Skip to main content
12 april 2024

NIS2: Per 2025 bestuurder aansprakelijk voor falend cybersecurity beleid

Vanaf 2025 vallen veel meer organisaties onder de NIS2 cybersecurity-richtlijnen en is de NIS2 dusdanig aangescherpt dat een bestuurder aansprakelijk voor falend cybersecurity beleid kan worden gehouden. Veel bestuurders zijn echter niet op de hoogte van NIS2 en de consequenties. Ook weten ze niet of de NIS2 per 2025 ook van toepassing is op hun organisatie. Lees de hoofdlijnen.

Daarvoor waarschuwt de Cyber Security Raad (CSR) in het FD. De CSR, die de overheid adviseert op het gebied van cybersecurity, constateert dat veel bedrijven en hun bestuurders nog niet op de hoogte zijn van de aankomende veranderingen: “Als gevolg van nieuwe Europese regels moeten bestuurders straks de maatregelen om cyberrisico’s te beheren goedkeuren en toezien op uitvoering ervan. Ze moeten ook meehelpen om de cyberveiligheid bij hun directe toeleveranciers te waarborgen.”

Consequentie: bestuurder aansprakelijk voor falend cybersecuritybeleid

Als een bedrijf tekortschiet op het gebied van cybersecurity, kan dat leiden tot waarschuwingen en flinke boetes. De boetebedragen gaan tot maximaal twee procent van de jaaromzet. Als dat niet leidt tot de gewenste verbetering, dan kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en zelfs tijdelijk uit hun functie worden gezet. De persoonlijke aansprakelijkheid geldt ook voor commissarissen.

De NIB en NIS2

De Network and Information Security Directive (NIS2-richtlijn) is eind 2022 vastgesteld door de Europese Unie. De richtlijn richt zich op risico’s die netwerk- en informatiesystemen bedreigen, zoals cyberbeveiligingsrisico’s. Ze moet bijdragen aan meer Europese harmonisatie en een hoger niveau van cybersecurity bij bedrijven en organisaties. De NIS2 is de opvolger van de eerste NIS-richtlijn, ook wel bekend als de NIB, in Nederland in 2016 opgenomen in de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni).

Ook deze bedrijven vallen straks onder NIS2

Ongeveer duizend ‘essentiële bedrijven’, zoals bijvoorbeeld energie-, en telecombedrijven, vielen al onder de eerste NIS-richtlijn en kennen al een meldplicht bij cyberincidenten. NIS2 geldt straks echter voor veel meer bedrijven en dus geldt ook voor hen dat de bestuurder aansprakelijk voor falend cybersecurity beleid kan worden gehouden.

NIS2 geldt straks voor alle bedrijven die:

 • In de hieronder vermelde aangewezen sectoren actief zijn
 • Meer dan € 10 miljoen omzet hebben
 • Minimaal 50 medewerkers hebben

Een belangrijk verschil met de eerste NIS-richtlijn is dat organisaties automatisch onder de NIS2-richtlijn vallen, als zij actief zijn in een van de eerdergenoemde sectoren en volgens de onderstaande criteria gekenmerkt kunnen worden als ‘essentiële’ of ‘belangrijke’ entiteit. Voor hen gelden de NIS2-verplichting direct met inwerkingtreding van de nationale wetgeving eind 2024.

De overheid informeert je niet actief als jouw organisatie als jouw organisatie automatisch onder de NIS2-richtlijnen valt. Je moet dit zelf onderzoeken. Dit kun je doen met een online vragenlijst van onder meer de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

NIS2 aangewezen sectoren

Organisaties die automatisch vallen onder de tweede NIS-richtlijn behoren tot:

Hoog kritieke sectoren:

 • Energie
 • Transport
 • Infrastructuur financiële markt
 • Gezondheidszorg
 • Drinkwater
 • Digitale infrastructuur
 • Afvalwater
 • Overheidsdiensten      
 • Ruimtevaart    
 • Beheerders van ICT Diensten  
 • Bankwezen

Andere kritieke sectoren:

 • Digitale aanbieders
 • Post- en koeriersdiensten
 • Afvalstoffenbeheer
 • Levensmiddelen
 • Chemische stoffen
 • Onderzoek
 • Vervaardiging/manufacturing

Bron: Accountant, Nationaal Cyber Security Centrum

Terug

Nog niet uitgelezen?