Skip to main content
17 april 2024

Doen vóór 1 mei: Voorlopige IB-aanslag 2023 met box 3 wijzigen

De definitieve forfaitaire rendementspercentages voor bank- en spaartegoeden (box 3) en voor schulden wijken (flink) af van de voorlopige forfaitaire rendementspercentages. Daarom kan het in bepaalde situaties verstandig zijn om vóór 1 mei 2024 je voorlopige IB-aanslag 2023 aan te passen.

Had je op 1 januari 2023 box 3 vermogen? Ben je van plan om je aangifte Inkomstenbelasting (IB) 2023 ná 30 april 2024 in te dienen? En is je voorlopige IB-aanslag 2023 vóór 8 maart 2024 ópgelegd? Kom dan nu in actie en check of het verstandig is om je voorlopige aanslag te wijzigen! De deadline voor het indienen van voorlopige aanslagen IB 2023 (vóór 1 mei 2024) komt namelijk snel dichterbij.

Overleg over box 3 in voorlopige IB-aanslag

Het advies over tijdig wijzigen is de uitkomst van een overleg tussen belangenorganisaties (Consumentenbond, Bond voor Belastingbetalers, SRA, NBA, NOB, RB en NOAB) en het ministerie van Financiën op 12 april 2024. Eén van de punten die daarbij aan de orde kwam, is de definitieve vaststelling met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 van het forfaitair rendement voor bank- en spaartegoeden en schulden in box 3.

Hogere aanslag door verschil voorlopige en definitieve rendementen

Bij het opleggen van voorlopige aanslagen IB 2023 hanteerde de Belastingdienst voor box 3 een voorlopig forfaitair rendement van 0,36% voor spaartegoeden en 2,57% voor schulden. Eind januari 2024 maakte staatssecretaris Van Rij in een Kamerbrief bekend dat de definitieve percentages in 2023 voor bank- en spaartegoeden en schulden 0,92% respectievelijk 2,46% bedragen.

Hierdoor kan, bij een gelijk vermogen, alsnog meer belasting over 2023 verschuldigd zijn. De wijziging van deze percentages kan daarom tot gevolg hebben dat je over het verschil met de oorspronkelijke voorlopige aanslag belastingrente van 7,5% per jaar moet betalen. Dit kan zich voordoen als je de aangifte IB 2023 op 1 mei 2024 of later indient én niet vóór 1 mei 2024 om een wijziging van de voorlopige IB-aanslag 2023 hebt gevraagd.

Vooralsnog geen definitieve oplossing

Het ministerie van Financiën erkent dit probleem en is druk bezig om te onderzoeken hoe de belastingrente wellicht vermeden kan worden. Het heeft afgelopen vrijdag in ieder geval bevestigd dat de Belastingdienst sinds 8 maart 2024 de voorlopige aanslagen IB 2023 oplegt aan de hand van de definitieve 2023-percentages. De belangenorganisaties hebben bij het ministerie aangegeven dat zij het betreuren dat zij pas nu hierover geïnformeerd zijn en dat belastingplichtigen door de overheid hier niet proactief op zijn gewezen zijn.

Let op!

Het is de belangenorganisaties (nog) niet duidelijk of de Belastingdienst een hogere voorlopige aanslag IB over 2023 oplegt als je als belastingplichtige in een wijzigingsverzoek hetzelfde vermogen opgeeft als bij de eerdere voorlopige IB-aanslag 2023.

Legt de Belastingdienst in dat geval geen hogere voorlopige IB-aanslag op, dan bereik je met een wijzigingsverzoek voor je voorlopige aanslag IB 2023 alleen het beoogde doel als je in het verzoek een hoger vermogen aangeeft. Houd daar bij het indienen van een wijzigingsverzoek rekening mee!

Bron: SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?