Skip to main content

In 9 stappen naar een succesvolle bedrijfsoverdracht

Welke toegevoegde waarde biedt Stolwijk vanWijk bij verkoop van jouw bedrijf?

 • Exit readiness assessment
  Hoe verkoopbaar is jouw onderneming? We beoordelen het grondig en professioneel.
 • Stappenplan
  Stap voor stap jouw onderneming verkoopklaar maken.
 • Ondersteuning
  Monitoring en assistentie bij de uitvoering van het verbetertraject.

Welke stappen leiden naar een succesvolle bedrijfsverkoop?

Jij gaat voor een maximale waarde en snelle, succesvolle verkoop van jouw onderneming, toch? In dit proces zetten we graag de volgende stappen voor en met jou.

Stappenplan

Heb je jouw zaken ter voorbereiding op de verkoop van jouw bedrijf helemaal op orde? Een overnameproces kan erg lang duren. Om het toch gestroomlijnd te houden en zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, nemen wij alles met je door en wijzen op aandachtspunten. Zorgvuldigheid is daarbij een groot goed. Er staan immers grote belangen op het spel.

We stellen het informatiememorandum opgesteld voor een mogelijke koper. Zo krijgt hij inzicht in de situatie binnen jouw bedrijf. Op basis van de helder weergegeven informatie kan de koper eenvoudiger en sneller bepalen of een overname past binnen zijn bedrijf en tegen welke prijs hij bereid is jouw bedrijf over te nemen.

Het informatiememorandum dat we voor je opleveren bevat uitvoerig informatie over jouw bedrijf, inclusief geschiedenis en achtergrond van het bedrijf, de bedrijfsactiviteiten en de markt(positie):

 • Klantprofielen en omzetsegmentatie
 • Financiële kengetallen en samenvatting van jaarrekeningen
 • Prognoses voor de toekomst van het bedrijf
 • Juridische structuur en eigendomsverhoudingen
 • Organisatiestructuur en personeelsbestand
 • Overige zaken, zoals huisvesting en bedrijfsmiddelen
 • Intellectueel eigendom, rechtszaken of prijzen/awards/keurmerken
 • Toelichting op reden voor bedrijfsverkoop en voorwaarden (zoals wat wanneer wordt verkocht en eventuele betrokkenheid van de verkoper na overdracht)

In deze fase staat het vinden van geschikte aspirant-kopers centraal. Met als beoogd resultaat: een bieding ontvangen op jouw onderneming. Hierbij moet je rekening houden met de verschillende soorten kopers. De vaststelling van het ‘juiste type koper’ is een belangrijk eerste vraagstuk. Want ieder type aspirant-koper heeft zo zijn positieve en negatieve eigenschappen. Bovendien vraagt ieder om een andere benadering. Wij onderscheiden de volgende type kopers:

 • Strategische kopers (investeerders zoals private equity fondsen)
 • Management-buy-in (MBI) kopers
 • Management-buy-out (MBO) kopers

Waarschijnlijk heb je zelf een goed beeld van interessante kandidaten of misschien ben je al benaderd. Vertrouw daarnaast ook graag het sterke netwerk van Stolwijk vanWijk. Door onze jarenlange ervaring, en de tientallen transacties die we hebben begeleid, beschikken wij over een uitgebreide kring van professionele contacten en relaties. Hieruit kunnen aspirant kopers naar voren komen die wellicht nog niet bij jou in beeld zijn.

Bij een bedrijfsoverdracht is het gebruikelijk om al in een vroeg stadium va het proces geheimhouding te regelen. Je wilt immers niet dat te vroeg bekend wordt dat je jouw onderneming wilt verkopen of dat jouw bedrijfsgegevens “op straat” komen te liggen. Dat zou immers (vermogens)schade kunnen opleveren.

Dus raden we je aan te werken met een officiële geheimhoudingsverklaring. Deze laat je de aspirant-koper ondertekenen voorafgaand aan de eerste informatie-uitwisseling over de bedrijfsovername. In de verklaring staat doorgaans een boetebeding omtrent de geheimhouding. Mocht de aspirant-koper zich niet aan de afgesproken geheimhouding houden en leidt dit voor jou tot (vermogens)schade, dan kun je de aspirant-koper aansprakelijk stellen.

Nadat je bedrijfs- en overdrachtsgegevens met een potentiële koper hebt uitgewisseld, heeft deze aspirant-koper de gelegenheid om een bieding te doen. Een eerste stap op weg naar een intentieovereenkomst is het beoordelen van biedingen. Deze hebben aanvankelijk een oriënterend en vrijblijvend karakter, maar zijn natuurlijk wel een goed startpunt voor verdere onderhandelingen.

 

Die daarop volgende onderhandelingen gaan over de (ver)koopcondities. En dan hebben we het niet alleen over de koopprijs. Maar vrijwel altijd gaat het hierbij onder meer ook over de:

 • Systematiek waarmee de (ver)koopprijs wordt vastgesteld
 • Betalingsvoorwaarden en condities
 • Planning
 • Garanties en zekerheden

 

De onderhandelingen gaan door totdat je samen een overeenstemming op hoofdlijnen hebt bereikt. De onderhandelingsresultaten leggen we schriftelijk vast in de intentieovereenkomst (Letter Of Intent, ook wel LOI).

In de LOI staan de belangrijkste contouren van de voorgenomen transactie, zoals:

 • Koopsom en financiering
 • Overnamebalans (wat ga je leveren en hoe moet dit worden gewaardeerd?)
 • Afspraken over hoe en wanneer de koper en jij tot een definitieve koopovereenkomst willen komen
 • Ontbindende voorwaarden (bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud
 • Inhoud en planning van het vervolg (bijvoorbeeld due diligence onderzoek)

De aspirant-koper heeft een onderzoeksplicht en doet daarom vrijwel altijd een boekenonderzoek. Dit heet ook wel een due diligence onderzoek en richt zich op de financiële, juridische en fiscale positie en risico’s. Het eindresultaat is een due diligence rapportage met bevindingen. Deze kunnen leiden tot (her)onderhandeling over de koopsom of garanties en vrijwaringen, die je moet opnemen in de koopovereenkomst.

 

Na het due diligence onderzoek ga je je opnieuw in gesprek met de koper. De definitieve afspraken leg je daarna vast in verschillende overeenkomsten, ook wel transactiedocumenten genoemd. De transactiedocumenten omvatten onder meer:

 • Koopovereenkomst van aandelen of activa, inclusief de goodwill
 • Leningsovereenkomst voor schuldig blijven van de koopsom (vendor loan)
 • Managementovereenkomst met de verkoper voor overdracht van de onderneming

Heb je als verkoper en koper overeenstemming over de koopovereenkomst bereikt, dan volgt de juridische levering. De feitelijke juridische levering omvat:

 • Tekenen van transactiedocumenten (o.a. de koopovereenkomst)
 • Levering van activa of aandelen via de notariële akte
 • Betaling van de koopsom

Na de levering en betaling is de bedrijfsovername een feit. Maar als verkoper en koper ben je dan nog niet van elkaar af. Jullie hebben over en weer nog rechten en plichten, waar jullie nog enkel jaren aan zijn gebonden. Het gaan dan om diverse garanties en vrijwaringen. Hiertoe zijn jullie afspraken overeengekomen en die hebben jullie vastgelegd in de eerdergenoemde transactiedocumenten.

Zo moet jij als verkoper je bijvoorbeeld inspannen om jouw kennis en netwerk aan de koper over te dragen en je mag geen concurrerende activiteiten ondernemen. Andersom moet de koper een eventuele lening aan jou aflossen. Hoe lang je bent gebonden aan de rechten en plichten hangt af van wat jullie overeen zijn gekomen. Pas als alle rechten en plichten zijn vervallen, is de bedrijfsoverdracht écht helemaal afgerond.

Start bij het begin, voor maximale waarde aan het einde

Professionele voorbereiding? Neem contact op.