Skip to main content

Waarom advies over herfinanciering door Stolwijk PietersBerg?

  • Financiële zekerheid
    Financieren bij de bank is niet altijd de beste keuze. Stolwijk PietersBerg heeft de ervaring dat er meerdere wegen zijn die leiden naar financiële zekerheid
  • Leverancierskrediet
    Samen met jou onderzoeken wij de mogelijkheden van een leverancierskrediet. Jouw grootste leveranciers willen jou waarschijnlijk graag als klant behouden, dit biedt kansen om goede afspraken met hen te maken
  • Private investeerders
    In ons netwerk bevindt zich een groot aantal private investeerders. Met een gezonde bedrijfsstructuur of voldoende kansen op succes, zijn er mogelijkheden voor herfinanciering via deze weg

Ben je voor financiering afhankelijk van de bank?

Voor diverse ondernemingen, vooral in specifieke branches, is het in voorkomende gevallen ingewikkeld om via de banken een (betaalbare) financiering te krijgen. In toenemende mate sluiten banken risico’s uit, waardoor zelfs ondernemers met een uitstekend businessplan worden beperkt in hun groeimogelijkheden.

Leverancierskrediet

Stolwijk PietersBerg heeft echter de ervaring dat er meerdere wegen zijn die leiden naar financiële zekerheid. Heb je er bijvoorbeeld wel eens aan gedacht een deel van jouw krediet onder te brengen bij jouw belangrijkste leveranciers? Zij zullen je graag als klant behouden en hebben wellicht de mogelijkheid om op basis van goede afspraken – en tegen een eventuele kredietvergoeding – jou de ruimte te geven die je nodig hebt.
De adviseurs van Stolwijk PietersBerg koppelen een commercieel-zakelijke instelling aan kennis van financiën. Zij kunnen voor jou onderzoeken welke leveranciers voor een dergelijke win-winsituatie in aanmerking komen en zullen desgewenst het proces van afspraken-maken voor jou begeleiden.

Private investeerders

Een andere mogelijkheid ligt in het omvangrijke netwerk van Guus Pieters en Gerard Stolwijk. Hierin bevindt zich een groeiende groep private investeerders. Wanneer jouw bedrijf een gezonde bedrijfsstructuur heeft, of wanneer er voldoende kansen zijn op succes, is het de moeite waard te onderzoeken of op deze basis (her)financiering mogelijk is.

Loop je vast met de financiering van jouw organisatie of twijfel je aan de wijze van financieren?

Wij onderzoeken voor jou meerdere mogelijkheden van herfinancieren.