Skip to main content
8 april 2024

Kosten van overwerk in WW-premie omlaag per 2025

De kosten van overwerk in de WW-premie gaan per 1 januari 2025 omlaag bij grote vaste contracten. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De maatregel is een lastenverlaging voor werkgevers en draagt bij aan interne wendbaarheid.

Het kabinet heeft in 2023 afspraken gemaakt met werkgevers- en werknemersorganisaties voor meer zekerheid voor medewerkers en meer wendbaarheid voor bedrijven. Een van de afspraken is een verruiming voor overwerk in premiedifferentiatie in de WW.

Lagere WW-premie voor vaste contracten

De premiedifferentiatie in de WW houdt in dat je als werkgever een lagere premie afdraagt voor vaste contracten en een hogere voor flexibele contracten. Om je flexibiliteit te bieden, mag een medewerker nu 30% overwerken naast de uren van het vaste contract. Komt een medewerker gemiddeld boven die 30%, dan geldt het hoge WW-tarief (met terugwerkende kracht).

Ook voor 30 uur per week

Per 1 januari 2025 wordt het voordeel van de differentiatie voor de WW-premie verruimd naar contracten met gemiddeld 30 uur per week. De overheid raamt de wijziging op een lastenverlichting voor werkgevers van 15,5 miljoen euro.

Meer lezen over de plannen voor een meer toekomstbestendige arbeidsmarkt? Lees het blog ‘Flexibele arbeidsovereenkomsten – Dit moet je weten’ van salarisadministrateur Luuk Langeveld en het blog ‘Wat als het nulurencontract verdwijnt?’ van arbeidsjuriste Laura van Alst.

Bron: Rijksoverheid

Terug

Nog niet uitgelezen?