopopbrengst. Wij kunnen jou een range geven waarbinnen de opbrengst zich naar onze verwachting zal bevinden. We bepalen die range (en de indicatieve waardering) op basis van zogenoemde (transactie) multiples.

Wil je meer zekerheid, laat ons dan een (uitgebreid) waarderingsrapport voor je opstellen. In zo een rapport werken we de bedrijfswaarde uit met meerdere methodieken. Liggen de uitkomsten van de verschillende methodieken op één lijn, dan is het zeer waarschijnlijk dat je rond datzelfde resultaat gaat uitkomen. Bovendien heb je hiermee goede argumenten in handen, mocht je met potentiële kopers een discussie krijgen over de hoogte van een bieding of waardering.

Weten wat de waarde van jouw bedrijf is?

Voor een goed onderbouwde waardering, neem contact met ons op.