Skip to main content
11 april 2024

Nu ook mogelijk: Verklaring Omtrent Gedrag digitaal aanvragen

Vanaf 22 mei 2024 kun je ook een Verklaring Omtrent Gedrag digitaal aanvragen en niet meer alleen op papier bij de gemeente.

Als werkgever kun je de Verklaring Omtrent Gedrag digitaal voor medewerkers klaarzetten via Justis.nl. Hiervoor moet je over eHerkenning beschikken. Belangrijk:

  • Een werkgever heeft altijd de verantwoordelijkheid om de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) op echtheid en juistheid te controleren
  • De Berichtenbox van de medewerker moet zijn geactiveerd (dat kan de medewerker doen door aan te geven dat screeningsautoriteit Justis een organisatie is waarvan hij digitale post wil ontvangen)
  • Er moet een actueel, werkend e-mailadres worden opgegeven

Als werkgever de medewerker informeren

Meld het bij de werkgever als je zijn Verklaring Omtrent Gedrag digitaal wenst te ontvangen en zeg erbij dat het daarvoor noodzakelijk is dat hij zijn Berichtenbox moet hebben geactiveerd. Daarbij moet je je realiseren dat jouw voorkeur voor digitaal niet leidend is. De medewerker beslist uiteindelijk zélf of hij de VOG op papier of digitaal wil ontvangen.

Verantwoordelijkheid controle bij werkgever

Het is jouw verantwoordelijkheid als werkgever om een digitale VOG te controleren op juistheid en echtheid. Na ontvangst voer je een tweeledige controle uit:

Verklaring Omtrent Gedrag digitaal of op papier

Een digitale VOG ontvang je alleen bij een digitale aanvraag. Bij een aanvraag via de gemeente kun je alleen een papieren VOG ontvangen.

Verschillen tussen VOG’s

Een digitale VOG bevat grotendeels dezelfde informatie als een papieren VOG. Alleen het postadres van de aanvrager is weggelaten. De verschillen zitten vooral in de vorm: de digitale VOG is roze en de papieren VOG is blauw. De zichtbare echtheidskenmerken, zoals het watermerk, zijn vervangen door onzichtbare, digitale echtheidskenmerken.

Een Verklaring Omtrent Gedrag digitaal of op papier kost via Justis € 33,85.

Gratis VOG voor vrijwilligers

Vrijwilligers die met kinderen of kwetsbare personen werken, kunnen gratis een VOG aanvragen. Organisaties die in aanmerking willen komen voor de regeling voor een gratis VOG, kunnen zich aanmelden via de website www.gratisvog.nl. Het CIBG (onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) beoordeelt of de organisatie aan de voorwaarden voldoet en laat haar dit weten.

Gefaseerde uitrol mogelijkheid digitaal aanvragen

De mogelijkheid om de Verklaring Omtrent Gedrag digitaal te ontvangen wordt van maart tot en met mei 2024 in fases uitgerold. Dit vindt plaats op basis van het KvK-nummer. Op basis van onderstaande planning betekent dit dat op 22 mei 2024 digitaal aanvragen voor iedereen beschikbaar is.

Implementatie uitrol digitale aanvraagmogelijkheid VOG’s
FaseKvK-nummersImplementatieperiode
1Startend met 4, 8 en 920-03-2024 t/m 09-04-2024
2Startend met 0, 1 en 510-04-2024 t/m 23-04-2024
3Startend met 2 en 724-04-2024 t/m 07-05-2024
4Startend met 3 en 608-05-2024 t/m 21-05-2024

Bron: Justis.nl, Taxence

Terug

Nog niet uitgelezen?