Skip to main content

Welke stappen doorloop je in het aankoopproces

Welke toegevoegde waarde biedt Stolwijk van Wijk bij aankoop van jouw bedrijf?

 • De perfecte acquisitiekandidaat
  Als verbindende schakel tussen kopende en verkopende ondernemers zorgen wij ervoor dat de acquisitie kandidaat past bij de ambitie én expertise van jou en jouw onderneming.
 • Strategiebewaking
  Weet wat je wilt en toets de kenmerken van een voorgenomen aankoop regelmatig aan jouw strategie en het profiel van jouw onderneming.
 • Professionele begeleiding
  Door onze jarenlange ervaring en het begeleiden van tal van transacties kun je bij ons rekenen op de beste kwaliteit.

Welke stappen kunnen leiden tot een succesvolle bedrijfsaankoop?

Jij gaat voor een soepel verlopend proces en het aankopen van een bedrijf of bedrijfsonderdeel dat perfect past bij jouw groeistrategie. Tegen een reële prijs. Wij zetten hiertoe graag de volgende stappen voor en met jou.

Stappenplan

Laten we meteen beginnen met de belangrijkste stap: het formuleren van jouw groeistrategie. Een succesvolle overname begint namelijk met een duidelijk doel voor ogen. Jouw strategie moet scherp en helder geformuleerd zijn. Hierbij helpt onze begeleiding om ervoor te zorgen dat de overname daadwerkelijk waarde genereert. We zijn jouw nuchtere en kritische adviseur in het domein van ondernemende optimisten, en samen zorgen we ervoor dat je de juiste strategie formuleert én je eraan houdt. We beoordelen of de geïdentificeerde kostenbesparingen, synergiën en schaalvoordelen realistisch en haalbaar zijn.

Nu is het tijd om de geschikte acquisitiekandidaat te vinden die jouw groeistrategie kan realiseren. Denk hierbij aan verschillende financiële, operationele en strategische aspecten. Welke partij kan schaalvoordelen opleveren? Past hun bedrijfscultuur bij die van jou? En biedt de overname voldoende perspectief om klanten en waardevolle medewerkers te behouden?

Wellicht heb je zelf al interessante kandidaten in gedachten of ben je al benaderd door potentiële overnamekandidaten. Maar met onze jarenlange ervaring en ons uitgebreide netwerk kunnen we je ook nieuwe acquisitiekandidaten aanreiken die nog niet op jouw radar zijn verschenen.

Zodra je een geheimhoudingsverklaring hebt ondertekend, ontvang je het informatiememorandum. Dit memorandum is een waardevolle verkoopbrochure die je diepgaand inzicht biedt in de situatie binnen het bedrijf dat je wilt overnemen. Het geeft je als potentiële koper de mogelijkheid om te beoordelen of een overname strategisch gezien passend is en welke prijs erbij hoort.

Het informatiememorandum bevat nagenoeg alle essentiële informatie over het bedrijf, zoals de geschiedenis, activiteiten, marktpositie en meer:

 • Klantprofielen en omzetsegmentatie
 • Financiële kengetallen en samenvatting van jaarrekeningen
 • Prognoses voor de toekomst
 • Juridische structuur en eigendomsverhoudingen
 • Organisatiestructuur en personeelsbestand
 • Overige zaken, zoals huisvesting en bedrijfsmiddelen
 • Intellectueel eigendom, rechtszaken of prijzen/awards/keurmerken
 • Reden voor bedrijfsverkoop en voorwaarden (wat wordt wanneer verkocht en eventuele betrokkenheid van de verkoper na de overdracht)

Wil je na ontvangst en bestudering van het informatiememorandum de overname doorzetten en een beter beeld wilt krijgen van de waarde van het bedrijf, dan is het tijd om een indicatief, niet-bindend bod op te stellen.

Laat vervolgens een bedrijfswaardering uitvoeren. Op basis daarvan kunnen we samen een strategie bepalen voor de koopprijs. In jouw biedingsbrieven geef je als kandidaat-koper duidelijk aan of je bod wel of niet bindend is. En je moet zeer specifiek nagaan welke goedkeuringen en andere voorwaarden nog moeten worden verkregen en vervuld.

Nadat je een indicatief, niet-bindend bod hebt gedaan, is het aan de verkoper om te beoordelen of jouw bod voldoende perspectief biedt voor een succesvolle transactie. Het indicatieve bod dient als uitgangspunt voor verdere onderhandelingen.

Tijdens deze onderhandelingen komen verschillende (ver)koopcondities aan bod. Hierbij gaat het niet alleen om de koopprijs, maar ook om andere belangrijke aspecten, zoals:

 • Systematiek voor het vaststellen van de koopprijs
 • Betalingsvoorwaarden en -condities
 • Planning
 • Garanties en zekerheden

De onderhandelingen gaan door totdat jullie overeenstemming hebben bereikt over de hoofdlijnen. De resultaten van de onderhandelingen worden vervolgens schriftelijk vastgelegd in een intentieovereenkomst, ook wel bekend als een Letter of Intent (LOI).

In de LOI worden de belangrijkste details van de beoogde transactie vastgelegd. Enkele van deze aspecten zijn:

 • Koopsom en financiering
 • Overnamebalans (wat er precies wordt overgedragen en hoe dit wordt gewaardeerd)
 • Afspraken over hoe en wanneer de partijen tot een definitieve koopovereenkomst willen komen
 • Ontbindende voorwaarden en financieringsvoorbehoud
 • Inhoud en planning van het vervolgproces (zoals due diligence onderzoek)

Als aspirant-koper heb je een onderzoeksplicht. Het is daarom verstandig om een grondig onderzoek uit te voeren, ook wel bekend als een due diligence onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de financiële, juridische en fiscale positie van het bedrijf, evenals de bijbehorende risico’s. De bevindingen van dit onderzoek leggen we voor je vast in een rapportage en dit kan leiden tot (her)onderhandelingen over de koopsom. Of we kunnen samen tot de conclusie komen dat er garanties en vrijwaringen moeten worden opgenomen in de koopovereenkomst.

Na het due diligence-onderzoek ga je opnieuw in gesprek met de verkoper. De definitieve afspraken leggen jullie vast in verschillende overeenkomsten, ook wel transactiedocumenten genoemd. Deze documenten omvatten onder andere:

 • Koopovereenkomst voor de aandelen of activa (inclusief goodwill)
 • Leningsovereenkomst voor eventuele uitgestelde betalingen (vendor loan)
 • Managementovereenkomst met verkoper voor overdracht van het bedrijf

Nadat de verkoper en jij als koper een overeenstemming hebben bereikt over de koopovereenkomst, is het tijd voor de juridische afronding. Dit omvat:

 • Ondertekenen van transactiedocumenten (waaronder de koopovereenkomst)
 • Levering van activa of aandelen via een notariële akte
 • Betaling van de koopsom

Na de levering en betaling is de bedrijfsovername officieel een feit. Echter, als koper en verkoper hebben jullie nog steeds verplichtingen en rechten jegens elkaar, zoals vastgelegd in de transactiedocumenten.

Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de verkoper zich moet inzetten om zijn kennis en netwerk over te dragen aan jou. Jij moet mogelijk een lening aan de verkoper aflossen.

Houdt de verkopende partij zich niet aan de overeengekomen garanties en/of vrijwaringen en leidt dit voor jou tot schade? Dan heb je als koper recht op vergoeding. De verkoper mag bijvoorbeeld geen concurrerende activiteiten ondernemen.

 

In de praktijk zijn een koper en verkoper nog enkele jaren gebonden aan de gemaakte afspraken. Jullie moeten je beide blijven inzetten om de afspraken na te komen. Afhankelijk van wat er is overeengekomen, zal er echter een moment komen waarop alle verplichtingen en rechten volledig vervallen. Pas op dat moment kan de bedrijfsoverdracht als volledig afgerond worden beschouwd.

Weten wat jou te wachten staat tijdens het aankoopproces?

We lichten het graag persoonlijk toe, neem daarom contact met ons op.