Skip to main content

Een goede overdracht van jouw familiebedrijf

Welke toegevoegde waarde biedt Stolwijk vanWijk bij verkoop van jouw bedrijf?

 • Uitstekende begeleiding
  Zodat jij later met trots en blijdschap terugkijkt op een succesvol proces.
 • Fiscaal vriendelijk
  Samen zorgen we voor een fiscaalvriendelijke overdracht van jouw ondernemingsvermogen binnen de familie.
 • Structurering en financiering
  Bouw op onze ruime ervaring met constructies zoals de achtergestelde lening (Vendor Loan), earn-out regelingen en de gefaseerde overname.

Ik wil mijn bedrijf overdragen binnen de familie of aan zittend management

Jij hebt je jaren, of misschien wel tientallen jaren, ingezet voor de groei van jouw onderneming. Ook voor jou komt eens het moment om na te denken over opvolging in familie. Heb je een zoon of dochter die in aanmerking komt voor overname van het familiebedrijf? Of denk je aan een ander familielid?

Ook is het mogelijk dat je binnen de familie geen geschikte opvolger hebt, maar overweegt het bedrijf over te dragen aan het zittende management. Wat je ook wenst en hoe je er ook instaat, opvolging binnen een familiebedrijf is een complexe zaak. Maar wel een zaak die, mits als proces goed begeleid, tot veel trots en blijdschap kan leiden bij zowel jezelf als de opvolger.

 

Wij adviseren familiebedrijven:

 • Bij de interne overdracht, binnen de familie óf aan het zittende management (denk aan juridische structurering, waardebepaling, advies omtrent financiering en algehele procesbegeleiding)
 • Over het fiscaalvriendelijk overdragen van ondernemingsvermogen binnen de familie, door gebruik te maken van fiscale regelingen zoals de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF)

Wat er komt kijken bij bedrijfsoverdracht

Meer weten over het proces van bedrijfsoverdracht? Wij hebben het bedrijfsoverdrachtsproces voor je in kaart gebracht.

Overdracht aan zittend management

Is bedrijfsopvolging binnen de familie niet gewenst of niet haalbaar? Dan kun je een bedrijfsoverdracht aan het management overwegen. Het voordeel:

 • Jouw management kent jouw bedrijf en klanten door en door
 • Je hoeft bij zo een overdracht niet gericht op zoek naar kopers
 • Je hoeft je bedrijfsgegevens niet te delen met derden
 • De bedrijfsoverdracht kan sneller verlopen
 • Specifieke verkoopvoorwaarden bij een bedrijfsoverdracht aan management zijn normaliter beter te realiseren

Management Buy-Out (MBO)

Als een medewerker of managementteam de onderneming geheel of gedeeltelijk wil overnemen, spreken we van een Management Buy-Out (MBO). De vertrekkende ondernemer volgt dan vaak het ‘standaard’ verkoopproces vanaf de Intentieovereenkomst (LOI). Wij adviseren je om extra aandacht te hebben voor de fase waarin je de financiering van de koopsom verkrijgt.

Eigen en vreemd vermogen voor bedrijfsaankoop

In de financieringsfase kun je onderscheid maken tussen verschillende vormen van eigen en vreemd vermogen. En dan hebben we het niet alleen over je eigen inbreng versus een lening bij een bank, maar kun je ook denken aan het betrekken van een participatiemaatschappij (private equity). Die tweede, een lening bij de bank, wordt echter het vaakst ingezet voor het grootste deel van een koopsom.

Achtergestelde lening (Vendor Loan)

Is eigen inbreng samen met aangetrokken vreemd vermogen niet toereikend? Dan is het (zeker bij MBO-trajecten) niet ongebruikelijk dat de verkoper een gedeelte van de koopsom aan de koper terugleent. Of dat de koper een deel van de te betalen koopsom schuldig mag blijven aan de verkoper. Dit in de vorm van een achtergestelde lening. Voor de bank neemt het risico van de financiering hiermee af, aangezien zij de achtergestelde lening van de verkoper aanmerkt als risicodragend vermogen. Daarnaast blijkt hieruit dat de verkoper vertrouwen heeft in de goede afloop van de overname op langere termijn.

Specialist in structurering en financiering

Stolwijk van Wijk heeft ruime ervaring met financieringsconstructies zoals achtergestelde leningen (Vendor Loans), earn-out regelingen en gefaseerde overnames. Reken dus ook op ons voor structurerings- en financieringsvraagstukken van overnametransacties.

Goed geregelde bedrijfsopvolging, de beste investering in de toekomst van het familiebedrijf

Voor een overdracht van generatie op generatie, neem contact met ons op.