Skip to main content

Bedrijfswaarde en prijs – het verschil

Waarom samenwerken met Stolwijk vanWijk bij bedrijfswaardering?

  • Alle factoren meewegen
    Waarde en prijs zijn twee zeer verschillende begrippen. Wij wegen alle factoren mee om tot een reële bedrijfswaardering te komen
  • Waarderingsrapport
    De inzichten uit het waarderingsrapport zorgen ervoor dat je beter beslagen ten ijs komt, als je met potentiële koper(s) discussies hebt over de hoogte van de bieding(en)/waardering
  • Nuchter en kritisch
    Wij zijn die nuchtere en kritische adviseur in het domein van ondernemende optimisten

Hoeveel is mijn bedrijf waard en wat krijg ik ervoor?

Wil je de waarde van je bedrijf laten bepalen? Dan is het belangrijk om het verschil tussen waarde en prijs goed te begrijpen. Veel mensen denken dat de waarde gelijk is aan de prijs die voor een vergelijkbaar bedrijf is betaald, het eigen vermogen of een bepaalde winstmultiple. Ook bankiers, waarderingsdeskundigen en analisten gebruiken ze door elkaar. Maar waarde en prijs zijn écht twee totaal verschillende begrippen, ook al worden ze vaak door elkaar gehaald.

Het verschil tussen waarde en prijs

Damodaran, een autoriteit op het gebied van Finance & Valuation, legt het verschil tussen waarde en prijs als volgt uit:

“De waarde van een activum is gebaseerd op haar fundamentele kenmerken: de geldstromen, de groei en het risico.”

In de praktijk gebruik je hiervoor veelal de Discounted Cash Flow (DCF)-methode. Maar weet: waardebepaling is per definitie subjectief, want iedere adviseur heeft immers zijn eigen perceptie als het gaat om de toekomst en daarmee samenhangende risico’s.

“De prijs daarentegen wordt puur bepaald door vraag en aanbod”, zo stelt Damodaran. Hoewel dezelfde fundamentele kenmerken die de waarde beïnvloeden ook een rol spelen bij het bepalen van de prijs, zijn er bij prijs echter nog meer factoren van invloed. Denk aan gemoedstoestand, verschillen in visie en momentum.

Economische waarde vs waarde in economisch verkeer

In de praktijk van kopen en verkopen draait alles om de transactie, de feitelijke aan- of verkoop van een onderneming. Het gaat daarbij primair om de waarde in het economisch verkeer, oftewel de prijs die je als verkoper en koper overeenkomt.

De waarde van het bedrijf wordt bepaald door het vermogen van de onderneming om vrije kasstromen te genereren. We spreken dan ook wel van de economische waarde of intrinsieke waarde. De economische waarde kan het uitgangspunt zijn voor onderhandelingen, maar de uiteindelijke prijs die overeenkomt (de waarde in het economisch verkeer) kan hiervan afwijken.

Koper vs verkoper

Het verschil tussen prijs en waarde wordt ook beïnvloed door het perspectief van de koper en verkoper. Elke partij bekijkt het bedrijf vanuit zijn eigen subjectieve visie en belevingswereld en kent dus een andere waarde toe aan het bedrijf. Tijdens onderhandelingen probeer je het verschil tussen beide te overbruggen en kom je vaak tot een prijs die afwijkt van wat beide partijen als waarde zien.

Met het oog op verschil in perceptie zal een koper een voor hem irreële waardering (bijvoorbeeld gebaseerd op historische resultaten met een winstmultiple van vier keer de afgelopen jaarwinst) resoluut van tafel vegen. Maar maak je geen zorgen over realiteitszin. Onze Register Valuators weten wat ze doen en wegen alle factoren mee in hun oordeel.

‘Price is what you pay, value is what you get’

Voorkom dat je teveel betaalt, neem daarom contact met ons op.