Skip to main content

Wacht niet op due diligence onderzoek van de koper

Welke toegevoegde waarde biedt Stolwijk vanWijk bij verkoop van jouw bedrijf?

 • Risicomanagement
  Bouw voorafgaand of bij de start van het verkoopproces op ons advies over risico’s en hoe je deze minimaliseert.
 • Advies over aanpassingen
  Weet wat je bij kunt of moet stellen. Positieve aanpassingen, zoals normalisatie van een (te hoge) management fee, kunnen je zomaar een hogere transactiewaarde opleveren.
 • Due diligence
  Laat ons een sell-side due diligence onderzoek uitvoeren. Zo krijg je een transparante, objectieve en betrouwbare kijk op jouw onderneming.

Hoe maximaliseer ik de kans op een succesvolle verkoop?

Liever een snelle succesvolle verkoop dan een langdurig proces? Door te werken met een sell-side due diligence onderzoek, zorg je ervoor dat het vertrouwen van de koper groeit en daarmee vaak ook zijn bereidheid om een hogere prijs te betalen.

Pre-sale due diligence voor accurate informatie

Een professioneel pre-sale due diligence onderzoek is dé basis voor een snelle succesvolle verkoop. Investeer je in onderzoek, dan levert je dat accurate en betrouwbare financiële informatie op voor de koper, maar het kan je ook helpen vroegtijdig problemen te signaleren als het gaat om operationele, technologische en personele aangelegenheden. En dat komt goed uit, want jouw eigen medewerkers hebben mogelijk onvoldoende tijd of ervaring om dergelijke problemen te identificeren en analyseren. Of ze kunnen niet inschatten wat voor invloed de problemen kunnen hebben op de transactie.

Creëer een sterke onderhandelingspositie

Ga je voor eigen gedegen due diligence onderzoek, dan voorkom je bovendien dat een koper jou in een defensieve onderhandelingspositie kan manoeuvreren wanneer hij zélf een due diligence-onderzoek uitvoert. Jouw eigen onderzoek heeft je immers al goed inzicht in je onderneming en eventuele problemen gegeven en je kon daardoor – waar nodig – al zaken oplossen. De kans dat er met due diligence onderzoek van een koper dan nog zaken aan het licht zouden komen is daarmee klein.

Wij adviseren DGA’s:

 • Voorafgaand/bij de start van het verkoopproces over risico’s en het minimaliseren hiervan.
 • Over aanpassingen om tot een ‘genormaliseerd’ resultaat of EBIT(DA) te komen. Positieve aanpassingen, zoals een normalisatie van een (te hoge) management fee, leiden bijvoorbeeld tot een hogere transactiewaarde.

Onze dienstverlening bestaat uit:

 • Uitvoeren van sell-side due diligence onderzoek
 • Opstellen van rapportages met een transparante, objectieve en betrouwbare visie op de onderneming

 

De voordelen van sell-side due diligence:

 • Er ontstaat een transparante, objectieve en betrouwbare visie op jouw onderneming
 • Je versnelt het verkoopproces door in een vroeg stadium adequaat de geïdentificeerde risico’s aan te pakken
 • Historische en toekomstige financiële informatie, zoals opgenomen in het verkoop-/informatiememorandum, worden accurater en je minimaliseert daarmee het risico op onaangename verrassingen
 • Je maximaliseert de transactiewaarde door betrouwbaarheid en objectiviteit aan het transactieproces toe te voegen (zeker wanneer geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden)
 • Onderzoek van de koper focust vaak alleen op negatieve aanpassingspunten, maar met jouw eigen onderzoek ook aanpassingen signaleren die een positieve invloed hebben op de EBIT(DA)
 • De concurrentie tussen potentiële kopers neemt toe, wat maakt dat je de onderhandelingsruimte van de koper na de intentieovereenkomst verkleint

Voorkom verrassingen in due diligence onderzoek van de koper

Een slimme ondernemer is goed voorbereid, neem daarom contact met ons op!